Biologie se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Biology with Vernier.

19 – Kyslík rozpuštěný ve vodě

Úvod

Přestože je voda sloučeninou kyslíku a vodíku, život ve vodě je závislý na jiné formě kyslíku - molekulové. Molekuly kyslíku rozpuštěného ve vodě se mísí s molekulami vody a jsou k dispozici řadě vodních organismů. Ty používají kyslík k aerobnímu dýchání, tedy k získávání energie ze spalování sacharidů.

Ryby, bezobratlí a jiní vodní živočichové jsou závislí na kyslíku rozpuštěném ve vodě. Bez něj by se udusili. Někteří živočichové, jako losos, jepice nebo pstruh, potřebují ve vodě vysokou koncentraci kyslíku. Jiní, jako sumci, larvy pakomárů a kapři, dokáží přežít s mnohem menším množstvím kyslíku. Ekologická kvalita vody závisí do velké míry na tom, jak velké množství kyslíku dokáže obsáhnout.

Úkoly

  • Použijte čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku ke změření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě.
  • Sledujte vliv teploty na množství rozpuštěného kyslíku ve vodě.
  • Určete, jaký vliv bude mít teplota vody na vodní život.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier