Konfigurovatelné balíčky

Jak postupovat

 1. Vyberte širší zaměření (ZŠ, SŠ, speciální balíčky)
 2. Vyberte užší zaměření (fyzika, chemie, biologie, mezipředmětové vazby/science)
 3. Vyberte cenovou hladinu
 4. Stáhněte excelovský konfigurátor příslušného balíčku
 5. Doupravte si balíček na míru

Pro konzultaci napište na info@vernier.cz nebo volejte 774 693 244.

1 950 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní). Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině. Pro teploměr existují desítky českých námětů na experimenty.

Příklady experimentů s USB teploměrem Go!Temp:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu

8 948 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr a ultrazvukový senzor polohy a pohybu(sonar). Obě čidla jsou připojitelná přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní). Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině. Pro teploměr i sonar existují desítky českých námětů na experimenty (náměty pro teploměr, náměty pro sonar).

Příklady experimentů s USB teploměrem Go!Temp:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu

Příklady experimentů s USB ultrazvukovým čidlem polohy a pohybu Go!Motion:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne

22 893 Kč

GO-LINKGO-TEMPGO-MOTDFS-BTAGPS-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s doplňky (hadička, stříkačka apod.), siloměr, USB ultrazvukové čidlo polohy a pohybu (sonar), odolný USB teploměr a jednoduché rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s USB teploměrem Go!Temp:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu

Příklady experimentů s USB ultrazvukovým čidlem polohy a pohybu Go!Motion:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • závislost tlaku na objemu (video)
 • závislost tlaku na látkovém množství
 • závislost tlaku na teplotě (video)
 • změna tlaku vzduchu s výškou
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)
 • snížení tlaku proudící tekutiny (princip vodní vyvěvy a vzniku vztlakové síly u letadel)

Příklady experimentů se siloměrem DFS-BTA:

 • libovolné experimenty, které děláme s pružinovým siloměrem, jen zde využijeme siloměr spolu s monitorem či dataprojektorem jako obrovský demonstrační měřák
 • statické a dynamické tření, jak se dá snížit nebo zvýšit
 • jednoduchá a rychlá demonstrace beztížného stavu
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak velkou silou lze vlákno natahovat, než praskne(video)
 • povrchová síla, jakou silou se "lepí" předměty na hladinu, ja se dá tato síla snížit teplou vodou či detergentem (návod)

35 953 Kč

LQ-MINITMP-BTAMD-BTDDFS-BTAGPS-BTADVP-BTADCP-BTACON-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s doplňky (hadička, stříkačka apod.), siloměr, ultrazvukové čidlo polohy a pohybu (sonar), nerezový tyčový teploměr, senzor vodivosti kapalin (konduktometr), voltmetr, ampérmetr a rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s nerezovým tyčovým teploměrem TMP-BTA:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu

Příklady experimentů s ultrazvukovým senzorem polohy a pohybu:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • závislost tlaku na objemu (video)
 • závislost tlaku na látkovém množství
 • závislost tlaku na teplotě (video)
 • změna tlaku vzduchu s výškou
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)
 • snížení tlaku proudící tekutiny (princip vodní vyvěvy a vzniku vztlakové síly u letadel)

Příklady experimentů se siloměrem DFS-BTA:

 • libovolné experimenty, které děláme s pružinovým siloměrem, jen zde využijeme siloměr spolu s monitorem či dataprojektorem jako obrovský demonstrační měřák
 • statické a dynamické tření, jak se dá snížit nebo zvýšit
 • jednoduchá a rychlá demonstrace beztížného stavu
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak velkou silou lze vlákno natahovat, než praskne(video)
 • povrchová síla, jakou silou se "lepí" předměty na hladinu, ja se dá tato síla snížit teplou vodou či detergentem (návod)

Příklady experimentů s voltmetrem a ampérmetrem:

 • voltampérová charakteristika diody, rezistoru, žárovky atd. (video)
 • demonstrace výroby baterie z citrónu, mědi a zinku
 • Ohmův zákon (demonstrace, ověření nebo heuristické objevení)
 • napětí na baterii naprázdno a při zatížení (určení vnitřního odporu baterie)

Příklady experimentů s čidlem vodivosti (konduktometrem) CON-BTA:

 • kterými látkami lze zvýšit elektrickou vodivost roztoků
 • kterými látkami lze snížit elektrickou vodivost roztoků

46 973 Kč

LABQ2TMP-BTAMD-BTDDFS-BTAGPS-BTADVP-BTADCP-BTACON-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s doplňky (hadička, stříkačka apod.), siloměr, ultrazvukové čidlo polohy a pohybu (sonar), nerezový tyčový teploměr, senzor vodivosti kapalin (konduktometr), voltmetr, ampérmetr a datalogger LabQuest 2 pro připojení čidel. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s nerezovým tyčovým teploměrem TMP-BTA:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu

Příklady experimentů s ultrazvukovým senzorem polohy a pohybu:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • závislost tlaku na objemu (video)
 • závislost tlaku na látkovém množství
 • závislost tlaku na teplotě (video)
 • změna tlaku vzduchu s výškou
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)
 • snížení tlaku proudící tekutiny (princip vodní vyvěvy a vzniku vztlakové síly u letadel)

Příklady experimentů se siloměrem DFS-BTA:

 • libovolné experimenty, které děláme s pružinovým siloměrem, jen zde využijeme siloměr spolu s monitorem či dataprojektorem jako obrovský demonstrační měřák
 • statické a dynamické tření, jak se dá snížit nebo zvýšit
 • jednoduchá a rychlá demonstrace beztížného stavu
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak velkou silou lze vlákno natahovat, než praskne(video)
 • povrchová síla, jakou silou se "lepí" předměty na hladinu, ja se dá tato síla snížit teplou vodou či detergentem (návod)

Příklady experimentů s voltmetrem a ampérmetrem:

 • voltampérová charakteristika diody, rezistoru, žárovky atd. (video)
 • demonstrace výroby baterie z citrónu, mědi a zinku
 • Ohmův zákon (demonstrace, ověření nebo heuristické objevení)
 • napětí na baterii naprázdno a při zatížení (určení vnitřního odporu baterie)

Příklady experimentů s čidlem vodivosti (konduktometrem) CON-BTA:

 • kterými látkami lze zvýšit elektrickou vodivost roztoků
 • kterými látkami lze snížit elektrickou vodivost roztoků

73 931 Kč

113 678 Kč

189 198 Kč

1 950 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní). Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině. Pro teploměr existují desítky českých námětů na experimenty.

Příklady experimentů s chemicky odolným USB teploměrem Vernier Go!Temp:

 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

9 306 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní) a pH senzor připojitelný k počítači přes USB rozhraní Go!Link. Lze tak vytvořit dvě nezávislá stanoviště v jedné třídě nebo ve dvou třídách a také měřit současně pH i teplotu, když je to potřeba. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s chemicky odolným USB teploměrem Vernier Go!Temp:

 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s pH senzorem PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

21 465 Kč

GO-LINKGO-TEMPTCA-BTAPH-BTADVP-BTACON-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní), pH senzor, voltmetr, teploměr pro teploty od -200 °C do 1400 °C, čidlo vodivosti (konduktometr) a jednoduché rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s chemicky odolným USB teploměrem Vernier Go!Temp:

 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s pH senzorem PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s teploměrem pro velký rozsah teplot TCA-BTA:

 • jaká je teplota různých druhů plamene (zapalovač, lihový kahan, plynový kahan, zápalky, svíčka...)
 • jaká je teplota v různých částech plamene, kde je nejvyšší
 • jaká je teplota suchého ledu, kapalného dusíku apod.

Příklady experimentů s čidlem vodivosti (konduktometrem) CON-BTA:

 • kterými látkami lze zvýšit elektrickou vodivost roztoků
 • kterými látkami lze snížit elektrickou vodivost roztoků
 • využití vodivosti k analýze roztoků

Příklady experimentů s voltmetrem DVP-BTA:

 • elektřina z ovoce (výroba elektrického článku například z citrónu)
 • jak dlouho vydrží ovoce dodávat elektrickou energii

38 443 Kč

GO-LINKGO-TEMPTCA-BTAPH-BTADVP-BTACON-BTAOHSP-XXX

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný USB teploměr, pH senzor, teploměr pro teploty -200 °C až 1400 °C, vodivostní čidlo, jednoduchý voltmetr, přesné váhy s citlivostí 0,01 g a rozsahem 2200 g připojitelné přes USB do počítače (chovají se jako další senzor) a jednoduché rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s chemicky odolným USB teploměrem Vernier Go!Temp:

 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s pH senzorem PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s teploměrem pro velký rozsah teplot TCA-BTA:

 • jaká je teplota různých druhů plamene (zapalovač, lihový kahan, plynový kahan, zápalky, svíčka...)
 • jaká je teplota v různých částech plamene, kde je nejvyšší
 • jaká je teplota suchého ledu, kapalného dusíku apod.

Příklady experimentů s čidlem vodivosti (konduktometrem) CON-BTA:

 • kterými látkami lze zvýšit elektrickou vodivost roztoků
 • kterými látkami lze snížit elektrickou vodivost roztoků
 • využití vodivosti k analýze roztoků

Příklady experimentů s voltmetrem DVP-BTA:

 • elektřina z ovoce (výroba elektrického článku například z citrónu)
 • jak dlouho vydrží ovoce dodávat elektrickou energii

Příklady využití přesných a citlivých vah připojitelných k počítači :

 • přesné navažování chemikálií
 • zachování hmotnosti při chemických reakcích
 • změna hmotnosti při vypařování
 • absorbce vzdušné vlhkosti silikagelem, novinami, vlasy apod.
 • demonstrace toho, jak hydroxid sodný postupně na vzduchu váže vodní páry a oxid uhličitý
 • změna hmotnosti hořící svíčky

47 556 Kč

GO-LINKGO-TEMPTCA-BTAPH-BTADVP-BTACON-BTAOHSP-XXXCCS-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný USB teploměr, pH senzor, teploměr pro teploty -200 °C až 1400 °C, vodivostní čidlo, jednoduchý voltmetr, přesné váhy s citlivostí 0,01 g a rozsahem 2200 g připojitelné přes USB do počítače (chovají se jako další senzor) a jednoduché rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s chemicky odolným USB teploměrem Vernier Go!Temp:

 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s pH senzorem PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s teploměrem pro velký rozsah teplot TCA-BTA:

 • jaká je teplota různých druhů plamene (zapalovač, lihový kahan, plynový kahan, zápalky, svíčka...)
 • jaká je teplota v různých částech plamene, kde je nejvyšší
 • jaká je teplota suchého ledu, kapalného dusíku apod.

Příklady experimentů s čidlem vodivosti (konduktometrem) CON-BTA:

 • kterými látkami lze zvýšit elektrickou vodivost roztoků
 • kterými látkami lze snížit elektrickou vodivost roztoků
 • využití vodivosti k analýze roztoků

Příklady experimentů s voltmetrem DVP-BTA:

 • elektřina z ovoce (výroba elektrického článku například z citrónu)
 • jak dlouho vydrží ovoce dodávat elektrickou energii

Příklady experimentů s tlakovým senzorem GPS-BTA:

 • objevení, ověření či demonstrace jednotlivých částí stavové rovnice plynu:
  • závislost tlaku na teplotě při konstantním látkovém množství a objemu (video)
  • závislost tlaku na objemu při konstantní teplotě a látkovém množství (video)
  • závislost tlaku na látkovém množství při konstantní teplotě a objemu
 • sledování množství plynu vzniklého při chemické reakci
 • studium závislosti teploty varu na tlaku

Příklady experimentů se zdrojem elektrického proudu pro elektrochemii CCS-BTA:

Příklady využití přesných a citlivých vah připojitelných k počítači :

 • přesné navažování chemikálií
 • zachování hmotnosti při chemických reakcích
 • změna hmotnosti při vypařování
 • absorbce vzdušné vlhkosti silikagelem, novinami, vlasy apod.
 • demonstrace toho, jak hydroxid sodný postupně na vzduchu váže vodní páry a oxid uhličitý
 • změna hmotnosti hořící svíčky

83 162 Kč

190 566 Kč

1 950 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní). Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině. Pro teploměr existují desítky českých námětů na experimenty.

Příklady experimentů s USB teploměrem Go!Temp:

 • jak aktivní kvasnice vyrábějí teplo
 • při jaké teplotě se kvasnice aktivují, při jaké fungují nejlépe, jakou nejvyšší teplotu snesou
 • vnímání teploty lidskou kůží

16 090 Kč

GO-LINKSTS-BTAO2-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček umožní měřit koncentraci kyslíku ve vzduchu a teplotu. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Experimenty s čidlem koncentrace kyslíku O2-BTA:

 • studium fotosyntézy za různých světelných podmínek
 • studium metabolismu kvasnic za různých podmínek
 • studium dýchání člověka
 • změny koncentrace O2 v místnosti během vyučovací hodiny; jak rychle lze místnost vyvětrat apod.
 • porovnávání koncentrace O2 v různých městech, na horách apod.

Čidlo je v mnoha experimentech záměnné s čidlem koncentrace oxidu uhličitého. Lze měřit buď obě veličiny současně, nebo mohou experiment provádět dvě nezávislé skupiny, každá s jedním čidlem.

Příklady experimentů s bodovým teploměrem STS-BTA:

 • jak aktivní kvasnice vyrábějí teplo
 • při jaké teplotě se kvasnice aktivují, při jaké fungují nejlépe, jakou nejvyšší teplotu snesou
 • vnímání teploty lidskou kůží

33 909 Kč

GO-LINKGO-LINKSTS-BTAO2-BTAEKG-BTAHD-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček umožní měřit koncentraci kyslíku, sílu stisku ruky, teplotu a elektrické signály v lidském těle pomocí EKG senzoru. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Experimenty s čidlem koncentrace kyslíku O2-BTA:

 • studium fotosyntézy za různých světelných podmínek
 • studium metabolismu kvasnic za různých podmínek
 • studium dýchání člověka
 • změny koncentrace O2 v místnosti během vyučovací hodiny; jak rychle lze místnost vyvětrat apod.
 • porovnávání koncentrace O2 v různých městech, na horách apod.

Čidlo je v mnoha experimentech záměnné s čidlem koncentrace oxidu uhličitého. Lze měřit buď obě veličiny současně, nebo mohou experiment provádět dvě nezávislé skupiny, každá s jedním čidlem.

Příklady experimentů se senzorem síly stisku ruky HD-BTA:

 • závislost síly na pohlaví
 • závislost síly na věku
 • rozdíl síly levé a pravé ruky
 • únava svalů
 • studium posilování svalů

Příklady experimentů s EKG senzorem:

 • elektromyografie (dohromady se senzorem síly stisku ruky – návod)
 • princip sledování srdeční činnosti
 • sledování tepové frekvence
 • studium svalových reflexů

Příklady experimentů s bodovým teploměrem STS-BTA:

 • jak aktivní kvasnice vyrábějí teplo
 • při jaké teplotě se kvasnice aktivují, při jaké fungují nejlépe, jakou nejvyšší teplotu snesou
 • vnímání teploty lidskou kůží

43 889 Kč

GO-LINKGO-LINKSTS-BTAO2-BTAEKG-BTAHD-BTALS-BTAPS-EDU

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček umožní měřit teplotu, intenzitu světla, koncentraci kyslíku ve vzduchu, sílu stisku ruky a monitorovat srdeční či obecně nervovou činnost (EKG). Zařadili jsme též digitální USB mikroskop. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

79 494 Kč

188 553 Kč

267 633 Kč

1 950 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní). Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině. Pro teploměr existují desítky českých námětů na experimenty.

Příklady využití chemicky odolného USB teploměru Vernier Go!Temp:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu
 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

23 473 Kč

GO-LINKGO-TEMPPH-BTAGO-MOTGPS-BTADVP-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s příslušenstvím (hadička, zátky, stříkačka...), ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) s USB připojením, chemicky odolný USB teploměr, voltmetr, pH senzor a jednoduché rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady využití chemicky odolného USB teploměru Vernier Go!Temp:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu
 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady využití ultrazvukového senzoru polohy a pohybu (sonaru) Vernier Go!Motion:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • experimenty s plyny:
  • závislost tlaku na teplotě při konstantním látkovém množství a objemu (video)
  • závislost tlaku na objemu při konstantní teplotě a látkovém množství (video)
  • závislost tlaku na látkovém množství při konstantní teplotě a objemu
 • sledování průběhu chemických reakcí
 • snížení tlaku proudící tekutiny (princip vodní vyvěvy a vzniku vztlakové síly u letadel)
 • sledování množství plynu vzniklého při chemické reakci
 • studium závislosti teploty varu na tlaku
 • změna tlaku vzduchu s výškou (pro výškové rozdíly desítek metrů – pro rozdíly v řádu metrů je potřeba citlivější barometr)
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)
 • studium transpirace rostlin za různých podmínek (návod anglicky)
 • studium osmózy při různých koncentracích roztoků
 • studium aktivity katalázy
 • studium kvašení za různých podmínek

Příklady využití pH senzoru PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • studium pH životního prostředí
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady využití voltmetru DVP-BTA:

 • demonstrace výroby baterie z citrónu, mědi a zinku
 • elektromagnetická indukce v cívce
 • jak dlouho vydrží ovoce dodávat elektrickou energii
 • napětí na baterii naprázdno a při zatížení

33 857 Kč

GO-LINKGO-LINKTMP-BTATCA-BTASTS-BTAPH-BTAGO-MOTGPS-BTADVP-BTADCP-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s příslušenstvím (hadička, zátky, stříkačka...), ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) s USB připojením, chemicky odolný USB teploměr, voltmetr, ampérmetr, teploměr pro velký rozsah teplot, bodový teploměr s malou tepelnou kapacitou a rychlou odezvou, pH senzor a dvě jednoduchá rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady využití chemicky odolného teploměru TMP-BTA:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu
 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s teploměrem pro velký rozsah teplot TCA-BTA:

 • jaká je teplota různých druhů plamene (zapalovač, lihový kahan, plynový kahan, zápalky, svíčka...)
 • jaká je teplota v různých částech plamene, kde je nejvyšší
 • jaká je teplota suchého ledu, kapalného dusíku apod.

Příklady využití bodového teploměru STS-BTA:

 • daleko přesněji než u tyčového teploměru lze stanovit místo, ve kterém teplotu měříme
 • díky malé tepelné kapacitě má rychlou odezvu a naprosto minimálně ovlivňuje zkoumaný vzorek – pro řadu experimentů je tak mnohem šikovnější
 • teplota různých částí lidského těla
 • experiment horní cesty dýchací jako výměník tepla (návod)
 • změny teploty při fyzické aktivitě
 • vnímání teploty (jak horkou vodu sneseme, jaké rozdíly rozeznáme, neobjektivnost vnímání teploty apod.)
 • závislost hustoty vody na teplotě
 • hustotní anomálie vody a její důležitost pro život vodních živočichů v zimě
 • aktivita Závody kostek ledu (návod)
 • rychlost a průběh chladnutí vody (čaje v hrnku) a co tuto rychlost ovlivňuje
 • vliv barvy na příjem zářivé energie
 • sledování teploty v chladničce (návod)
 • rozpouštěcí teplo, krystalizační teplo

Příklady experimentů s USB ultrazvukovým čidlem polohy a pohybu Go!Motion:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • experimenty s plyny:
  • závislost tlaku na teplotě při konstantním látkovém množství a objemu (video)
  • závislost tlaku na objemu při konstantní teplotě a látkovém množství (video)
  • závislost tlaku na látkovém množství při konstantní teplotě a objemu
 • sledování průběhu chemických reakcí
 • snížení tlaku proudící tekutiny (princip vodní vyvěvy a vzniku vztlakové síly u letadel)
 • sledování množství plynu vzniklého při chemické reakci
 • studium závislosti teploty varu na tlaku
 • změna tlaku vzduchu s výškou (pro výškové rozdíly desítek metrů – pro rozdíly v řádu metrů je potřeba citlivější barometr)
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)
 • studium transpirace rostlin za různých podmínek (návod anglicky)
 • studium osmózy při různých koncentracích roztoků
 • studium aktivity katalázy
 • studium kvašení za různých podmínek

Příklady využití pH senzoru PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • studium pH životního prostředí
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s voltmetrem a ampérmetrem:

 • voltampérová charakteristika diody, rezistoru, žárovky atd. (video)
 • demonstrace výroby baterie z citrónu, mědi a zinku
 • Ohmův zákon (demonstrace, ověření nebo heuristické objevení)
 • napětí na baterii naprázdno a při zatížení (určení vnitřního odporu baterie)

45 482 Kč

GO-LINKGO-LINKTMP-BTATCA-BTASTS-BTAPH-BTAGO-MOTGPS-BTADVP-BTADCP-BTAO2-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s příslušenstvím (hadička, zátky, stříkačka...), ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) s USB připojením, chemicky odolný USB teploměr, voltmetr, ampérmetr, teploměr pro velký rozsah teplot, bodový teploměr s malou tepelnou kapacitou a rychlou odezvou, pH senzor, senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu a dvě jednoduchá rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady využití chemicky odolného teploměru TMP-BTA:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu
 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s teploměrem pro velký rozsah teplot TCA-BTA:

 • jaká je teplota různých druhů plamene (zapalovač, lihový kahan, plynový kahan, zápalky, svíčka...)
 • jaká je teplota v různých částech plamene, kde je nejvyšší
 • jaká je teplota suchého ledu, kapalného dusíku apod.

Příklady využití bodového teploměru STS-BTA:

 • daleko přesněji než u tyčového teploměru lze stanovit místo, ve kterém teplotu měříme
 • díky malé tepelné kapacitě má rychlou odezvu a naprosto minimálně ovlivňuje zkoumaný vzorek – pro řadu experimentů je tak mnohem šikovnější
 • teplota různých částí lidského těla
 • experiment horní cesty dýchací jako výměník tepla (návod)
 • změny teploty při fyzické aktivitě
 • vnímání teploty (jak horkou vodu sneseme, jaké rozdíly rozeznáme, neobjektivnost vnímání teploty apod.)
 • závislost hustoty vody na teplotě
 • hustotní anomálie vody a její důležitost pro život vodních živočichů v zimě
 • aktivita Závody kostek ledu (návod)
 • rychlost a průběh chladnutí vody (čaje v hrnku) a co tuto rychlost ovlivňuje
 • vliv barvy na příjem zářivé energie
 • sledování teploty v chladničce (návod)
 • rozpouštěcí teplo, krystalizační teplo

Příklady experimentů s USB ultrazvukovým čidlem polohy a pohybu Go!Motion:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • experimenty s plyny:
  • závislost tlaku na teplotě při konstantním látkovém množství a objemu (video)
  • závislost tlaku na objemu při konstantní teplotě a látkovém množství (video)
  • závislost tlaku na látkovém množství při konstantní teplotě a objemu
 • sledování průběhu chemických reakcí
 • snížení tlaku proudící tekutiny (princip vodní vyvěvy a vzniku vztlakové síly u letadel)
 • sledování množství plynu vzniklého při chemické reakci
 • studium závislosti teploty varu na tlaku
 • změna tlaku vzduchu s výškou (pro výškové rozdíly desítek metrů – pro rozdíly v řádu metrů je potřeba citlivější barometr)
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)
 • studium transpirace rostlin za různých podmínek (návod anglicky)
 • studium osmózy při různých koncentracích roztoků
 • studium aktivity katalázy
 • studium kvašení za různých podmínek

Příklady využití pH senzoru PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • studium pH životního prostředí
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s voltmetrem a ampérmetrem:

 • voltampérová charakteristika diody, rezistoru, žárovky atd. (video)
 • demonstrace výroby baterie z citrónu, mědi a zinku
 • Ohmův zákon (demonstrace, ověření nebo heuristické objevení)
 • napětí na baterii naprázdno a při zatížení (určení vnitřního odporu baterie)

Experimenty s čidlem koncentrace kyslíku O2-BTA:

 • studium fotosyntézy za různých světelných podmínek
 • studium metabolismu kvasnic za různých podmínek
 • studium dýchání člověka
 • změny koncentrace O2 v místnosti během vyučovací hodiny; jak rychle lze místnost vyvětrat apod.
 • porovnávání koncentrace O2 v různých městech, na horách apod.

Čidlo je v mnoha experimentech záměnné s čidlem koncentrace oxidu uhličitého. Lze měřit buď obě veličiny současně, nebo mohou experiment provádět dvě nezávislé skupiny, každá s jedním čidlem.

77 528 Kč

185 446 Kč

371 516 Kč

801 952 Kč

2 612 756 Kč

1 950 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní). Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině. Pro teploměr existují desítky českých námětů na experimenty.

Příklady experimentů s USB teploměrem Go!Temp:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu

8 948 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr a ultrazvukový senzor polohy a pohybu(sonar). Obě čidla jsou připojitelná přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní). Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině. Pro teploměr i sonar existují desítky českých námětů na experimenty (náměty pro teploměr, náměty pro sonar).

Příklady experimentů s USB teploměrem Go!Temp:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu

Příklady experimentů s USB ultrazvukovým čidlem polohy a pohybu Go!Motion:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne
 • sledování kmitání závaží na pružině s interaktivní tabulí (video)

22 893 Kč

GO-LINKGO-TEMPGO-MOTDFS-BTAGPS-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s doplňky (hadička, stříkačka apod.), siloměr, USB ultrazvukové čidlo polohy a pohybu (sonar), odolný USB teploměr a jednoduché rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s USB teploměrem Go!Temp:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu

Příklady experimentů s USB ultrazvukovým čidlem polohy a pohybu Go!Motion:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne
 • sledování kmitání závaží na pružině s interaktivní tabulí (video)

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • závislost tlaku na objemu (video)
 • závislost tlaku na látkovém množství
 • závislost tlaku na teplotě s přesahem k termodynamické teplotě a absolutní nule (video)
 • změna tlaku vzduchu s výškou (pro výškové rozdíly desítek metrů – pro rozdíly v řádu metrů je potřeba citlivější barometr)
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)

Příklady experimentů se siloměrem DFS-BTA:

 • libovolné experimenty, které děláme s pružinovým siloměrem, jen zde využijeme siloměr spolu s monitorem či dataprojektorem jako obrovský demonstrační měřák
 • statické a dynamické tření, jak se dá snížit nebo zvýšit
 • jednoduchá a rychlá demonstrace beztížného stavu
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak velkou silou lze vlákno natahovat, než praskne (video)
 • povrchová síla, jakou silou se "lepí" předměty na hladinu, ja se dá tato síla snížit teplou vodou či detergentem (návod)
 • Stručné náměty na experimenty se siloměry od Jakuba Jermáře (odkaz)

35 869 Kč

LQ-MINITMP-BTAMD-BTDDFS-BTAGPS-BTADVP-BTADCP-BTALS-BTAVPG-BTD

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s doplňky (hadička, stříkačka apod.), siloměr, ultrazvukové čidlo polohy a pohybu (sonar), nerezový tyčový teploměr, luxmetr, fotobrána, voltmetr, ampérmetr a rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s nerezovým tyčovým teploměrem TMP-BTA:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu

Příklady experimentů s ultrazvukovým čidlem polohy a pohybu MD-BTD:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne
 • sledování kmitání závaží na pružině s interaktivní tabulí (video)

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • závislost tlaku na objemu (video)
 • závislost tlaku na látkovém množství
 • závislost tlaku na teplotě s přesahem k termodynamické teplotě a absolutní nule (video)
 • změna tlaku vzduchu s výškou (pro výškové rozdíly desítek metrů – pro rozdíly v řádu metrů je potřeba citlivější barometr)
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)

Příklady experimentů se siloměrem DFS-BTA:

 • libovolné experimenty, které děláme s pružinovým siloměrem, jen zde využijeme siloměr spolu s monitorem či dataprojektorem jako obrovský demonstrační měřák
 • statické a dynamické tření, jak se dá snížit nebo zvýšit
 • jednoduchá a rychlá demonstrace beztížného stavu
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak velkou silou lze vlákno natahovat, než praskne (video)
 • povrchová síla, jakou silou se "lepí" předměty na hladinu, ja se dá tato síla snížit teplou vodou či detergentem (návod)
 • Stručné náměty na experimenty se siloměry od Jakuba Jermáře (odkaz)

Příklady experimentů s voltmetrem a ampérmetrem:

 • voltampérová charakteristika diody, rezistoru, žárovky atd. (video)
 • demonstrace výroby baterie z citrónu, mědi a zinku
 • Ohmův zákon (demonstrace, ověření nebo heuristické objevení)
 • napětí na baterii naprázdno a při zatížení (určení vnitřního odporu baterie)
 • fázové posunutí napětí a proudu v RLC obvodech (video)

Příklady experimentů s čidlem osvětlení LS-BTA:

 • závislost osvětlení na vzdálenosti od bodového zdroje světla (návod)
 • proměření náběhu žárovky (návod)
 • periodické změny osvětlení žárovky nebo kompaktní zářivky díky napájení střídavým proudem o frekvenci 50 Hz (návod 1, návod 2)
 • postupný náběh kompaktní zářivky (návod)
 • exponenciální úbytek osvětlení při průchodu filtrem (návod)
 • studium odrazivosti (albeda)
 • studium polarizace

45 468 Kč

LABQ2TMP-BTAMD-BTDDFS-BTAGPS-BTADVP-BTADCP-BTALS-BTASTS-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s doplňky (hadička, stříkačka apod.), siloměr, ultrazvukové čidlo polohy a pohybu (sonar), nerezový tyčový teploměr, luxmetr, fotobrána, voltmetr, ampérmetr a rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s nerezovým tyčovým teploměrem TMP-BTA:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu

Příklady experimentů s ultrazvukovým čidlem polohy a pohybu MD-BTD:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne
 • sledování kmitání závaží na pružině s interaktivní tabulí (video)

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • závislost tlaku na objemu (video)
 • závislost tlaku na látkovém množství
 • závislost tlaku na teplotě s přesahem k termodynamické teplotě a absolutní nule (video)
 • změna tlaku vzduchu s výškou (pro výškové rozdíly desítek metrů – pro rozdíly v řádu metrů je potřeba citlivější barometr)
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)

Příklady experimentů se siloměrem DFS-BTA:

 • libovolné experimenty, které děláme s pružinovým siloměrem, jen zde využijeme siloměr spolu s monitorem či dataprojektorem jako obrovský demonstrační měřák
 • statické a dynamické tření, jak se dá snížit nebo zvýšit
 • jednoduchá a rychlá demonstrace beztížného stavu
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak velkou silou lze vlákno natahovat, než praskne (video)
 • povrchová síla, jakou silou se "lepí" předměty na hladinu, ja se dá tato síla snížit teplou vodou či detergentem (návod)
 • Stručné náměty na experimenty se siloměry od Jakuba Jermáře (odkaz)

Příklady experimentů s voltmetrem a ampérmetrem:

 • voltampérová charakteristika diody, rezistoru, žárovky atd. (video)
 • demonstrace výroby baterie z citrónu, mědi a zinku
 • Ohmův zákon (demonstrace, ověření nebo heuristické objevení)
 • napětí na baterii naprázdno a při zatížení (určení vnitřního odporu baterie)
 • fázové posunutí napětí a proudu v RLC obvodech (video)

Příklady experimentů s čidlem osvětlení LS-BTA:

 • závislost osvětlení na vzdálenosti od bodového zdroje světla (návod)
 • proměření náběhu žárovky (návod)
 • periodické změny osvětlení žárovky nebo kompaktní zářivky díky napájení střídavým proudem o frekvenci 50 Hz (návod 1, návod 2)
 • postupný náběh kompaktní zářivky (návod)
 • exponenciální úbytek osvětlení při průchodu filtrem (návod)
 • studium odrazivosti (albeda)
 • studium polarizace

Příklady experimentů s čidlem osvětlení LS-BTA:

 • závislost osvětlení na vzdálenosti od bodového zdroje světla (návod)
 • proměření náběhu žárovky (návod)
 • periodické změny osvětlení žárovky nebo kompaktní zářivky díky napájení střídavým proudem o frekvenci 50 Hz (návod 1, návod 2)
 • postupný náběh kompaktní zářivky (návod)
 • exponenciální úbytek osvětlení při průchodu filtrem (návod)
 • studium odrazivosti (albeda)
 • studium polarizace

Součástí balíčku je špičkové outdoorové rozhraní Vernier LabQuest 2, mezi jehož důležité vlastnosti patří:

 • zvýšená odolnost (vydrží pád na zem, pocákání vodou, teploty 0 °C až 70 °C)
 • pohodlné plně české ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 • několikahodinová výdrž akumulátoru, možnost přikoupit přídavné baterie
 • možnost připojení mnoha senzorů současně
 • audiogenerátor s možností nastavit frekvenci – vhodné pro experimenty z oblasti slyšení (citlivost ucha na různé frekvence apod.)
 • frekvence měření až 100 kHz (závisí na typu senzoru)
 • integrovaný modul globální navigace GPS
 • integrovaný 3D akcelerometr
 • integrovaný mikrofon
 • wifi a bluetooth připojení – umožňuje například pomocí softwaru LabQuest Viewer bezdrátově propojit LabQuest s počítačem a dataprojektorem

75 416 Kč

113 678 Kč

189 198 Kč

667 190 Kč

1 950 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní). Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině. Pro teploměr existují desítky českých námětů na experimenty.

Příklady experimentů s chemicky odolným USB teploměrem Vernier Go!Temp:

 • návod na práci s teploměrem: aktivita soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

9 306 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní) a pH senzor připojitelný k počítači přes USB rozhraní Go!Link. Lze tak vytvořit dvě nezávislá stanoviště v jedné třídě nebo ve dvou třídách a také měřit současně pH i teplotu, když je to potřeba. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s chemicky odolným USB teploměrem Vernier Go!Temp:

 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s pH senzorem PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)
 • acidobazická titrace

21 465 Kč

GO-LINKGO-TEMPTCA-BTAPH-BTADVP-BTACON-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní), pH senzor, voltmetr, teploměr pro teploty od -200 °C do 1400 °C, čidlo vodivosti (konduktometr) a jednoduché rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s chemicky odolným USB teploměrem Vernier Go!Temp:

 • návod na práci s teploměrem: aktivita soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s pH senzorem PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)
 • acidobazická titrace

Příklady experimentů s teploměrem pro velký rozsah teplot TCA-BTA:

 • jaká je teplota různých druhů plamene (zapalovač, lihový kahan, plynový kahan, zápalky, svíčka...)
 • jaká je teplota v různých částech plamene, kde je nejvyšší
 • jaká je teplota suchého ledu, kapalného dusíku apod.

Příklady experimentů s čidlem vodivosti (konduktometrem) CON-BTA:

 • kterými látkami lze zvýšit elektrickou vodivost roztoků
 • kterými látkami lze snížit elektrickou vodivost roztoků
 • využití vodivost k analýze roztoků
 • konduktometrická titrace

Příklady experimentů s voltmetrem DVP-BTA:

 • elektřina z ovoce (výroba elektrického článku například z citrónu)
 • jak dlouho vydrží ovoce dodávat elektrickou energii

38 443 Kč

GO-LINKGO-TEMPTCA-BTAPH-BTADVP-BTACON-BTAOHSP-XXX

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný USB teploměr, pH senzor, teploměr pro teploty -200 °C až 1400 °C, vodivostní čidlo, jednoduchý voltmetr, přesné váhy s citlivostí 0,01 g a rozsahem 2200 g připojitelné přes USB do počítače (chovají se jako další senzor) a jednoduché rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s chemicky odolným USB teploměrem Vernier Go!Temp:

 • návod na práci s teploměrem: aktivita soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s pH senzorem PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)
 • acidobazická titrace

Příklady experimentů s teploměrem pro velký rozsah teplot TCA-BTA:

 • jaká je teplota různých druhů plamene (zapalovač, lihový kahan, plynový kahan, zápalky, svíčka...)
 • jaká je teplota v různých částech plamene, kde je nejvyšší
 • jaká je teplota suchého ledu, kapalného dusíku apod.

Příklady experimentů s čidlem vodivosti (konduktometrem) CON-BTA:

 • kterými látkami lze zvýšit elektrickou vodivost roztoků
 • kterými látkami lze snížit elektrickou vodivost roztoků
 • využití vodivost k analýze roztoků
 • konduktometrická titrace

Příklady experimentů s voltmetrem DVP-BTA:

 • elektřina z ovoce (výroba elektrického článku například z citrónu)
 • jak dlouho vydrží ovoce dodávat elektrickou energii

Příklady využití přesných a citlivých vah připojitelných k počítači :

 • přesné navažování chemikálií
 • zachování hmotnosti při chemických reakcích
 • změna hmotnosti při vypařování
 • absorbce vzdušné vlhkosti silikagelem, novinami, vlasy apod.
 • demonstrace toho, jak hydroxid sodný postupně na vzduchu váže vodní páry a oxid uhličitý
 • změna hmotnosti hořící svíčky

47 556 Kč

GO-LINKGO-TEMPTCA-BTAPH-BTADVP-BTACON-BTAOHSP-XXXCCS-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný USB teploměr, pH senzor, teploměr pro teploty -200 °C až 1400 °C, vodivostní čidlo, jednoduchý voltmetr, přesné váhy s citlivostí 0,01 g a rozsahem 2200 g připojitelné přes USB do počítače (chovají se jako další senzor) a jednoduché rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady experimentů s chemicky odolným USB teploměrem Vernier Go!Temp:

 • návod na práci s teploměrem: aktivita soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s pH senzorem PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)
 • acidobazická titrace

Příklady experimentů s teploměrem pro velký rozsah teplot TCA-BTA:

 • jaká je teplota různých druhů plamene (zapalovač, lihový kahan, plynový kahan, zápalky, svíčka...)
 • jaká je teplota v různých částech plamene, kde je nejvyšší
 • jaká je teplota suchého ledu, kapalného dusíku apod.

Příklady experimentů s čidlem vodivosti (konduktometrem) CON-BTA:

 • kterými látkami lze zvýšit elektrickou vodivost roztoků
 • kterými látkami lze snížit elektrickou vodivost roztoků
 • využití vodivost k analýze roztoků
 • konduktometrická titrace

Příklady experimentů s voltmetrem DVP-BTA:

 • elektřina z ovoce (výroba elektrického článku například z citrónu)
 • jak dlouho vydrží ovoce dodávat elektrickou energii

Příklady experimentů s tlakovým senzorem GPS-BTA:

 • objevení, ověření či demonstrace jednotlivých částí stavové rovnice plynu:
  • závislost tlaku na teplotě při konstantním látkovém množství a objemu (video)
  • závislost tlaku na objemu při konstantní teplotě a látkovém množství (video)
  • závislost tlaku na látkovém množství při konstantní teplotě a objemu
 • sledování množství plynu vzniklého při chemické reakci, reakční kinetika
 • studium závislosti teploty varu na tlaku

Příklady experimentů se zdrojem elektrického proudu pro elektrochemii CCS-BTA:

Příklady využití přesných a citlivých vah připojitelných k počítači :

 • přesné navažování chemikálií
 • zachování hmotnosti při chemických reakcích
 • změna hmotnosti při vypařování
 • absorbce vzdušné vlhkosti silikagelem, novinami, vlasy apod.
 • demonstrace toho, jak hydroxid sodný postupně na vzduchu váže vodní páry a oxid uhličitý
 • změna hmotnosti hořící svíčky

92 165 Kč

192 584 Kč

671 150 Kč

1 950 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní). Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině. Pro teploměr existují desítky českých námětů na experimenty.

Příklady experimentů s USB teploměrem Go!Temp:

 • jak aktivní kvasnice vyrábějí teplo
 • při jaké teplotě se kvasnice aktivují, při jaké fungují nejlépe, jakou nejvyšší teplotu snesou
 • vnímání teploty lidskou kůží

16 090 Kč

GO-LINKSTS-BTAO2-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček umožní měřit koncentraci kyslíku ve vzduchu a teplotu. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Experimenty s čidlem koncentrace kyslíku O2-BTA:

 • studium fotosyntézy za různých světelných podmínek
 • studium metabolismu kvasnic za různých podmínek
 • studium dýchání člověka
 • změny koncentrace O2 v místnosti během vyučovací hodiny; jak rychle lze místnost vyvětrat apod.
 • porovnávání koncentrace O2 v různých městech, na horách apod.

Čidlo je v mnoha experimentech záměnné s čidlem koncentrace oxidu uhličitého. Lze měřit buď obě veličiny současně, nebo mohou experiment provádět dvě nezávislé skupiny, každá s jedním čidlem.

Příklady experimentů s bodovým teploměrem STS-BTA:

 • jak aktivní kvasnice vyrábějí teplo
 • při jaké teplotě se kvasnice aktivují, při jaké fungují nejlépe, jakou nejvyšší teplotu snesou
 • vnímání teploty lidskou kůží

33 909 Kč

GO-LINKGO-LINKSTS-BTAO2-BTAEKG-BTAHD-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček umožní měřit koncentraci kyslíku, sílu stisku ruky, teplotu a elektrické signály v lidském těle pomocí EKG senzoru. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Experimenty s čidlem koncentrace kyslíku O2-BTA:

 • studium fotosyntézy za různých světelných podmínek
 • studium metabolismu kvasnic za různých podmínek
 • studium dýchání člověka
 • změny koncentrace O2 v místnosti během vyučovací hodiny; jak rychle lze místnost vyvětrat apod.
 • porovnávání koncentrace O2 v různých městech, na horách apod.

Čidlo je v mnoha experimentech záměnné s čidlem koncentrace oxidu uhličitého. Lze měřit buď obě veličiny současně, nebo mohou experiment provádět dvě nezávislé skupiny, každá s jedním čidlem.

Příklady experimentů se senzorem síly stisku ruky HD-BTA:

 • závislost síly na pohlaví
 • závislost síly na věku
 • rozdíl síly levé a pravé ruky
 • únava svalů
 • studium posilování svalů

Příklady experimentů s EKG senzorem:

 • elektromyografie (dohromady se senzorem síly stisku ruky – návod)
 • princip sledování srdeční činnosti
 • sledování tepové frekvence
 • studium svalových reflexů

Příklady experimentů s bodovým teploměrem STS-BTA:

 • jak aktivní kvasnice vyrábějí teplo
 • při jaké teplotě se kvasnice aktivují, při jaké fungují nejlépe, jakou nejvyšší teplotu snesou
 • vnímání teploty lidskou kůží

43 889 Kč

GO-LINKGO-LINKSTS-BTAO2-BTAEKG-BTAHD-BTALS-BTAPS-EDU

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček umožní měřit teplotu, intenzitu světla, koncentraci kyslíku ve vzduchu, sílu stisku ruky a monitorovat srdeční či obecně nervovou činnost (EKG). Zařadili jsme též digitální USB mikroskop. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

76 499 Kč

188 553 Kč

360 910 Kč

1 950 Kč

obrázek balíčku

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje chemicky odolný nerezový teploměr připojitelný přímo k počítači přes USB (není potřeba žádné rozhraní). Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině. Pro teploměr existují desítky českých námětů na experimenty.

Příklady využití chemicky odolného USB teploměru Vernier Go!Temp:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu
 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

23 473 Kč

GO-LINKGO-TEMPPH-BTAGO-MOTGPS-BTADVP-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s příslušenstvím (hadička, zátky, stříkačka...), ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) s USB připojením, chemicky odolný USB teploměr, voltmetr, pH senzor a jednoduché rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady využití chemicky odolného USB teploměru Vernier Go!Temp:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • závislost tlaku v nádobě na teplotě
 • závislost elektrického odporu termistoru na teplotě
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu
 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady využití ultrazvukového senzoru polohy a pohybu (sonaru) Vernier Go!Motion:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • objevení, ověření či demonstrace jednotlivých částí stavové rovnice plynu:
  • závislost tlaku na teplotě při konstantním látkovém množství a objemu (video)
  • závislost tlaku na objemu při konstantní teplotě a látkovém množství (video)
  • závislost tlaku na látkovém množství při konstantní teplotě a objemu
 • sledování reakční kinetiky
 • snížení tlaku proudící tekutiny (princip vodní vyvěvy a vzniku vztlakové síly u letadel)
 • sledování množství plynu vzniklého při chemické reakci
 • studium závislosti teploty varu na tlaku
 • změna tlaku vzduchu s výškou (pro výškové rozdíly desítek metrů – pro rozdíly v řádu metrů je potřeba citlivější barometr)
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)
 • studium transpirace rostlin za různých podmínek (návod anglicky)
 • studium osmózy při různých koncentracích roztoků
 • studium aktivity katalázy
 • studium kvašení za různých podmínek

Příklady využití pH senzoru PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • studium pH životního prostředí
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)
 • neutralizace
 • acidobazická titrace

Příklady využití voltmetru DVP-BTA:

 • demonstrace výroby baterie z citrónu, mědi a zinku
 • elektromagnetická indukce v cívce
 • jak dlouho vydrží ovoce dodávat elektrickou energii
 • napětí na baterii naprázdno a při zatížení

36 735 Kč

LQ-MINITMP-BTATCA-BTASTS-BTAPH-BTAMD-BTDGPS-BTADVP-BTADCP-BTAVPG-BTD

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s příslušenstvím (hadička, zátky, stříkačka...), ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) s USB připojením, chemicky odolný USB teploměr, voltmetr, ampérmetr, teploměr pro velký rozsah teplot, bodový teploměr s malou tepelnou kapacitou a rychlou odezvou, pH senzor a dvě jednoduchá rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady využití chemicky odolného teploměru TMP-BTA:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu
 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s teploměrem pro velký rozsah teplot TCA-BTA:

 • jaká je teplota různých druhů plamene (zapalovač, lihový kahan, plynový kahan, zápalky, svíčka...)
 • jaká je teplota v různých částech plamene, kde je nejvyšší
 • jaká je teplota suchého ledu, kapalného dusíku apod.

Příklady experimentů s bodovým teploměrem STS-BTA:

 • teplota různých částí lidského těla
 • experiment horní cesty dýchací jako výměník tepla (návod)
 • změny teploty při fyzické aktivitě
 • vnímání teploty (jak horkou vodu sneseme, jaké rozdíly rozeznáme, neobjektivnost vnímání teploty apod.)
 • hustotní anomálie vody a její důležitost pro život vodních živočichů v zimě
 • aktivita Závody kostek ledu (návod)

Příklady experimentů s ultrazvukovým čidlem polohy a pohybu MD-BTD:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne
 • sledování kmitání závaží na pružině s interaktivní tabulí (video)

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • objevení, ověření či demonstrace jednotlivých částí stavové rovnice plynu:
  • závislost tlaku na teplotě při konstantním látkovém množství a objemu (video)
  • závislost tlaku na objemu při konstantní teplotě a látkovém množství (video)
  • závislost tlaku na látkovém množství při konstantní teplotě a objemu
 • sledování reakční kinetiky
 • snížení tlaku proudící tekutiny (princip vodní vyvěvy a vzniku vztlakové síly u letadel)
 • sledování množství plynu vzniklého při chemické reakci
 • studium závislosti teploty varu na tlaku
 • změna tlaku vzduchu s výškou (pro výškové rozdíly desítek metrů – pro rozdíly v řádu metrů je potřeba citlivější barometr)
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)
 • studium transpirace rostlin za různých podmínek (návod anglicky)
 • studium osmózy při různých koncentracích roztoků
 • studium aktivity katalázy
 • studium kvašení za různých podmínek

Příklady využití pH senzoru PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • studium pH životního prostředí
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)
 • neutralizace
 • acidobazická titrace

Příklady experimentů s voltmetrem a ampérmetrem:

 • voltampérová charakteristika diody, rezistoru, žárovky atd. (video)
 • demonstrace výroby baterie z citrónu, mědi a zinku
 • Ohmův zákon (demonstrace, ověření nebo heuristické objevení)
 • napětí na baterii naprázdno a při zatížení (určení vnitřního odporu baterie)
 • fázové posunutí napětí a proudu v RLC obvodech (video)

45 885 Kč

LQ-MINITMP-BTAPH-BTAMD-BTDGPS-BTADVP-BTADCP-BTAVPG-BTDO2-BTALS-BTA

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Balíček obsahuje tlakové čidlo s příslušenstvím (hadička, zátky, stříkačka...), ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) s USB připojením, chemicky odolný USB teploměr, voltmetr, ampérmetr, teploměr pro velký rozsah teplot, bodový teploměr s malou tepelnou kapacitou a rychlou odezvou, pH senzor a dvě jednoduchá rozhraní pro připojení čidel k počítači. Součástí je i velmi dobrý software Logger Lite plně v češtině.

Příklady využití chemicky odolného teploměru TMP-BTA:

 • vliv proudění a vypařování na rychlost ochlazování (video)
 • změny skupenství látek
 • vaření a jeho účinnost (s pokličkou, bez pokličky, v rychlovarné konvici, na plotýnce...)
 • průběh ochlazování vody v hrnku, jak se dá ovlivnit (zrychlit, zpomalit)
 • tepelná kapacita vody a jiných látek
 • vnímání teploty člověkem (neobjektivnost, jak velkou teplotu sneseme...)
 • jak závisí míra pohlcování energie zářením na barvě předmětu
 • soutěž teploměrů (video)
 • chladicí směsi, proč se solí v zimě silnice (návod)
 • studium tepelné kapacity různých látek, nádob apod.
 • spotřebované či uvolněné teplo při rozpouštění, zřeďování, různých chemických reakcích...
 • tepelné změny při vypařování různých kapalin
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)

Příklady experimentů s ultrazvukovým čidlem polohy a pohybu MD-BTD:

 • hravá aktivita "napodobování grafů" s přesahem do matematiky (video)
 • trénování odhadů vzdáleností
 • "oslí můstek" k ultrazvuku
 • studium Newtonových zákonů
 • pohyb po nakloněné rovině
 • periodický tlumený pohyb skákajícího míče, závaží na pružině, kyvadla...
 • studium deformací nití, drátů, gum... jak souvisí tahová síla s prodloužením, jak moc lze vlákno natáhnout, než praskne
 • sledování kmitání závaží na pružině s interaktivní tabulí (video)

Příklady experimentů s tlakovým čidlem GPS-BTA:

 • objevení, ověření či demonstrace jednotlivých částí stavové rovnice plynu:
  • závislost tlaku na teplotě při konstantním látkovém množství a objemu (video)
  • závislost tlaku na objemu při konstantní teplotě a látkovém množství (video)
  • závislost tlaku na látkovém množství při konstantní teplotě a objemu
 • sledování reakční kinetiky
 • snížení tlaku proudící tekutiny (princip vodní vyvěvy a vzniku vztlakové síly u letadel)
 • sledování množství plynu vzniklého při chemické reakci
 • studium závislosti teploty varu na tlaku
 • změna tlaku vzduchu s výškou (pro výškové rozdíly desítek metrů – pro rozdíly v řádu metrů je potřeba citlivější barometr)
 • změna hydrostatického tlaku s hloubkou (návod)
 • studium transpirace rostlin za různých podmínek (návod anglicky)
 • studium osmózy při různých koncentracích roztoků
 • studium aktivity katalázy
 • studium kvašení za různých podmínek

Příklady využití pH senzoru PH-BTA:

 • měření pH nápojů a jiných běžně dostupných kapalin (video)
 • studium pH životního prostředí
 • princip vzniku kyselých dešťů (okyselení vody vydechovaným oxidem uhličitým)
 • inspirovat se můžete též experimenty prof. Bílka (návody na experimenty)
 • neutralizace
 • acidobazická titrace

Příklady experimentů s čidlem osvětlení LS-BTA:

 • studium fotosyntézy v závislosti na osvětlení
 • subjektivní vnímání množství světla
 • závislost osvětlení na vzdálenosti od bodového zdroje světla (návod)
 • proměření náběhu žárovky (návod)
 • periodické změny osvětlení žárovky nebo kompaktní zářivky díky napájení střídavým proudem o frekvenci 50 Hz (návod 1, návod 2)
 • postupný náběh kompaktní zářivky (návod)
 • exponenciální úbytek osvětlení při průchodu filtrem (návod)
 • studium odrazivosti (albeda)
 • studium polarizace

Experimenty s čidlem koncentrace kyslíku O2-BTA:

 • studium fotosyntézy za různých světelných podmínek
 • studium metabolismu kvasnic za různých podmínek
 • studium dýchání člověka
 • změny koncentrace O2 v místnosti během vyučovací hodiny; jak rychle lze místnost vyvětrat apod.
 • porovnávání koncentrace O2 v různých městech, na horách apod.

Čidlo je v mnoha experimentech záměnné s čidlem koncentrace oxidu uhličitého. Lze měřit buď obě veličiny současně, nebo mohou experiment provádět dvě nezávislé skupiny, každá s jedním čidlem.

Příklady experimentů s voltmetrem a ampérmetrem:

 • voltampérová charakteristika diody, rezistoru, žárovky atd. (video)
 • demonstrace výroby baterie z citrónu, mědi a zinku
 • Ohmův zákon (demonstrace, ověření nebo heuristické objevení)
 • napětí na baterii naprázdno a při zatížení (určení vnitřního odporu baterie)
 • fázové posunutí napětí a proudu v RLC obvodech (video)

83 429 Kč

188 352 Kč

522 250 Kč

1 484 656 Kč

3 752 069 Kč

6 623 786 Kč

Molekulová fyzika, termika a termodynamika 331 045 Kč

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Tento balíček umožňuje provádění experimentů z oblasti molekulové fyziky, termiky a termodynamiky. Je vhodný například pro základní vysokoškolská praktika.

Součástí je také důkladné školení pedagogů akreditované u MŠMT v rámci DVPP.

Součástí balíčku je 4× špičkové outdoorové rozhraní Vernier LabQuest 2, mezi jehož důležité vlastnosti patří:

 • zvýšená odolnost (vydrží pád na zem, pocákání vodou, teploty 0 °C až 70 °C)
 • pohodlné plně české ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 • několikahodinová výdrž akumulátoru, možnost přikoupit přídavné baterie
 • možnost připojení mnoha senzorů současně
 • audiogenerátor s možností nastavit frekvenci – vhodné pro experimenty z oblasti slyšení (citlivost ucha na různé frekvence apod.)
 • frekvence měření až 100 kHz (závisí na typu senzoru)
 • integrovaný modul globální navigace GPS
 • wifi a bluetooth připojení – umožňuje například pomocí softwaru LabQuest Viewer bezdrátově propojit LabQuest s počítačem a dataprojektorem

Elektřina a magnetismus 261 337 Kč

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Tento balíček umožňuje provádění experimentů v elektřině a magnetismu. Je vhodný například pro základní vysokoškolská praktika.

Součástí je také důkladné školení pedagogů akreditované u MŠMT v rámci DVPP.

Součástí balíčku je 4× špičkové outdoorové rozhraní Vernier LabQuest 2, mezi jehož důležité vlastnosti patří:

 • zvýšená odolnost (vydrží pád na zem, pocákání vodou, teploty 0 °C až 70 °C)
 • pohodlné plně české ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 • několikahodinová výdrž akumulátoru, možnost přikoupit přídavné baterie
 • možnost připojení mnoha senzorů současně
 • audiogenerátor s možností nastavit frekvenci – vhodné pro experimenty z oblasti slyšení (citlivost ucha na různé frekvence apod.)
 • frekvence měření až 100 kHz (závisí na typu senzoru)
 • integrovaný modul globální navigace GPS
 • wifi a bluetooth připojení – umožňuje například pomocí softwaru LabQuest Viewer bezdrátově propojit LabQuest s počítačem a dataprojektorem

Fyziologie člověka 462 412 Kč

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Tento balíček umožňuje provádění experimentů souvisejících s fyziologií člověka. Je vhodný například pro základní vysokoškolská praktika.

Součástí je také důkladné školení pedagogů akreditované u MŠMT v rámci DVPP.

Součástí balíčku je 4× špičkové outdoorové rozhraní Vernier LabQuest 2, mezi jehož důležité vlastnosti patří:

 • zvýšená odolnost (vydrží pád na zem, pocákání vodou, teploty 0 °C až 70 °C)
 • pohodlné plně české ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 • několikahodinová výdrž akumulátoru, možnost přikoupit přídavné baterie
 • možnost připojení mnoha senzorů současně
 • audiogenerátor s možností nastavit frekvenci – vhodné pro experimenty z oblasti slyšení (citlivost ucha na různé frekvence apod.)
 • frekvence měření až 100 kHz (závisí na typu senzoru)
 • integrovaný modul globální navigace GPS
 • wifi a bluetooth připojení – umožňuje například pomocí softwaru LabQuest Viewer bezdrátově propojit LabQuest s počítačem a dataprojektorem

Mechanika 473 392 Kč

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Tento balíček umožňuje provádění experimentů z oblasti mechaniky pevných těles i mechaniky tekutin. Je vhodný například pro základní vysokoškolská praktika.

Součástí je také důkladné školení pedagogů akreditované u MŠMT v rámci DVPP.

Součástí balíčku je 4× špičkové outdoorové rozhraní Vernier LabQuest 2, mezi jehož důležité vlastnosti patří:

 • zvýšená odolnost (vydrží pád na zem, pocákání vodou, teploty 0 °C až 70 °C)
 • pohodlné plně české ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 • několikahodinová výdrž akumulátoru, možnost přikoupit přídavné baterie
 • možnost připojení mnoha senzorů současně
 • audiogenerátor s možností nastavit frekvenci – vhodné pro experimenty z oblasti slyšení (citlivost ucha na různé frekvence apod.)
 • frekvence měření až 100 kHz (závisí na typu senzoru)
 • integrovaný modul globální navigace GPS
 • wifi a bluetooth připojení – umožňuje například pomocí softwaru LabQuest Viewer bezdrátově propojit LabQuest s počítačem a dataprojektorem

Biologie a životní prostředí 481 352 Kč

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Tento balíček umožňuje provádění experimentů zkoumajících životní prostředí. Je vhodný například pro základní vysokoškolská praktika.

Součástí je také důkladné školení pedagogů akreditované u MŠMT v rámci DVPP.

Součástí balíčku je 4× špičkové outdoorové rozhraní Vernier LabQuest 2, mezi jehož důležité vlastnosti patří:

 • zvýšená odolnost (vydrží pád na zem, pocákání vodou, teploty 0 °C až 70 °C)
 • pohodlné plně české ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 • několikahodinová výdrž akumulátoru, možnost přikoupit přídavné baterie
 • možnost připojení mnoha senzorů současně
 • audiogenerátor s možností nastavit frekvenci – vhodné pro experimenty z oblasti slyšení (citlivost ucha na různé frekvence apod.)
 • frekvence měření až 100 kHz (závisí na typu senzoru)
 • integrovaný modul globální navigace GPS
 • wifi a bluetooth připojení – umožňuje například pomocí softwaru LabQuest Viewer bezdrátově propojit LabQuest s počítačem a dataprojektorem

Optika 583 151 Kč

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Tento balíček umožňuje provádění experimentů souvisejících s optikou. Je vhodný například pro základní vysokoškolská praktika.

Součástí je také důkladné školení pedagogů akreditované u MŠMT v rámci DVPP.

Součástí balíčku je 4× špičkové outdoorové rozhraní Vernier LabQuest 2, mezi jehož důležité vlastnosti patří:

 • zvýšená odolnost (vydrží pád na zem, pocákání vodou, teploty 0 °C až 70 °C)
 • pohodlné plně české ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 • několikahodinová výdrž akumulátoru, možnost přikoupit přídavné baterie
 • možnost připojení mnoha senzorů současně
 • audiogenerátor s možností nastavit frekvenci – vhodné pro experimenty z oblasti slyšení (citlivost ucha na různé frekvence apod.)
 • frekvence měření až 100 kHz (závisí na typu senzoru)
 • integrovaný modul globální navigace GPS
 • wifi a bluetooth připojení – umožňuje například pomocí softwaru LabQuest Viewer bezdrátově propojit LabQuest s počítačem a dataprojektorem

Pokročilá chemie 825 419 Kč

excelovský konfigurátor tohoto balíčku

Tento balíček umožňuje provádění jedoduchých i pokročilých chemických experimentů. Je vhodný například pro základní vysokoškolská praktika.

Součástí je také důkladné školení pedagogů akreditované u MŠMT v rámci DVPP.

Součástí balíčku je 4× špičkové outdoorové rozhraní Vernier LabQuest 2, mezi jehož důležité vlastnosti patří:

 • zvýšená odolnost (vydrží pád na zem, pocákání vodou, teploty 0 °C až 70 °C)
 • pohodlné plně české ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 • několikahodinová výdrž akumulátoru, možnost přikoupit přídavné baterie
 • možnost připojení mnoha senzorů současně
 • audiogenerátor s možností nastavit frekvenci – vhodné pro experimenty z oblasti slyšení (citlivost ucha na různé frekvence apod.)
 • frekvence měření až 100 kHz (závisí na typu senzoru)
 • integrovaný modul globální navigace GPS
 • wifi a bluetooth připojení – umožňuje například pomocí softwaru LabQuest Viewer bezdrátově propojit LabQuest s počítačem a dataprojektorem

© 2019 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky