Experimenty s Vernierem na GML – Matematika

Experimenty zpracovali pedagogové Gymnázia Matuáše Lercha (Žižkova 55, Brno) a další spolupracovníci.

Tercie

1 – Pozor na tlak! (lineární funkce)

2 – Pod tlakem! (nepřímá úměrnost, hyperbola)

3 – Vypuštěno! (lineární funkce)

4 – Táhni! (lineární funkce)

5 – Do hloubky! (lineární funkce)

Kvarta

6 – Jedeme vzhůru! (kvadratická funkce, parabola)

7 – Projdeme se? (lineární funkce)

8 – Pojďme se setkat! (soustavy lineárních rovnic)

Sexta

9 – Kyselá chemie! (exponenciální funkce)

10 – Tik tak (goniometrické funkce)

11 – Odtud potud! (souřadnice, vzdálenost dvou bodů)

12 – Jak předměty chladnou? (exponenciální funkce)

Septima

Oktáva

14 – Jak jsou vysocí? (histogram, statistika)komplet v PDF

... experimenty v dalších předmětech

... více o systému Vernier