seznam produktů

Calcium Ion-Selective Electrode BNC

Sonda vápenatých kationtů

Objednávkový kód: CA-BNC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 12 077 Kč

Calcium Ion-Selective Electrode BNC – sonda vápenatých kationtů

Sonda měří koncentraci vápenatých kationtů Ca2+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 až 40 000 mg/l, přesnost ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 10 a 1000 mg/L)  

Interferující ionty: 

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 3 - 10

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Výše uvedené se netýká chloridové elektrody.

Jak sonda vápenatých iontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro vápenaté kationty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet vápenatých iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Vápenaté ionty a tvrdost vody

Tvrdost vody není úplně jasný pojem - rozumí se jím buď obsah Ca2+, Mg2+, Ba2+ a Sr2+ (případně i dalších dvou- a vícemocných kationtů), nebo častěji jen množství rozpuštěného vápníku a hořčíku, tj. součet Ca2+ a Mg2+. Ve většině vod totiž tyto prvky naprosto dominují, zejména vápenaté kationty jsou pro tuto charakteristiku podstatné - poměr Ca:Mg je ve většině přirozených vod 2:1 až 4:1. Určíte-li tedy koncentraci vápenatých kationtů ve vodě, máte současně k dispozici dobrou informaci o její tvrdosti.

Některá možná použití

  • studium koncentrace vápenatých iontů ve vodě z kohoutku, z řeky atd.
  • existuje závislost této koncentrace na teplotě?
  • změní se koncentrace po převaření zkoumaného vzorku?
  • jak velký vliv na tvrdost vody mají změkčovadla, mýdlo, prací prášky...
  • srovnání různých minerálních vod podle koncentrace vápenatých iontů apod.

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok záruka na membránu)Možná také hledáte

CA-BTA    senzor  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů  12 206 Kč
EA-BTA    senzor  Electrode Amplifier - Zesilovač elektrodového signálu  2 583 Kč
GPH-BNC    senzor  Glass-Body pH Electrode BNC - čidlo kyselosti (skleněné)  5 490 Kč
CL-BNC    senzor  Chloride Ion-Selective Electrode BNC - sonda chloridových aniontů  12 077 Kč
K-BNC    senzor  Potassium Ion-Selective Electrode BNC - sonda draselných kationtů  12 077 Kč
NH4-BNC    senzor  Ammonium Electrode BNC - sonda amonných kationtů  12 077 Kč
NO3-BNC    senzor  Nitrate Ion-Selective Electrode BNC - sonda dusičnanových aniontů  12 077 Kč
CA-MOD    nezařazeno  ISE Calcium Replacement Module  4 607 Kč

© 2018 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky