seznam produktů

Potassium Ion Selective Electrode

Sonda draselných kationtů

Objednávkový kód: K-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 12 206 Kč

Potassium Ion Selective Electrode – sonda draselných kationtů

Sonda měří koncentraci draselných katiointů K+ ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 90 mg/l až 39 000 mg/l

Přesnost (accuracy): 16 % z rozsahu

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2 - 12

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 40 °C

Interferující ionty: Rb2+, Cs2+, NH4+, Ca2+, Mg2+, Li+

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod (NO3-BTANH4-BTACA-BTAK-BTA) mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Výše uvedené se netýká chloridové elektrody CL-BTA.

Videa

seznam videí (1 s českými titulky)

Experimenty

seznam experimentů (1 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok záruka na membránu)Možná také hledáte

CA-BTA    senzor  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů  12 206 Kč
CL-BTA    senzor  Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů  12 206 Kč
NH4-BTA    senzor  Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných kationtů  12 206 Kč
NO3-BTA    senzor  Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů  12 206 Kč
DO-BTA    senzor  Dissolved Oxygen Probe - čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku  14 210 Kč
ODO-BTA    senzor  Optický senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku  17 825 Kč
K-MOD    příslušenství  ISE Potassium Replacement Module  4 607 Kč
K-LST    příslušenství  ISE Potassium Low Standard  1 152 Kč
K-HST    příslušenství  ISE Potassium High Standard  1 152 Kč

© 2019 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky