seznam produktů

Go Direct Motion Detector

Go Direct sonar (čidlo polohy a pohybu)

Objednávkový kód: GDX-MD

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 5 980 Kč

Go Direct Motion Detector – Go Direct sonar (čidlo polohy a pohybu)

Toto čidlo polohy a pohybu využívá ultrazvuku k měření vzdálenosti od sledovaného předmětu – vyšle ultrazvukový puls a měří čas, než se k němu vrátí ozvěna. V analýzy těchto ozvěn pak vypočítá vzdálenost (a případně rychlost a zrychlení) sledovaného tělesa. Čidlo je vhodné pro měření pohybujících se lidí, volného pádu míče, vozíku na vzduchové dráze, závaží kmitajícího na pružině...

Čidlo má zabudovaný teploměr, pomocí kterého automaticky provádí korekci na změnu rychlosti zvuku ve vzduchu v závislosti na teplotě. Nechtěným zahřátím čidla (například umístěním vedle větráčku notebooku) proto může dojít ke zkreslení výsledků.

Rozsah měření: 15 cm (25 cm s teplotní kompenzací) až 3,5 m.

Rozlišení: 1 mm (přesnost 2 mm)

Vzorkovací frekvence: 50 Hz

Sonar lze připojit jak přes USB, tak bezdrátově pomocí Bluetooth.

Pro měření je třeba nainstalovat aplikaci Vernier Graphical Analysis (zdarma pro Windows, Android, iOS, Chromebook i Mac).

Záruka: 5 let


© 2019 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky