seznam produktů

Nitrate Ion-Selective Electrode BNC

Sonda dusičnanových aniontů

Objednávkový kód: NO3-BNC

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 12 077 Kč

Nitrate Ion-Selective Electrode BNC – sonda dusičnanových aniontů

Sonda měří koncentraci dusičnanových aniontů NO3ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 až 10000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 10 a 1000 mg/L)

Interferuje s ionty CIO4-, I-, ClO3-, CN- a BF4-

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2,5 - 11

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 50 °C

Jak sonda dusičnanových aniontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro dusičnanové anionty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet dusičnanových iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Výše uvedené se netýká chloridové elektrody.

Některá možná použití

  • studium koncentrace dusičnanových iontů ve vodě z kohoutku, z řeky, v minerálních vodách atd.
  • určení koncentrace dusičnanových iontů ve vzorcích odebraných např. z rybníků v zemědělsky využívaných oblastech (ionty NO3jsou součástí často používaných dusíkatých hnojiv)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok záruka na membránu)Možná také hledáte

NO3-BTA    senzor  Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů  12 206 Kč
EA-BTA    senzor  Electrode Amplifier - Zesilovač elektrodového signálu  2 583 Kč
GPH-BNC    senzor  Glass-Body pH Electrode BNC - čidlo kyselosti (skleněné)  5 490 Kč
CA-BNC    senzor  Calcium Ion-Selective Electrode BNC - sonda vápenatých kationtů  12 077 Kč
CL-BNC    senzor  Chloride Ion-Selective Electrode BNC - sonda chloridových aniontů  12 077 Kč
K-BNC    senzor  Potassium Ion-Selective Electrode BNC - sonda draselných kationtů  12 077 Kč
NH4-BNC    senzor  Ammonium Electrode BNC - sonda amonných kationtů  12 077 Kč
NO3-MOD    příslušenství  ISE Nitrate Replacement Module  4 607 Kč

© 2018 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky