Faktury vystavujeme až do 31. 12. 2018. Pište na info@edufor.cz nebo volejte 774 693 244.

Ceník produktů

Excelovský konfigurátor

Kód Typ Název Cena s DPH
LABQ2rozhraníLabQuest 2 – přenosný datalogger18 970 Kč
GO-TEMPsenzorGo!Temp – čidlo pro měření teploty1 950 Kč
GO-LINKrozhraníGo!Link – rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB2 980 Kč
GO-MOTsenzorGo!Motion – sonar - USB čidlo polohy a pohybu6 998 Kč
DCP-BTAsenzorCurrent Probe – ampérmetr2 189 Kč
LQ-MINIrozhraníLabQuest Mini7 950 Kč
DFS-BTAsenzorDual-Range Force Sensor – siloměr se 2 rozsahy5 985 Kč
PH-BTAsenzorpH Sensor – čidlo kyselosti4 376 Kč
LPsoftwareLogger Pro 316 081 Kč
LS-BTAsenzorLight Sensor – luxmetr - čidlo intenzity světla2 995 Kč
TMP-BTAsenzorStainless Steel Temperature Probe – nerezové teplotní čidlo1 695 Kč
GPS-BTAsenzorGas Pressure Sensor – čidlo tlaku plynu4 980 Kč
O2-BTAsenzorO2 Gas Sensor – čidlo plynného kyslíku11 625 Kč
HGH-BTAsenzorHand Grip Heart Rate Monitor – snímač srdečního tepu6 985 Kč
EKG-BTAsenzorEKG Sensor – čidlo pro EKG8 854 Kč
BAR-BTAsenzorBarometer – barometr4 585 Kč
CO2-BTAsenzorCO2 Gas Sensor – čidlo oxidu uhličitého15 490 Kč
STS-BTAsenzorSurface Temperature Sensor – bodové teplotní čidlo1 485 Kč
SPR-BTAsenzorSpirometer – spirometr12 852 Kč
MG-BTAsenzorMagnetic Field Sensor – čidlo magnetického pole (teslametr)3 485 Kč
HD-BTAsenzorHand Dynamometer – senzor síly stisku ruky5 985 Kč
LGA-BTAsenzorLow-g Accelerometer – čidlo malých zrychlení (5 g)5 748 Kč
DVP-BTAsenzorDifferential Voltage Probe – voltmetr2 189 Kč
VP-BTAsenzorVoltage Probe – jednoduchý voltmetr s rozsahem ±10 V775 Kč
CON-BTAsenzorConductivity Probe – elektroda pro měření vodivosti5 985 Kč
TCA-BTAsenzorThermocouple – termočlánek3 985 Kč
VPG-BTDsenzorVernier Photogate – optická závora2 906 Kč
MD-BTDsenzorMotion Detector – sonar - čidlo polohy a pohybu4 980 Kč
CRG-BTAsenzorCharge Sensor – elektroskop - detektor elektrického náboje4 844 Kč
DO-BTAsenzorDissolved Oxygen Probe – čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku14 210 Kč
BPS-BTAsenzorBlood Pressure Sensor – senzor tlaku krve6 781 Kč
TRB-BTAsenzorTurbidity Sensor – zákaloměr (nefelometr)7 233 Kč
LLsoftwareLogger Lite0 Kč
ACC-BTAsenzor25-g Accelerometer – akcelerometr - čidlo zrychlení (do 25 g)5 942 Kč
3D-BTAsenzor3-Axis Accelerometer – 3D akcelerometr - čidlo zrychlení (do 5 g)6 394 Kč
RH-BTAsenzorRelative Humidity Sensor – čidlo relativní vlhkosti vzduchu4 456 Kč
EHR-BTAsenzorExercise Heart Rate Monitor – měřič srdečního tepu6 006 Kč
SMS-BTAsenzorSoil Moisture Sensor – půdní vlhkoměr6 335 Kč
UVA-BTAsenzorUVA Sensor – čidlo UVA záření5 946 Kč
COL-BTAsenzorColorimeter – kolorimetr6 985 Kč
FP-BTAsenzorForce Plate – siloměrná plošina17 761 Kč
UVB-BTAsenzorUVB Sensor – čidlo UVB záření5 946 Kč
OEKdalší vybaveníOptics Expansion Kit – souprava pro optiku11 238 Kč
STIRdalší vybaveníStir Station – magnetická míchačka8 654 Kč
VRM-BTDsenzorVernier Radiation Monitor – detektor radiace (α, β, γ)9 985 Kč
WRT-BTAsenzorPřesné velkorozsahové teplotní čidlo5 296 Kč
HCS-BTAsenzorHigh Current Sensor – ampérmetr (do 10 A)4 987 Kč
30V-BTAsenzor30V Voltage Probe – jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V2 991 Kč
TILT-BTAsenzorTI Light Probe – jednoduchá světelná sonda945 Kč
ORP-BTAsenzorORP Sensor – senzor oxidačně-redukčních potenciálů5 231 Kč
RMBsenzorRespiration Monitor Belt – pás pro monitorování dýchání4 069 Kč
LQ-VIEWsoftwareLabQuest Viewer4 985 Kč
MCA-BTAsenzorMicrophone – mikrofon2 185 Kč
VDC-BTDsenzorVernier Drop Counter – čítač kapek5 985 Kč
K-BTAsenzorPotassium Ion Selective Electrode – sonda draselných kationtů12 206 Kč
V-SPECspektrofotometrVernier Spectrometer113 439 Kč
NO3-BTAsenzorNitrate Ion-Selective Electrode – sonda dusičnanových aniontů12 206 Kč
FLO-BTAsenzorFlow Rate Sensor – čidlo rychlosti toku8 331 Kč
PYR-BTAsenzorPyranometer – Pyranometr (solarimetr)13 757 Kč
ODO-BTAsenzorOptický senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku17 825 Kč
PS-ACCnezařazenoGPS Replacement Parts – doplňková sada k tlakovému senzoru775 Kč
CA-BTAsenzorCalcium Ion-Selective Electrode – sonda vápenatých kationtů12 206 Kč
NH4-BTAsenzorAmmonium Ion-Selective Electrode – sonda amonných kationtů12 206 Kč
CCS-BTAsenzorProudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii4 133 Kč
CHEM-POLsenzorChemical Polarimeter – polarimetr32 227 Kč
TRACKpříslušenstvíOptická lavice + dráha pro mechaniku7 685 Kč
RMV-BTDsenzorRotary Motion Sensor – čidlo rotačního pohybu10 915 Kč
ANM-BTAsenzorAnemometr  – anemometr (měří rychlost větru) 5 748 Kč
BWVknihaBiology with Vernier – návody na pokusy a měření v biologii3 100 Kč
SAL-BTAsenzorSalinity Sensor – čidlo slanosti7 614 Kč
CL-BTAsenzorChloride Ion-Selective Electrode – sonda chloridových aniontů12 206 Kč
GC2-MINIsenzorGas Chromatograph Plus – plynový chromatograf128 780 Kč
FPH-BTAsenzorFlat pH Senzor (Tris Compatible) – čidlo kyselosti6 394 Kč
INA-BTAsenzorInstrumentation Amplifier – zesilovač napětí5 055 Kč
CFAdalší vybaveníAparatura pro studium dostředivé a odstředivé síly28 998 Kč
ETH-BTAsenzorEthanol Sensor – čidlo ethanolu7 040 Kč
VPLdalší vybaveníVystřelovač projektilů (pro studium vrhů a pádů)21 248 Kč
ESK-CRGdalší vybaveníElectrostatics Kit – souprava pro elektrostatiku7 685 Kč
DCU-BTDnezařazenoDigital Control Unit3 940 Kč
SDAQrozhraníSensorDAQ14 622 Kč
PS-EDUmikroskopUSB Digital Microscope – ProScope EDU6 985 Kč
PWVknihaPhysics with Vernier – návody na pokusy a měření ve fyzice3 100 Kč
MLT-BTAsenzorMelt Station – Bodotávek32 550 Kč
SPApříslušenstvíUltra Pulley – kladka s nízkým třením1 550 Kč
LQ2-CRGpříslušenstvíNabíjecí stojan pro 4 LabQuesty28 126 Kč
PAMPnezařazenoPower Amplifier13 369 Kč
BTA-NXTrozhraníLEGO Link1 998 Kč
TPL-BTAsenzorExtra Long Temperature Probe6 394 Kč
EA-BTAsenzorElectrode Amplifier – Zesilovač elektrodového signálu2 583 Kč
ST-SPSdalší vybaveníSpectrum Tube Single Power Supply – bezpečný zdroj pro 1 výbojovou trubici15 933 Kč
BC-250příslušenstvíBiochamber 250388 Kč
CWVknihaChemistry with Vernier – návody na pokusy a měření v chemii3 100 Kč
VES-BTAsenzorVernier Energy Sensor5 102 Kč
LQ2-ARMORpříslušenstvíLabQuest 2 Armor – ochranný gumový kryt LabQuestu 2969 Kč
BC-2000příslušenstvíBiochamber 20001 227 Kč
GNM-BTAsenzorGoniometer – goniometr9 951 Kč
KW-MWTBDdalší vybaveníKidWind MINI Wind Turbine – model větrné elektrárny (malý)3 967 Kč
WQVknihaWater Quality with Vernier – návody na pokusy a měření kvality vody3 100 Kč
ST-CARdalší vybaveníSpectrum Tube Carousel Power Supply – bezpečný zdroj pro výbojové trubice19 772 Kč
PH-SSnezařazenopH Storage Solution1 152 Kč
VSMTsenzorVernier Structures & Materials Tester – Aparatura pro studium deformací66 701 Kč
CM-OEKdalší vybaveníColor Mixer Kit – sada pro demonstraci sčítání barev11 173 Kč
HVEK-CRGdalší vybaveníSouprava pro vysokonapěťové experimenty18 019 Kč
HP-AknihaHuman Physiology with Vernier3 100 Kč
ELECnezařazenoEKG Electrodes – sada náhradních elektrod k senzoru EKG775 Kč
EWVknihaElementary Science with Vernier – návody na jednoduché pokusy a měření3 100 Kč
DAKdalší vybaveníDiffraction Apparatus – souprava pro studium difrakce39 009 Kč
ELB-TEMPknihaLet's Go! Investigating Temperature Book – návody na jednoduchá měření teploty1 615 Kč
VSP-UVspektrofotometrVernier UV-VIS Spectrophotometer129 297 Kč
GW-EHRsenzorGo Wireless Exercise Heart Rate – Bezdrátový senzor srdečního tepu (pás okolo hrudníku)5 102 Kč
LQ-PS-INTLpříslušenstvíNabíječka pro LabQuest - mezinárodní1 033 Kč
PAR-BTAsenzorPAR Sensor (Photosynthetically Active Radiation)12 852 Kč
BT-ARDrozhraníVernier Arduino Interface Shield – Rozhraní Vernier-Arduino1 615 Kč
CUVpříslušenstvíColorimeter Cuvettes – kyvety do kolorimetru1 227 Kč
CO2-BTLpříslušenstvíCO2 / O2 Respiration Chamber323 Kč
ESVknihaEarth Science with Vernier3 100 Kč
PS-LUERnezařazenoLuer-Lock Connector65 Kč
LQ-BATpříslušenstvíLabQuest Battery – náhradní baterie pro LabQuest1 227 Kč
LQ-BOOST2příslušenstvíLabQuest Battery Boost 2 – externí přídavná baterie pro LabQuest7 944 Kč
PS-SYRnezařazenoPressure Sensor Syringe129 Kč
GW-HRsenzorGo Wireless Heart Rate – Bezdrátový senzor srdečního tepu (úchyty pro ruce)5 748 Kč
BLKnezařazenoBumper and Launcher Kit – rozšiřující souprava pro mechanické srážky5 748 Kč
PFnezařazenoPicket Fence452 Kč
KW-AWXdalší vybaveníKidWind Advanced Wind Experiment Kit – model větrné elektrárny (velký)9 623 Kč
ST-HnezařazenoSpectrum Tube - Hydrogen – výbojová trubice s vodíkem2 519 Kč
B-SPApříslušenstvíPulley Bracket – držák kladky775 Kč
PTCnezařazenoPlastic Tubing Clamp (pkg of 100)2 583 Kč
LQ-STNnezařazenoLabQuest Stand775 Kč
SPR-NOSE10příslušenstvíNoseclip – svorka na nos646 Kč
VSP-EMspektrofotometrVernier Emissions Spectrometer51 603 Kč
LASERnezařazenoLaser Pointer1 227 Kč
LQ-LANnezařazenoLabQuest Lanyard323 Kč
CHEM-AknihaAdvanced Chemistry with Vernier – návody na pokusy a měření v chemii3 100 Kč
STANDnezařazenoLaser Pointer Stand904 Kč
MSVknihaMiddle School Science with Vernier – návody na pokusy a měření3 100 Kč
BIO-AknihaAdvanced Biology with Vernier – návody na pokusy a měření v biologii3 100 Kč
BTLnezařazenopH Storage Bottles (pkg of 5)646 Kč
VSP-EM-FIBERspektrofotometrVernier Emissions Spectrometer Optical Fiber5 683 Kč
PS-TUBINGnezařazenoPlastic Tubing (18 inches)64 Kč
ST-AIRnezařazenoSpectrum Tube - Air – výbojová trubice se vzduchem2 519 Kč
ST-NnezařazenoSpectrum Tube - Nitrogen – výbojová trubice s dusíkem2 519 Kč
LQ-BOOST2-CBLpříslušenstvíPower Bank Cable – Propojovací kabel mezi LabQuestem a power bankou279 Kč
CUV-UVpříslušenstvíUV-VIS Cuvettes6 974 Kč
ATA-DFSnezařazenoAir Track Adapter (for DFS-BTA)4 198 Kč
GMC-USBpříslušenstvíGo-Motion to Computer Cable323 Kč
ST-CO2nezařazenoSpectrum Tube - CO2 – výbojová trubice s oxidem uhličitým2 519 Kč
MDC-BTDpříslušenstvíMotion Detector to LabPro/CBL Cable323 Kč
MSTIRnezařazenoMicrostirrer581 Kč
TAPEnezařazenoBar Tape334 Kč
LQ-STYL-5nezařazenoLabQuest Stylus (Qty 5) – 5 ks náhradní per k LabQuestu323 Kč
CUV-RACKpříslušenstvíCuvette Rack – stojánek na kyvety581 Kč
SPR-FLOWpříslušenstvíSpirometer Flow Head – měřicí hlavice ke spirometru3 875 Kč
BTA-ELVpříslušenstvíAnalog Protoboard Connector646 Kč
CON-HSTpříslušenstvíConductivity Standard - High Range – kalibrační roztok1 152 Kč
TOF-VPLpříslušenstvíTime of Flight Pad – dopadová plošina k VPL s měřením času dopadu4 973 Kč
CUFF-SMnezařazenoBlood Pressure Cuff - Small – manžeta k měřiči tlaku krve - malá2 067 Kč
AK-RMVnezařazenoRotational Motion Accessory Kit7 105 Kč
CB-BTApříslušenstvíLabPro Analog Cable323 Kč
LQ-TETH-5nezařazenoLabQuest Tether (Qty 5)323 Kč
NO3-MODpříslušenstvíISE Nitrate Replacement Module4 607 Kč
WDSnezařazenoWater Depth Sampler5 942 Kč
PF-CARTnezařazenoCart Picket Fence387 Kč
MK-RMVnezařazenoRotary Motion Motor Kit775 Kč
T2T-VDSnezařazenoTrack-to-Track Coupler – držák pro spojení dvou drah pro mechaniku1 938 Kč
CON-LSTnezařazenoConductivity Standard - Low Range – kalibrační roztok1 152 Kč
TRB-ACCpříslušenstvíTurbidity Cuvette Standard2 519 Kč
CON-MSTnezařazenoConductivity Standard - Medium Range – kalibrační roztok1 033 Kč
ST-HEnezařazenoSpectrum Tube - Helium – výbojová trubice s heliem2 519 Kč
ST-NEnezařazenoSpectrum Tube - Neon – výbojová trubice s neonem2 519 Kč
HR-RECnezařazenoHeart Rate Receiver – přijímací modul měřiče srdečního tepu2 906 Kč
KWIRE-TCAnezařazenoReplacement Thermocouple710 Kč
NH4-MODnezařazenoISE Ammonium Replacement Module4 607 Kč
CA-MODnezařazenoISE Calcium Replacement Module4 607 Kč
PSVknihaPhysical Science with Vernier – návody na pokusy a měření3 100 Kč
REVknihaRenewable Energy with Vernier – Obnovitelné zdroje energie (návody na pokusy a měření)3 100 Kč
DO-CALpříslušenstvíD.O. Calibration Solution – náhradní kalibrační roztok pro DO-BTA320 Kč
CUFF-STDnezařazenoBlood Pressure Cuff - Standard – manžeta k měřiči tlaku krve1 938 Kč
ESIknihaInvestigating Environmental Science through Inquiry3 100 Kč
SLS-BTAsenzorSound Level Sensor – jednoduchý hlukoměr4 456 Kč
BL-DBSdalší vybaveníBlue Digital Bioimaging System51 603 Kč
CUFF-LGnezařazenoBlood Pressure Cuff - Large – manžeta k měřiči tlaku krve - velká2 261 Kč
CB-BTDpříslušenstvíLabPro Digital Cable323 Kč
PH-BNCpříslušenstvíBNC pH Electrode2 648 Kč
EXPSdalší vybaveníExtech Power Supply – regulovatelný napěťový zdroj13 970 Kč
SAL-STnezařazenoSalinity Standard1 152 Kč
GC-SEPpříslušenstvíGC Septa (pkg of 4)2 036 Kč
CA-LSTnezařazenoISE Calcium Low Standard1 152 Kč
FSpříslušenstvíD.O. Filling Solution – náhradní plnicí roztok pro DO-BTA387 Kč
DIN-BTApříslušenstvíDIN Sensor to BTA Input Adapter323 Kč
CA-HSTnezařazenoISE Calcium High Standard1 152 Kč
PSpříslušenstvíD.O. Polishing Strips – náhradní proužky do DO-BTA258 Kč
ORP-BNCpříslušenstvíBNC ORP Electrode2 648 Kč
EXT-BTApříslušenstvíAnalog Sensor Extension Cable – prodlužovací kabel pro analogové senzory (BTA)775 Kč
TRACK-LONGpříslušenstvíCombination Track / Optics Bench (2.2 m) – optická lavice + dráha pro mechaniku14 789 Kč
NH4-HSTnezařazenoISE Ammonium High Standard1 152 Kč
ST-ARnezařazenoSpectrum Tube - Argon – výbojová trubice s argonem2 519 Kč
NO3-HSTnezařazenoISE Nitrate High Standard1 152 Kč
M-OEKdalší vybaveníSada se zrcadly (rozšíření OEK)3 810 Kč
CL-LSTnezařazenoISE Chloride Low Standard1 152 Kč
CL-HSTnezařazenoISE Chloride High Standard1 152 Kč
NO3-LSTnezařazenoISE Nitrate Low Standard1 152 Kč
FPH-BNCpříslušenstvíBNC Flat pH Electrode (Tris Compatible)4 456 Kč
MEMpříslušenstvíD.O. Probe Membrane Cap – náhradní membrána k DO-BTA868 Kč
ESUPnezařazenoElectrode Support646 Kč
TAPE-VPGpříslušenstvíPhotogate Bar Tape Kit1 098 Kč
NH4-LSTnezařazenoISE Ammonium Low Standard1 152 Kč
LQ2-BATpříslušenstvíLabQuest 2 Battery – náhradní baterie pro LabQuest 21 227 Kč
GAsoftwareGraphical Analysis0 Kč
OHSK-622váhyVáhy Ohaus SKX do 620 g (citlivost 0,01 g)11 985 Kč
PVAknihaPhysics with Video Analysis – návody na využití videoanalýzy ve fyzice3 100 Kč
VSP-FIBERspektrofotometrVernier Spectrophotometer Optical Fiber3 985 Kč
FWVknihaForensics with Vernier1 938 Kč
CMV-LPknihaCiencia co los Mejor de Vernier3 100 Kč
EXT-BTDpříslušenstvíDigital Sensor Extension Cable – prodlužovací kabel pro digitální senzory (BTD)775 Kč
TSTH-LPknihaHeat and Temperature - Logger Pro2 457 Kč
PG-BTDpříslušenstvíPhotogate to BTD Input Adapter323 Kč
WDSS-BATnezařazenoWDSS Rechargeable Battery1 162 Kč
DTS-ECbalíčekDynamics Cart And Track System with Motion Encoder – souprava pro mechaniku s optickým snímáním pohybu (1,2 m)24 800 Kč
GC-SYR-MICpříslušenstvíSyringe 1µL Hamilton – stříkačka 1µL5 897 Kč
HOODnezařazenoImaging Hood3 791 Kč
ROT-BTDpříslušenstvíRotary Motion Sensor to BTD Input Adapter323 Kč
GW-BAT-100příslušenstvíGo Wireless Battery 100 mAh – náhradní baterie pro zařízení Go Wireless452 Kč
TSTM-LPknihaMotion and Force - Logger Pro2 457 Kč
BTD-ELVnezařazenoDigital Protoboard Connector646 Kč
HR-GRIPpříslušenstvíHeart Rate Hand Grips – Ruční úchyty pro senzor srdečního tepu2 002 Kč
MINI-USBpříslušenstvíMini-to-Standard USB Adapter1 088 Kč
RAD-BTDpříslušenstvíRadiation Monitor to BTD Input Adapter323 Kč
HR-TRANSpříslušenstvíPolar Transmitter Module – Bezdrátový vysílač Polar3 746 Kč
AWVknihaAgricultural Science with Vernier 3 100 Kč
PAAS-PAMPpříslušenstvíPower Amplifier Accessory Speaker7 427 Kč
USB-MINInezařazenoStandard-to-Mini USB Adapter581 Kč
HR-STRAPpříslušenstvíExercise Heart Rate Strap – Pás okolo hrudníku pro měření srdečního tepu1 356 Kč
OHSK-123váhyVáhy Ohaus SKX do 120 g (citlivost 0,001 g)11 985 Kč
CHEM-IknihaInvestigating Chemistry through Inquiry3 100 Kč
GM-CALCpříslušenstvíGo-Motion to Calculator Cable640 Kč
PAK-OEKdalší vybaveníSada s polarizačními filtry (rozšíření OEK)4 973 Kč
OHSK-2202váhyVáhy Ohaus SKX do 2200 g (citlivost 0,01 g)14 382 Kč
OHSK-6201váhyVáhy Ohaus SKX do 6200 g (citlivost 0,1 g)11 785 Kč
CNM-OEKpříslušenstvíConvex Mirror Replacement – náhradní konvexní zrcadlo k M-OEK1 550 Kč
LSB-OEKpříslušenstvíReplacement Light Source for OEK – náhradní zdroj světla k soupravě pro optiku4 973 Kč
MLT-TUBEpříslušenstvíCapillary Tubes (100) 968 Kč
OHSK-USBváhyUSB kit pro připojení vah Ohaus SKX k PC či LabQuestu22 596 Kč
O2-SPRpříslušenstvíO2 Gas Sensor to Spirometer Adapter517 Kč
APT-OEKpříslušenstvíReplacement Aperture Assembly for OEK – náhradní aperturní clony k soupravě pro optiku1 098 Kč
SPRINGSpříslušenstvíSprings Set – sada pružinek1 163 Kč
SCRN-OEKpříslušenstvíReplacement Screen for OEK – náhradní stínítko se stupnicí k soupravě pro optiku1 098 Kč
AAR-OEKpříslušenstvíAdjustable Analyzer for Rotary Motion Sensor Replacement – náhradní analyzer připojitelný k MRV-BTD2 583 Kč
OHSK-621váhyVáhy Ohaus SKX do 620 g (citlivost 0,1 g)5 992 Kč
AM-OEKpříslušenstvíAdjustable Mirror Replacement – náhradní zrcadlo k M-OEK1 808 Kč
L20B-OEKpříslušenstvíReplacement 20 cm Converging Lens for OEK – náhradní spojka 20 cm k soupravě pro optiku1 098 Kč
PHYS-AMknihaAdvanced Physics with Vernier - Mechanics – návody na experimenty v mechanice3 100 Kč
GDX-SVISPLsenzorGo Direct SpectroVis  – Go Direct spektrofotometr24 899 Kč
DTSbalíčekDynamics Cart and Track System – souprava pro mechaniku (1,2 m)15 436 Kč
PS400-BTAsenzorPressure Sensor 400 – velkrozsahový tlakový senzor12 206 Kč
L15B-OEKpříslušenstvíReplacement 15 cm Diverging Lens for OEK – náhradní rozptylka 15 cm k soupravě pro optiku1 098 Kč
RDL-DAKpříslušenstvíRed Diffraction Laser – náhradní laser k difrakční soupravě7 750 Kč
LPL-DAKpříslušenstvíLinear Position + High Sensivity Light Sensor – náhradní detektor k difrakční soupravě25 834 Kč
GDL-DAKpříslušenstvíGreen Diffraction Laser – zelený laser k soupravě pro studium difrakce16 146 Kč
CELLS-POLpříslušenstvíChemical Polarimeter Cells – náhradní nádoby k polarimetru4 263 Kč
L10B-OEKpříslušenstvíReplacement 10 cm Converging Lens for OEK – náhradní spojka 10 cm k soupravě pro optiku1 098 Kč
HS-OEKpříslušenstvíHalf Screen Replacement – náhradní stínítko (1/2) pro soupravu M-OEK1 615 Kč
AA-OEKpříslušenstvíAdjustable Analyzer Replacement – náhradní analyzer k soupravě PAK-OEK3 552 Kč
LSHB-OEKpříslušenstvíReplacement Light Sensor Holder for OEK – náhradní držák luxmetru k soupravě pro optiku1 098 Kč
ODO-CAPpříslušenstvíOptical DO Probe Replacement Cap3 487 Kč
PS-VPLpříslušenstvíProjectile Stop – dopadová plošina k VPL (bez měření času)2 583 Kč
DSS-DAKpříslušenstvíDiffraction Slit System – náhradní mřížky k difrakční soupravě9 688 Kč
CART-Fdalší vybaveníFan Cart – vozík s vrtulkou pro mechanické experimenty6 071 Kč
IOM-VPLpříslušenstvíIndependence of Motion3 165 Kč
GGL-VPLpříslušenstvíGoggles (Set of 2) – ochranné brýle k VPL387 Kč
CONPT-BTAsenzorPlatinum-Cell Conductivity Probe – platinová elektroda pro měření vodivosti9 623 Kč
ODO-GRDpříslušenstvíOptical DO Probe Metal Guard – ochranný kryt na ODO-BTA3 135 Kč
FUSE-HCSpříslušenstvíReplacement fuse for High Current Sensor – náhradní pojistky k HCS-BTA (5ks)323 Kč
PUMP-VPLpříslušenstvíHand Air Pump – náhradní pumpička k VPL2 519 Kč
RRSdalší vybaveníResistivity Rods – odporové tyčky3 359 Kč
CART-FECdalší vybaveníEncoder Fan Cart – Vozík s vrtulkou pro mechanické experimenty (pro VDS-EC)12 852 Kč
STB-VPLpříslušenstvíSteel Balls (Set of 6) – náhradní kuličky k VPL452 Kč
K-MODpříslušenstvíISE Potassium Replacement Module4 607 Kč
GW-CBpříslušenstvíGo Wireless Charging Cable – náhradní nabíjecí kabel646 Kč
KW-SP2Vdalší vybaveníKidWind 2V/400mA Solar Panel – solární panel (malý)1 088 Kč
K-LSTpříslušenstvíISE Potassium Low Standard1 152 Kč
K-HSTpříslušenstvíISE Potassium High Standard1 152 Kč
LQ-STREAMrozhraníLabQuest Stream11 970 Kč
VES-VLpříslušenstvíVernier Variable Load3 810 Kč
GW-BAT-250příslušenstvíGo Wireless Battery 250 mAh – náhradní akumulátor pro Go Wireless Link517 Kč
NH4-BNCsenzorAmmonium Electrode BNC – sonda amonných kationtů12 077 Kč
KW-STXKdalší vybaveníKidWind Solar Thermal Exploration Kit3 519 Kč
ARD-REDdalší vybaveníSparkFun RedBoard – Arduino RedBoard1 615 Kč
BT-MDAQrozhraníVernier myDAQ Adapter – Rozhraní myDAQ3 810 Kč
MECTdalší vybaveníMotion Encoder Transmitter Parts6 200 Kč
MEC-BTDdalší vybaveníMotion Encoder Receiver3 775 Kč
TRB-BOTpříslušenstvíTurbidity Bottles – náhradní kyvety do zákaloměru1 873 Kč
DTS-MDBpříslušenstvíMotion Detector Bracket710 Kč
PHYS-ABMknihaAdvanced Physics with Vernier - Beyond Mechanics3 100 Kč
RWVknihaReal-World Math with Vernier3 100 Kč
NO3-BNCsenzorNitrate Ion-Selective Electrode BNC – sonda dusičnanových aniontů12 077 Kč
VSP-FPspektrofotometrVernier Flash Photolysis Spectrometer349 077 Kč
CL-BNCsenzorChloride Ion-Selective Electrode BNC – sonda chloridových aniontů12 077 Kč
DTS-EC-LONGbalíčekDynamics Track System Encoder Long – souprava pro mechaniku s optickým snímáním pohybu (2,2 m)31 258 Kč
CA-BNCsenzorCalcium Ion-Selective Electrode BNC – sonda vápenatých kationtů12 077 Kč
K-BNCsenzorPotassium Ion-Selective Electrode BNC – sonda draselných kationtů12 077 Kč
GPH-BNCsenzorGlass-Body pH Electrode BNC – čidlo kyselosti (skleněné)5 490 Kč
DTS-CART-SpříslušenstvíStandard Cart – vozík3 775 Kč
CUV-QUARTZpříslušenstvíQuartz Cuvettes12 093 Kč
DTS-CART-PpříslušenstvíPlunger Cart – vozík s nárazníkem4 415 Kč
DTS-MECsenzorMotion Encoder Cart & Receiver12 733 Kč
CHEM-OknihaOrganic Chemistry with Vernier3 100 Kč
DTS-CART-MECpříslušenstvíMotion Encoder Cart – vozík s optickým snímáním pohybu9 214 Kč
BIO-IknihaInvestigating Biology through Inquiry3 100 Kč
DTS-LONGbalíčekDynamics Track System Long – souprava pro mechaniku (2,2 m)21 894 Kč
VSMT-TKpříslušenstvíTester Tackle Kit – Náhradní díly k Aparatuře pro studium deformací3 440 Kč
DTS-MEUsenzorMotion Encoder Upgrade Kit9 623 Kč
GDX-TMPsenzorGo Direct Temperature – Go Direct nerezový teploměr3 970 Kč
APCHEM knihaChemistry Investigations for AP3 100 Kč
ELB-WIND knihaInvestigating Wind Energy1 615 Kč
DTS-MASSpříslušenstvíMass DTS – sada závaží k soupravě pro mechaniku1 033 Kč
GDX-PHsenzorGo Direct pH  – Go Direct pH senzor4 980 Kč
DTS-FLAGpříslušenstvíMotion Detector Reflector Flag512 Kč
DTS-PADpříslušenstvíFriction Pad DTS1 938 Kč
ETGpříslušenstvíElectrode Tip Guard – ochranný nástavec na GPH-BNC646 Kč
KW-SEEKdalší vybaveníSolar Energy Exploration Kit4 799 Kč
DFS-RPKpříslušenstvíDual Range Force Sensor Replacement Parts Kit – náhradní příslušenství k siloměru1 292 Kč
GDX-FORsenzorGo Direct Force/Acceleration – Go Direct siloměr a akcelerometr5 980 Kč
OHSK-2201váhyVáhy Ohaus SKX do 2200 g (citlivost 0,1 g)8 789 Kč
GDX-GPsenzorGo Direct Gas Pressure – Go Direct čidlo tlaku plynu4 980 Kč
GDX-RADsenzorGo Direct Radiation Monitor – Go Direct detektor radiace (α, β, γ)9 980 Kč
GDX-EArozhraníGo Direct Electrode Amplifier – Go Direct zesilovač elektrodového signálu3 939 Kč
GDX-ISEArozhraníGo Direct ISE Amplifier – Go Direct zesilovač signálu z ISE3 939 Kč
GDX-CCSsenzorGo Direct Constant Current – Go Direct proudový zdroj pro elektrochemii4 741 Kč
GDX-3MGsenzorGo Direct 3-Axis Magnetic Field – Go Direct tříosý teslametr3 985 Kč
GDX-VOLTsenzorGo Direct Voltage  – Go Direct voltmetr3 991 Kč
GDX-COLsenzorGo Direct Colorimeter – Go Direct kolorimetr6 945 Kč
GDX-DCsenzorGo Direct Drop Counter – Go Direct čítač kapek5 980 Kč
GDX-GPHsenzorGo Direct Glass pH Sensor9 281 Kč
GDX-MLTsenzorGo Direct Melt Station – Go Direct bodotávek34 986 Kč
GDX-ORPsenzorGo Direct ORP – Go Direct senzor oxidačně-redukčních potenciálů6 610 Kč
GDX-FPHsenzorGo Direct Tris Compatible Flat pH Sensor7 278 Kč
GDX-CURsenzorGo Direct Current Probe – Go Direct ampérmetr3 991 Kč
GDX-RMSsenzorGo Direct Rotary Motion Sensor – Go Direct čidlo rotačního pohybu11 951 Kč
GDX-RBsenzorGo Direct Respiration Belt – Go Direct monitor dechu a krokoměr5 985 Kč
GDX-ACCsenzorGo Direct Acceleration Sensor – Go Direct akcelerometr5 986 Kč
GDX-CRGpříslušenstvíGo Direct Charging Station4 806 Kč
GDX-CA-BNCsenzorGo Direct Calcium ISE Electrode BNC11 980 Kč
GDX-CL-BNCsenzorGo Direct Chloride ISE Electrode BNC11 980 Kč
GDX-WRTsenzorGo Direct Wide-Range Temperature Probe – Go Direct velkorozsahové teplotní čidlo6 978 Kč
GDX-LCsenzorGo Direct Light/Color Sensor – Go Direct senzor světla4 885 Kč
GDX-O2senzorGo Direct O2 Gas Sensor – čidlo plynného kyslíku11 970 Kč
GDX-STsenzorGo Direct Surface Temperature Sensor – Go Direct bodové teplotní čidlo3 985 Kč
GDX-CART-GsenzorGo Direct Sensor Cart Green – Vozík se zabudovaným siloměrem a akcelerometrem (tyrkysový)9 985 Kč
GDX-NO3-BNCsenzorGo Direct Nitrate ISE Electrode BNC11 980 Kč
GDX-CART-YsenzorGo Direct Sensor Cart Yellow – Vozík se zabudovaným siloměrem a akcelerometrem (žlutý)9 985 Kč
GDX-CO2senzorGo Direct CO2 Sensor – čidlo oxidu uhličitého11 985 Kč
GDX-NH4-BNCsenzorGo Direct Ammonium ISE Electrode BNC11 980 Kč
GDX-EKGsenzorGo Direct EKG Sensor9 985 Kč
GDX-K-BNCsenzorGo Direct Potassium ISE Electrode BNC11 980 Kč
GDX-GPH-BNCsenzorGo Direct Glass pH Electrode5 425 Kč
GDX-PH-BNCpříslušenstvíGo Direct pH Electrode – náhradní elektroda k GDX-PH2 671 Kč
GDX-ODOsenzorGo Direct Optical Dissolved Oygen Sensor19 566 Kč
GDX-FPH-BNCsenzorGo Direct Flat pH Electrode4 392 Kč
GDX-ORP-BNCpříslušenstvíGo Direct ORP Electrode – náhradní elektroda k GDX-ORP2 713 Kč
GDX-PH-TPbalíčekGo Direct pH Teacher Pack39 980 Kč
GDX-CAsenzorGo Direct Calcium ISE Electrode – sonda vápenatých kationtů13 754 Kč
VSP-450příslušenstvíVSP 450 nm LED5 642 Kč
GDX-CLsenzorGo Direct Chloride ISE Electrode – sonda chloridových aniontů13 754 Kč
GDX-NH4senzorGo Direct Ammonium ISE Electrode13 754 Kč
GDX-MDsenzorGo Direct Motion Detector – Go Direct sonar (čidlo polohy a pohybu)4 980 Kč
VSP-375příslušenstvíVSP 375 nm LED6 347 Kč
VSP-280příslušenstvíVSP 280 nm LED28 139 Kč
GDX-NO3senzorGo Direct Nitrate ISE Electrode – sonda dusičnanových aniontů13 754 Kč
Q-S207senzorQubit EKG/EMG Sensor65 142 Kč
VSP-FUVspektrofotometrVernier Fluorescence / UV-VIS Spec178 752 Kč
VSP-500příslušenstvíVSP 500 nm LED5 642 Kč
GDX-KsenzorGo Direct Potassium ISE Electrode – sonda draselných kationtů13 754 Kč
VSP-400příslušenstvíVSP 400 nm LED5 642 Kč
WQ-BOTpříslušenstvíWQ Bottles with Stoppers (6 pcs)1 816 Kč
Q-S222senzorQubit GSR Sensor52 165 Kč
VSP-350příslušenstvíVSP 350 nm LED11 284 Kč
VSP-525příslušenstvíVSP 525 nm LED5 642 Kč
GDX-CFApříslušenstvíGo Direct Centripetal Force Apparatus – Go Direct aparatura pro studium rotačního pohybu19 940 Kč

© 2018 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky