Ceník produktů

Excelovský konfigurátor

Kód Typ Název Cena s DPH
LABQ2rozhraníLabQuest 2 – přenosný datalogger19 970 Kč
GO-TEMPsenzorGo!Temp – čidlo pro měření teploty1 950 Kč
GO-LINKrozhraníGo!Link – rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB2 980 Kč
GO-MOTsenzorGo!Motion – sonar - USB čidlo polohy a pohybu7 685 Kč
DCP-BTAsenzorCurrent Probe – ampérmetr2 519 Kč
LQ-MINIrozhraníLabQuest Mini8 950 Kč
DFS-BTAsenzorDual-Range Force Sensor – siloměr se 2 rozsahy6 982 Kč
PH-BTAsenzorpH Sensor – čidlo kyselosti4 980 Kč
SVIS-PLspektrofotometrSpectroVis Plus – spektrofotometr25 769 Kč
SLM-BTAsenzorSound Level Meter – hlukoměr12 852 Kč
LPsoftwareLogger Pro 316 081 Kč
LS-BTAsenzorLight Sensor – luxmetr - čidlo intenzity světla3 552 Kč
GPS-BTAsenzorGas Pressure Sensor – čidlo tlaku plynu4 980 Kč
BAR-BTAsenzorBarometer – barometr4 585 Kč
TMP-BTAsenzorStainless Steel Temperature Probe – nerezové teplotní čidlo1 873 Kč
HGH-BTAsenzorHand Grip Heart Rate Monitor – snímač srdečního tepu7 686 Kč
CO2-BTAsenzorCO2 Gas Sensor – čidlo oxidu uhličitého16 727 Kč
SPR-BTAsenzorSpirometer – spirometr12 852 Kč
O2-BTAsenzorO2 Gas Sensor – čidlo plynného kyslíku12 594 Kč
LGA-BTAsenzorLow-g Accelerometer – čidlo malých zrychlení (5 g)5 748 Kč
STS-BTAsenzorSurface Temperature Sensor – bodové teplotní čidlo1 485 Kč
EKG-BTAsenzorEKG Sensor – čidlo pro EKG9 494 Kč
VP-BTAsenzorVoltage Probe – jednoduchý voltmetr s rozsahem ±10 V775 Kč
MG-BTAsenzorMagnetic Field Sensor – čidlo magnetického pole (teslametr)3 746 Kč
HD-BTAsenzorHand Dynamometer – senzor síly stisku ruky6 394 Kč
CON-BTAsenzorConductivity Probe – elektroda pro měření vodivosti6 135 Kč
VPG-BTDsenzorVernier Photogate – optická závora2 906 Kč
DVP-BTAsenzorDifferential Voltage Probe – voltmetr2 519 Kč
TCA-BTAsenzorThermocouple – termočlánek4 456 Kč
BPS-BTAsenzorBlood Pressure Sensor – senzor tlaku krve6 781 Kč
CRG-BTAsenzorCharge Sensor – elektroskop - detektor elektrického náboje4 844 Kč
MD-BTDsenzorMotion Detector – sonar - čidlo polohy a pohybu4 980 Kč
DO-BTAsenzorDissolved Oxygen Probe – čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku13 498 Kč
IRT-BTAsenzorInfrared Temperature Sensor – infrateploměr (bezdotykový)11 561 Kč
TRB-BTAsenzorTurbidity Sensor – zákaloměr (nefelometr)7 233 Kč
RH-BTAsenzorRelative Humidity Sensor – čidlo relativní vlhkosti vzduchu4 456 Kč
ACC-BTAsenzor25-g Accelerometer – akcelerometr - čidlo zrychlení (do 25 g)5 942 Kč
SMS-BTAsenzorSoil Moisture Sensor – půdní vlhkoměr6 135 Kč
EHR-BTAsenzorExercise Heart Rate Monitor – měřič srdečního tepu6 006 Kč
UVA-BTAsenzorUVA Sensor – čidlo UVA záření6 846 Kč
3D-BTAsenzor3-Axis Accelerometer – 3D akcelerometr - čidlo zrychlení (do 5 g)6 394 Kč
COL-BTAsenzorColorimeter – kolorimetr7 427 Kč
WDSSsenzorWireless Dynamics Sensor System – bezdrátový akcelerometr, výškoměr a siloměr16 404 Kč
OEKdalší vybaveníOptics Expansion Kit – souprava pro optiku11 238 Kč
STIRdalší vybaveníStir Station – magnetická míchačka8 654 Kč
FP-BTAsenzorForce Plate – siloměrná plošina17 761 Kč
TILT-BTAsenzorTI Light Probe – jednoduchá světelná sonda840 Kč
UVB-BTAsenzorUVB Sensor – čidlo UVB záření6 910 Kč
LLsoftwareLogger Lite0 Kč
WRT-BTAsenzorPřesné velkorozsahové teplotní čidlo5 296 Kč
RMBsenzorRespiration Monitor Belt – pás pro monitorování dýchání4 069 Kč
30V-BTAsenzor30V Voltage Probe – jednoduchý voltmetr s rozsahem ±30 V3 165 Kč
VRM-BTDsenzorVernier Radiation Monitor – detektor radiace (α, β, γ)10 915 Kč
HCS-BTAsenzorHigh Current Sensor – ampérmetr (do 10 A)5 102 Kč
WU-PRO-IsenzorWattsUp Pro International Model12 142 Kč
ORP-BTAsenzorORP Sensor – senzor oxidačně-redukčních potenciálů5 231 Kč
NO3-BTAsenzorNitrate Ion-Selective Electrode – sonda dusičnanových aniontů12 206 Kč
FLO-BTAsenzorFlow Rate Sensor – čidlo rychlosti toku8 331 Kč
MCA-BTAsenzorMicrophone – mikrofon2 519 Kč
VDC-BTDsenzorVernier Drop Counter – čítač kapek6 394 Kč
V-SPECspektrofotometrVernier Spectrometer109 728 Kč
TRACKpříslušenstvíOptická lavice + dráha pro mechaniku7 685 Kč
K-BTAsenzorPotassium Ion Selective Electrode – sonda draselných kationtů12 206 Kč
PS-ACCnezařazenoGPS Replacement Parts – doplňková sada k tlakovému senzoru775 Kč
CA-BTAsenzorCalcium Ion-Selective Electrode – sonda vápenatých kationtů12 206 Kč
BT-MOBmikroskopProScope Mobile – bezdrátový mikroskop pro iPad19 311 Kč
NH4-BTAsenzorAmmonium Ion-Selective Electrode – sonda amonných kationtů12 206 Kč
BWVknihaBiology with Vernier – návody na pokusy a měření v biologii3 100 Kč
LQ-VIEWsoftwareLabQuest Viewer5 102 Kč
PYR-BTAsenzorPyranometer – Pyranometr (solarimetr)12 852 Kč
SAL-BTAsenzorSalinity Sensor – čidlo slanosti7 040 Kč
RMV-BTDsenzorRotary Motion Sensor – čidlo rotačního pohybu10 915 Kč
CL-BTAsenzorChloride Ion-Selective Electrode – sonda chloridových aniontů12 206 Kč
ANM-BTAsenzorAnemometr  – anemometr (měří rychlost větru) 5 748 Kč
CHEM-POLsenzorChemical Polarimeter – polarimetr32 227 Kč
FPH-BTAsenzorFlat pH Senzor (Tris Compatible) – čidlo kyselosti6 394 Kč
INA-BTAsenzorInstrumentation Amplifier – zesilovač napětí4 456 Kč
CCS-BTAsenzorProudově stabilizovaný zdroj pro elektrochemii4 133 Kč
SVIS-FIBERpříslušenstvíSpectroVis Optical Fiber – optické vlákno pro SpectroVis4 456 Kč
ESK-CRGdalší vybaveníElectrostatics Kit – souprava pro elektrostatiku7 685 Kč
PWVknihaPhysics with Vernier – návody na pokusy a měření ve fyzice3 100 Kč
GW-TEMPsenzorGo Wireless Temp – bezdrátový teploměr3 810 Kč
GC2-MINIsenzorGas Chromatograph Plus – plynový chromatograf128 780 Kč
ODO-BTAsenzorOptický senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku19 311 Kč
SDAQrozhraníSensorDAQ12 852 Kč
BT-HR2mikroskopProScope HR2 – základní jednotka digitálního mikroskopu10 920 Kč
ETH-BTAsenzorEthanol Sensor – čidlo ethanolu7 040 Kč
SPApříslušenstvíUltra Pulley – kladka s nízkým třením1 550 Kč
DCU-BTDnezařazenoDigital Control Unit3 940 Kč
ST-SPSdalší vybaveníSpectrum Tube Single Power Supply – bezpečný zdroj pro 1 výbojovou trubici15 436 Kč
BT-HRmikroskopProScope HR – základní jednotka digitálního mikroskopu7 150 Kč
CFAdalší vybaveníAparatura pro studium dostředivé a ostředivé síly28 998 Kč
BTA-NXTrozhraníLEGO Link2 519 Kč
CWVknihaChemistry with Vernier – návody na pokusy a měření v chemii3 100 Kč
BC-250příslušenstvíBiochamber 250388 Kč
VPLdalší vybaveníVystřelovač projektilů (pro studium vrhů a pádů)21 248 Kč
MLT-BTAsenzorMelt Station – Bodotávek32 550 Kč
LQ2-CRGpříslušenstvíNabíjecí stojan pro 4 LabQuesty27 363 Kč
PAMPnezařazenoPower Amplifier13 369 Kč
BC-2000příslušenstvíBiochamber 20001 227 Kč
TPL-BTAsenzorExtra Long Temperature Probe6 394 Kč
EA-BTAsenzorElectrode Amplifier – Zesilovač elektrodového signálu2 583 Kč
WQVknihaWater Quality with Vernier – návody na pokusy a měření kvality vody3 100 Kč
HVEK-CRGdalší vybaveníSouprava pro vysokonapěťové experimenty18 019 Kč
ST-CARdalší vybaveníSpectrum Tube Carousel Power Supply – bezpečný zdroj pro výbojové trubice19 504 Kč
BT-CMTmikroskopC-Mount Adapter – adaptér pro použití s běžným mikroskopem1 326 Kč
HP-AknihaHuman Physiology with Vernier3 100 Kč
EWVknihaElementary Science with Vernier – návody na jednoduché pokusy a měření3 100 Kč
ELB-TEMPknihaLet's Go! Investigating Temperature Book – návody na jednoduchá měření teploty1 615 Kč
PS-EDUmikroskopUSB Digital Microscope – ProScope EDU7 686 Kč
PHBpříslušenstvípH Buffer Capsules775 Kč
CM-OEKdalší vybaveníColor Mixer Kit – sada pro demonstraci sčítání barev11 173 Kč
BT-LTAmikroskopLens Tube Adapter – nástavec pro použití s běžným mikroskopem6 022 Kč
GNM-BTAsenzorGoniometer – goniometr10 269 Kč
BT-400mikroskopObjektiv 400× pro ProScope 13 757 Kč
CUVpříslušenstvíColorimeter Cuvettes – kyvety do kolorimetru1 227 Kč
PH-SSnezařazenopH Storage Solution1 033 Kč
LQ2-ARMORpříslušenstvíLabQuest 2 Lab Armor – ochranný gumový kryt LabQuestu 2969 Kč
VES-BTAsenzorVernier Energy Sensor5 102 Kč
CO2-BTLpříslušenstvíCO2 / O2 Respiration Chamber323 Kč
ELECnezařazenoEKG Electrodes – sada náhradních elektrod k senzoru EKG775 Kč
LQ-BATpříslušenstvíLabQuest Battery – náhradní baterie pro LabQuest1 227 Kč
LQ-PS-INTLpříslušenstvíNabíječka pro LabQuest - mezinárodní1 033 Kč
PS-LUERnezařazenoLuer-Lock Connector64 Kč
ESVknihaEarth Science with Vernier3 100 Kč
PFnezařazenoPicket Fence452 Kč
BT-STANDmikroskopVelký stativ5 483 Kč
PS-SYRnezařazenoPressure Sensor Syringe129 Kč
BT-200mikroskopObjektiv 200× pro ProScope 8 232 Kč
BT-50mikroskopObjektiv 50× pro ProScope 6 022 Kč
BLKnezařazenoBumper and Launcher Kit – rozšiřující souprava pro mechanické srážky5 748 Kč
LQ-STNnezařazenoLabQuest Stand775 Kč
BT-10mikroskopObjektiv 0× až 10× pro ProScope8 232 Kč
ULPsoftwareLogger Pro 3 Upgrade9 688 Kč
BT-100mikroskopObjektiv 100× pro ProScope 8 232 Kč
B-SPApříslušenstvíPulley Bracket – držák kladky775 Kč
SPR-NOSE10příslušenstvíNoseclip – svorka na nos646 Kč
BT-LRGCASEmikroskopKufřík na mikroskop a příslušenství4 349 Kč
LASERnezařazenoLaser Pointer1 227 Kč
PTCnezařazenoPlastic Tubing Clamp (pkg of 100)2 583 Kč
LQ-LANnezařazenoLabQuest Lanyard323 Kč
CHEM-AknihaAdvanced Chemistry with Vernier – návody na pokusy a měření v chemii3 100 Kč
ST-HnezařazenoSpectrum Tube - Hydrogen – výbojová trubice s vodíkem2 519 Kč
GW-PHsenzorGo Wireless pH – bezdrátové čidlo kyselosti4 980 Kč
BIO-AknihaAdvanced Biology with Vernier – návody na pokusy a měření v biologii3 100 Kč
BTLnezařazenopH Storage Bottles (pkg of 5)646 Kč
BT-ARDrozhraníVernier Arduino Interface Shield – Rozhraní Vernier-Arduino1 615 Kč
EZ-LINKrozhraníEasy Link – rozhraní pro připojení senzorů ke kalkulačkám TI3 810 Kč
DAKdalší vybaveníDiffraction Apparatus – souprava pro studium difrakce39 009 Kč
PS-TUBINGnezařazenoPlastic Tubing (18 inches)64 Kč
MSVknihaMiddle School Science with Vernier – návody na pokusy a měření3 100 Kč
ATA-DFSnezařazenoAir Track Adapter (for DFS-BTA)4 198 Kč
TAPEnezařazenoBar Tape323 Kč
CUV-UVpříslušenstvíUV-VIS Cuvettes6 394 Kč
BTA-ELVpříslušenstvíAnalog Protoboard Connector646 Kč
SPR-FLOWpříslušenstvíSpirometer Flow Head – měřicí hlavice ke spirometru3 875 Kč
STANDnezařazenoLaser Pointer Stand904 Kč
LQ-STYL-5nezařazenoLabQuest Stylus (Qty 5) – 5 ks náhradní per k LabQuestu323 Kč
MDC-BTDpříslušenstvíMotion Detector to LabPro/CBL Cable323 Kč
KW-MWTBDdalší vybaveníKidWind MINI Wind Turbine – model větrné elektrárny (malý)3 810 Kč
ST-NnezařazenoSpectrum Tube - Nitrogen – výbojová trubice s dusíkem2 519 Kč
CUV-RACKpříslušenstvíCuvette Rack – stojánek na kyvety581 Kč
MSTIRnezařazenoMicrostirrer581 Kč
GMC-USBpříslušenstvíGo-Motion to Computer Cable323 Kč
CUFF-SMnezařazenoBlood Pressure Cuff - Small – manžeta k měřiči tlaku krve - malá2 067 Kč
ST-AIRnezařazenoSpectrum Tube - Air – výbojová trubice se vzduchem2 519 Kč
LQ-TETH-5nezařazenoLabQuest Tether (Qty 5)323 Kč
CB-BTApříslušenstvíLabPro Analog Cable323 Kč
AK-RMVnezařazenoRotational Motion Accessory Kit7 105 Kč
PF-CARTnezařazenoCart Picket Fence387 Kč
ST-CO2nezařazenoSpectrum Tube - CO2 – výbojová trubice s oxidem uhličitým2 519 Kč
MK-RMVnezařazenoRotary Motion Motor Kit775 Kč
T2T-VDSnezařazenoTrack-to-Track Coupler – držák pro spojení dvou drah pro mechaniku1 938 Kč
CON-HSTpříslušenstvíConductivity Standard - High Range – kalibrační roztok1 033 Kč
GW-HRsenzorGo Wireless Heart Rate – Bezdrátový senzor srdečního tepu (úchyty pro ruce)5 748 Kč
WDSnezařazenoWater Depth Sampler5 748 Kč
VSMTsenzorVernier Structures & Materials Tester – Aparatura pro studium deformací64 519 Kč
VSP-UVspektrofotometrVernier UV-VIS Spectrophotometer129 297 Kč
NO3-MODpříslušenstvíISE Nitrate Replacement Module4 456 Kč
PAR-BTAsenzorPAR Sensor (Photosynthetically Active Radiation)12 852 Kč
HR-RECnezařazenoHeart Rate Receiver – přijímací modul měřiče srdečního tepu2 906 Kč
CON-MSTnezařazenoConductivity Standard - Medium Range – kalibrační roztok1 033 Kč
GW-EHRsenzorGo Wireless Exercise Heart Rate – Bezdrátový senzor srdečního tepu (pás okolo hrudníku)5 102 Kč
NRVknihaNuclear Radiation with Vernier1 615 Kč
CON-LSTnezařazenoConductivity Standard - Low Range – kalibrační roztok1 033 Kč
TRB-ACCpříslušenstvíTurbidity Cuvette Standard2 519 Kč
PSVknihaPhysical Science with Vernier – návody na pokusy a měření3 100 Kč
CA-MODnezařazenoISE Calcium Replacement Module4 456 Kč
KW-AWXdalší vybaveníKidWind Advanced Wind Experiment Kit – model větrné elektrárny (velký)9 623 Kč
CUFF-STDnezařazenoBlood Pressure Cuff - Standard – manžeta k měřiči tlaku krve1 938 Kč
NH4-MODnezařazenoISE Ammonium Replacement Module4 456 Kč
ESIknihaInvestigating Environmental Science through Inquiry3 100 Kč
KWIRE-TCAnezařazenoReplacement Thermocouple710 Kč
BL-DBSdalší vybaveníBlue Digital Bioimaging System51 603 Kč
CUFF-LGnezařazenoBlood Pressure Cuff - Large – manžeta k měřiči tlaku krve - velká2 261 Kč
EXPSdalší vybaveníExtech Power Supply – regulovatelný napěťový zdroj13 970 Kč
ST-HEnezařazenoSpectrum Tube - Helium – výbojová trubice s heliem2 519 Kč
ST-NEnezařazenoSpectrum Tube - Neon – výbojová trubice s neonem2 519 Kč
CB-BTDpříslušenstvíLabPro Digital Cable323 Kč
DO-CALpříslušenstvíD.O. Calibration Solution – náhradní kalibrační roztok pro DO-BTA258 Kč
DIN-BTApříslušenstvíDIN Sensor to BTA Input Adapter323 Kč
FSpříslušenstvíD.O. Filling Solution – náhradní plnicí roztok pro DO-BTA387 Kč
CA-HSTnezařazenoISE Calcium High Standard1 033 Kč
PSpříslušenstvíD.O. Polishing Strips – náhradní proužky do DO-BTA258 Kč
GC-SEPpříslušenstvíGC Septa (pkg of 4)2 036 Kč
CA-LSTnezařazenoISE Calcium Low Standard1 033 Kč
VSP-EMspektrofotometrVernier Emissions Spectrometer51 603 Kč
PH-BNCpříslušenstvíBNC pH Electrode2 648 Kč
TRACK-LONGpříslušenstvíCombination Track / Optics Bench (2.2 m) – optická lavice + dráha pro mechaniku14 789 Kč
NH4-HSTnezařazenoISE Ammonium High Standard1 033 Kč
NO3-LSTnezařazenoISE Nitrate Low Standard1 033 Kč
CL-LSTnezařazenoISE Chloride Low Standard1 033 Kč
SAL-STnezařazenoSalinity Standard1 033 Kč
NO3-HSTnezařazenoISE Nitrate High Standard1 033 Kč
EXT-BTApříslušenstvíAnalog Sensor Extension Cable – prodlužovací kabel pro analogové senzory (BTA)775 Kč
MEMpříslušenstvíD.O. Probe Membrane Cap – náhradní membrána k DO-BTA840 Kč
ESUPnezařazenoElectrode Support646 Kč
ST-ARnezařazenoSpectrum Tube - Argon – výbojová trubice s argonem2 519 Kč
CL-HSTnezařazenoISE Chloride High Standard1 033 Kč
NH4-LSTnezařazenoISE Ammonium Low Standard1 033 Kč
DENknihaDen of Inquiry Volume 12 583 Kč
GW-EArozhraníGo Wireless Electrode Amplifier4 456 Kč
FPH-BNCpříslušenstvíBNC Flat pH Electrode (Tris Compatible)4 456 Kč
PVAknihaPhysics with Video Analysis – návody na využití videoanalýzy ve fyzice3 100 Kč
TOF-VPLpříslušenstvíTime of Flight Pad – dopadová plošina k VPL s měřením času dopadu4 973 Kč
LQ-BOOST2příslušenstvíLabQuest Battery Boost 2 – externí přídavná baterie pro LabQuest7 944 Kč
DVnezařazenoData Vest3 165 Kč
WDSS-BATnezařazenoWDSS Rechargeable Battery1 162 Kč
GC-SYR-MICpříslušenstvíSyringe 1µL Hamilton – stříkačka 1µL5 897 Kč
CMV-LPknihaCiencia co los Mejor de Vernier3 100 Kč
ROT-BTDpříslušenstvíRotary Motion Sensor to BTD Input Adapter323 Kč
EXT-BTDpříslušenstvíDigital Sensor Extension Cable – prodlužovací kabel pro digitální senzory (BTD)775 Kč
FWVknihaForensics with Vernier1 938 Kč
BTD-ELVnezařazenoDigital Protoboard Connector646 Kč
TAPE-VPGpříslušenstvíPhotogate Bar Tape Kit1 098 Kč
GW-CRGpříslušenstvíGo Wireless Charging Station – Nabíjecí stojan pro 8 zařízení Go Wireless2 906 Kč
M-OEKdalší vybaveníSada se zrcadly (rozšíření OEK)3 810 Kč
PG-BTDpříslušenstvíPhotogate to BTD Input Adapter323 Kč
TSTH-LPknihaHeat and Temperature - Logger Pro2 457 Kč
HOODnezařazenoImaging Hood3 791 Kč
RAD-BTDpříslušenstvíRadiation Monitor to BTD Input Adapter323 Kč
UGAsoftwareUpgrade to GA 3.02 583 Kč
DEN2knihaDen of Inquiry Volume 22 583 Kč
MINI-USBpříslušenstvíMini-to-Standard USB Adapter646 Kč
TSTM-LPknihaMotion and Force - Logger Pro2 457 Kč
USB-MINInezařazenoStandard-to-Mini USB Adapter581 Kč
LWVknihaHands-On Introduction to NI LabVIEW with Vernier SensorDAQ1 615 Kč
VSP-EM-FIBERspektrofotometrVernier Emissions Spectrometer Optical Fiber5 683 Kč
GM-CALCpříslušenstvíGo-Motion to Calculator Cable517 Kč
LQ2-BATpříslušenstvíLabQuest 2 Battery – náhradní baterie pro LabQuest 21 227 Kč
PAAS-PAMPpříslušenstvíPower Amplifier Accessory Speaker7 427 Kč
CHEM-IknihaInvestigating Chemistry through Inquiry3 100 Kč
GW-TEMP-TPbalíčekGo Wireless Temp Teacher Pack – sada 8 bezdrátových teploměrů + nabíječka30 871 Kč
REVknihaRenewable Energy with Vernier – Obnovitelné zdroje energie (návody na pokusy a měření)3 100 Kč
BTA-DINpříslušenstvíBTA to DIN Adapter581 Kč
ORP-BNCpříslušenstvíBNC ORP Electrode2 648 Kč
AWVknihaAgricultural Science with Vernier 3 100 Kč
GW-LINKrozhraníGo Wireless Link – rozhraní pro bezdrátové připojení senzorů5 748 Kč
EPVknihaEngineering Projects with NI LabVIEW and Vernier3 100 Kč
PAK-OEKdalší vybaveníSada s polarizačními filtry (rozšíření OEK)4 973 Kč
WIFI-USBnezařazenoWifi USB Adapter3 810 Kč
CNM-OEKpříslušenstvíConvex Mirror Replacement – náhradní konvexní zrcadlo k M-OEK1 550 Kč
MLT-TUBEpříslušenstvíCapillary Tubes (100) 968 Kč
LSB-OEKpříslušenstvíReplacement Light Source for OEK – náhradní zdroj světla k soupravě pro optiku4 973 Kč
AM-OEKpříslušenstvíAdjustable Mirror Replacement – náhradní zrcadlo k M-OEK1 808 Kč
HR-TRANSpříslušenstvíPolar Transmitter Module – Bezdrátový vysílač Polar3 746 Kč
APT-OEKpříslušenstvíReplacement Aperture Assembly for OEK – náhradní aperturní clony k soupravě pro optiku1 098 Kč
GW-BAT-100příslušenstvíGo Wireless Battery 100 mAh – náhradní baterie pro zařízení Go Wireless452 Kč
O2-SPRpříslušenstvíO2 Gas Sensor to Spirometer Adapter517 Kč
HR-GRIPpříslušenstvíHeart Rate Hand Grips – Ruční úchyty pro senzor srdečního tepu2 002 Kč
GW-RADIOrozhraníGo Wireless USB Radio – Bluetooth Smart vysílač/přijímač1 873 Kč
AAR-OEKpříslušenstvíAdjustable Analyzer for Rotary Motion Sensor Replacement – náhradní analyzer připojitelný k MRV-BTD2 583 Kč
L15B-OEKpříslušenstvíReplacement 15 cm Diverging Lens for OEK – náhradní rozptylka 15 cm k soupravě pro optiku1 098 Kč
SCRN-OEKpříslušenstvíReplacement Screen for OEK – náhradní stínítko se stupnicí k soupravě pro optiku1 098 Kč
L20B-OEKpříslušenstvíReplacement 20 cm Converging Lens for OEK – náhradní spojka 20 cm k soupravě pro optiku1 098 Kč
PHYS-AMknihaAdvanced Physics with Vernier - Mechanics – návody na experimenty v mechanice3 100 Kč
GW-PH-BNCpříslušenstvíGo Wireless pH BNC Electrode2 583 Kč
HS-OEKpříslušenstvíHalf Screen Replacement – náhradní stínítko (1/2) pro soupravu M-OEK1 615 Kč
HR-STRAPpříslušenstvíExercise Heart Rate Strap – Pás okolo hrudníku pro měření srdečního tepu1 356 Kč
AA-OEKpříslušenstvíAdjustable Analyzer Replacement – náhradní analyzer k soupravě PAK-OEK3 552 Kč
LPL-DAKpříslušenstvíLinear Position + High Sensivity Light Sensor – náhradní detektor k difrakční soupravě25 834 Kč
BT-PMM-IPMINIKmikroskopProScope Micro Mobile for iPad mini Kit7 043 Kč
LSHB-OEKpříslušenstvíReplacement Light Sensor Holder for OEK – náhradní držák luxmetru k soupravě pro optiku1 098 Kč
L10B-OEKpříslušenstvíReplacement 10 cm Converging Lens for OEK – náhradní spojka 10 cm k soupravě pro optiku1 098 Kč
CELLS-POLpříslušenstvíChemical Polarimeter Cells – náhradní nádoby k polarimetru4 263 Kč
RDL-DAKpříslušenstvíRed Diffraction Laser – náhradní laser k difrakční soupravě7 750 Kč
DSS-DAKpříslušenstvíDiffraction Slit System – náhradní mřížky k difrakční soupravě9 688 Kč
GDL-DAKpříslušenstvíGreen Diffraction Laser – zelený laser k soupravě pro studium difrakce16 146 Kč
BT-PMM-IP5KnezařazenoProScope Micro Mobile for iPhone 5 Kit7 043 Kč
SLS-BTAsenzorSound Level Sensor – jednoduchý hlukoměr4 456 Kč
VSP-FIBERspektrofotometrVernier Spectrophotometer Optical Fiber5 102 Kč
IOM-VPLpříslušenstvíIndependence of Motion3 165 Kč
PS-VPLpříslušenstvíProjectile Stop – dopadová plošina k VPL (bez měření času)2 583 Kč
FUSE-HCSpříslušenstvíReplacement fuse for High Current Sensor – náhradní pojistky k HCS-BTA (5ks)323 Kč
ODO-CAPpříslušenstvíOptical DO Probe Replacement Cap3 487 Kč
SPRINGSpříslušenstvíSprings Set – sada pružinek1 163 Kč
GGL-VPLpříslušenstvíGoggles (Set of 2) – ochranné brýle k VPL387 Kč
STB-VPLpříslušenstvíSteel Balls (Set of 6) – náhradní kuličky k VPL452 Kč
BT-PMM-GLXYS4KmikroskopProScope Mobile Micro for Galaxy S4 Kit7 043 Kč
K-MODpříslušenstvíISE Potassium Replacement Module4 456 Kč
ODO-GRDpříslušenstvíOptical DO Probe Metal Guard – ochranný kryt na ODO-BTA2 906 Kč
RRSdalší vybaveníResistivity Rods – odporové tyčky3 359 Kč
BT-PMM-IPT4KmikroskopProScope Micro Mobile for iPod touch 4g Kit7 043 Kč
PUMP-VPLpříslušenstvíHand Air Pump – náhradní pumpička k VPL2 519 Kč
CART-Fdalší vybaveníFan Cart – vozík s vrtulkou pro mechanické experimenty6 071 Kč
OHSK-622váhyVáhy Ohaus SKX do 620 g (citlivost 0,01 g)11 985 Kč
CART-FECdalší vybaveníEncoder Fan Cart – Vozík s vrtulkou pro mechanické experimenty (pro VDS-EC)12 852 Kč
BT-PMM-BASEmikroskopProScope Micro Mobile Base without sleeve 6 098 Kč
GW-CBpříslušenstvíGo Wireless Charging Cable – náhradní nabíjecí kabel646 Kč
BT-PMM-IP4KmikroskopProScope Micro Mobile for iPhone 4/4S Kit7 043 Kč
K-LSTpříslušenstvíISE Potassium Low Standard1 033 Kč
K-HSTpříslušenstvíISE Potassium High Standard1 033 Kč
BT-PMM-IP4TSLpříslušenstvíiPod touch 4th gen sleeve for ProScope Micro Mobile946 Kč
BT-PMM-IPADSLpříslušenstvíiPad 2/3/4 sleeve for ProScope Micro Mobile946 Kč
BT-PMM-IP5SLpříslušenstvíiPhone 5 sleeve for ProScope Micro Mobile946 Kč
KW-SP2Vdalší vybaveníKidWind 2V/400mA Solar Panel – solární panel (malý)710 Kč
DTS-ECbalíčekDynamics Cart And Track System with Motion Encoder – souprava pro mechaniku s optickým snímáním pohybu (1,2 m)24 800 Kč
BT-PMM-IPMINISLpříslušenstvíiPad mini sleeve for ProScope Micro Mobile946 Kč
BT-PMM-LCSpříslušenstvíNylon Lens Cone + stand set for ProScope Micro Mobile473 Kč
BT-30nezařazenoObjektiv 30× pro ProScope s polarizačním filtrem8 785 Kč
BT-PMM-2080Xpříslušenství20x to 80x lens for ProScope Micro Mobile2 363 Kč
BT-PMM-IP4SLpříslušenstvíiPhone 4/4S sleeve for ProScope Micro Mobile946 Kč
KW-SP12Vdalší vybaveníKidWind 12V/500mA Solar Panel – solární panel (velký)4 650 Kč
BT-PMM-POLARpříslušenstvíPolarizing filter for ProScope Micro Mobile1 418 Kč
MEC-BTDdalší vybaveníMotion Encoder Receiver3 552 Kč
DTSbalíčekDynamics Cart and Track System – souprava pro mechaniku (1,2 m)15 436 Kč
VES-VLpříslušenstvíVernier Variable Load3 810 Kč
BT-MDAQrozhraníVernier myDAQ Adapter – Rozhraní myDAQ3 810 Kč
MECTdalší vybaveníMotion Encoder Transmitter Parts6 200 Kč
ARD-REDdalší vybaveníSparkFun RedBoard – Arduino RedBoard1 615 Kč
PS400-BTAsenzorPressure Sensor 400 – velkrozsahový tlakový senzor12 206 Kč
KW-STXKdalší vybaveníKidWind Solar Thermal Exploration Kit3 165 Kč
OHSK-123váhyVáhy Ohaus SKX do 120 g (citlivost 0,001 g)11 985 Kč
CS-DMImikroskopCelestron Digital Microscope Imager – kamerka do mikroskopu5 102 Kč
TRB-BOTpříslušenstvíTurbidity Bottles – náhradní kyvety do zákaloměru1 873 Kč
CONPT-BTAsenzorPlatinum-Cell Conductivity Probe – platinová elektroda pro měření vodivosti9 623 Kč
RWVknihaReal-World Math with Vernier3 100 Kč
GW-PH-TPbalíčekGo Wireless pH Teacher Pack – Sada 8 bezdrátových čidel kyselosti + nabíječka39 988 Kč
OHSK-2202váhyVáhy Ohaus SKX do 2200 g (citlivost 0,01 g)14 382 Kč
NH4-BNCsenzorAmmonium Electrode BNC – sonda amonných kationtů12 077 Kč
GW-BAT-250příslušenstvíGo Wireless Battery 250 mAh – náhradní akumulátor pro Go Wireless Link517 Kč
OHSK-USBváhyUSB kit pro připojení vah Ohaus SKX k PC nebo LabQuestu22 596 Kč
OHSK-621váhyVáhy Ohaus SKX do 620 g (citlivost 0,1 g)5 992 Kč
PHYS-ABMknihaAdvanced Physics with Vernier - Beyond Mechanics3 100 Kč
OHSK-6201váhyVáhy Ohaus SKX do 6200 g (citlivost 0,1 g)11 785 Kč
CUV-QUARTZpříslušenstvíQuartz Cuvettes10 269 Kč
NO3-BNCsenzorNitrate Ion-Selective Electrode BNC – sonda dusičnanových aniontů12 077 Kč
CHEM-OknihaOrganic Chemistry with Vernier3 100 Kč
CL-BNCsenzorChloride Ion-Selective Electrode BNC – sonda chloridových aniontů12 077 Kč
K-BNCsenzorPotassium Ion-Selective Electrode BNC – sonda draselných kationtů12 077 Kč
CA-BNCsenzorCalcium Ion-Selective Electrode BNC – sonda vápenatých kationtů12 077 Kč
AMPK knihaAmusement Park Physics 2 260 Kč
VSMT-TKpříslušenstvíTester Tackle Kit – Náhradní díly k Aparatuře pro studium deformací3 440 Kč
BIO-IknihaInvestigating Biology through Inquiry3 100 Kč
VSP-FPspektrofotometrVernier Flash Photolysis Spectrometer349 077 Kč
APCHEM knihaChemistry Investigations for AP3 100 Kč
GPH-BNCsenzorGlass-Body pH Electrode BNC – čidlo kyselosti (skleněné)5 490 Kč
ELB-WIND knihaInvestigating Wind Energy1 615 Kč
DTS-MDBpříslušenstvíMotion Detector Bracket710 Kč
DTS-CART-SpříslušenstvíStandard Cart – vozík3 552 Kč
DTS-CART-PpříslušenstvíPlunger Cart – vozík s nárazníkem4 327 Kč
DTS-MECsenzorMotion Encoder Cart & Receiver11 883 Kč
DTS-CART-MECpříslušenstvíMotion Encoder Cart – vozík s optickým snímáním pohybu8 719 Kč
DTS-MEUsenzorMotion Encoder Upgrade Kit9 623 Kč
DTS-LONGbalíčekDynamics Track System Long – souprava pro mechaniku (2,2 m)21 894 Kč
VCB2další vybaveníVernier Circuit Board 28 331 Kč
DTS-EC-LONGbalíčekDynamics Track System Encoder Long – souprava pro mechaniku s optickým snímáním pohybu (2,2 m)31 258 Kč
DTS-MASSpříslušenstvíMass DTS – sada závaží k soupravě pro mechaniku1 033 Kč
DTS-PADpříslušenstvíFriction Pad DTS1 938 Kč
KW-SEEKdalší vybaveníSolar Energy Exploration Kit3 229 Kč
DFS-RPKpříslušenstvíDual Range Force Sensor Replacement Parts Kit – náhradní příslušenství k siloměru1 292 Kč
DTS-FLAGpříslušenstvíMotion Detector Reflector Flag387 Kč
ETGpříslušenstvíElectrode Tip Guard – ochranný nástavec na GPH-BNC646 Kč
LQ-STREAMrozhraníLabQuest Stream12 864 Kč
GDX-SVISPLsenzorGo Direct SpectroVis  – Go Direct spektrofotometr25 769 Kč
OHSK-2201váhyVáhy Ohaus SKX do 2200 g (citlivost 0,1 g)8 789 Kč

© 2017 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky