seznam produktů

Nitrate Ion-Selective Electrode

Sonda dusičnanových aniontů

Objednávkový kód: NO3-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 12 206 Kč

Nitrate Ion-Selective Electrode – sonda dusičnanových aniontů

Sonda měří koncentraci dusičnanových aniontů NO3- ve vodných roztocích.

Technické údaje

Rozsah: 1 až 10000 mg/l

Přesnost: ±10 % plného rozsahu (při kalibraci 10 a 1000 mg/L)

Interferuje s ionty CIO4-, I-, ClO3-, CN- a BF4-

Rozsah pH, ve kterém lze sondu používat: 2,5 - 11

Teplotní rozsah, ve kterém lze sondu používat: 0 °C až 50 °C

Délka sondy / délka kabelu pro připojení k rozhraní: 15,5 cm / 100 cm

Jak sonda dusičnanových aniontů funguje

Sonda měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC. Tato membrána (vpodstatě porézní plastový disk) je propustná pro dusičnanové anionty, nikoliv však pro vodu. Jak se mění počet dusičnanových iontů procházejících membránou ke snímací elektrodě, mění se také měřené napětí. Na základě toho vypočítává připojené rozhraní koncentraci iontů v roztoku.

Omezená životnost membrán iontově selektivních elektrod

Membrány iontově selektivních elektrod (NO3-BTANH4-BTACA-BTAK-BTA) mají omezenou životnost, výrobce dává záruku 12 měsíců (oproti běžným 5 letům na jiné vybavení Vernier). Hlavici s membránou lze vyměnit (obj. kód NO3-MODNH4-MODCA-MODK-MOD).

Výše uvedené se netýká chloridové elektrody CL-BTA.

Některá možná použití

  • studium koncentrace dusičnanových iontů ve vodě z kohoutku, z řeky, v minerálních vodách atd.
  • určení koncentrace dusičnanových iontů ve vzorcích odebraných např. z rybníků v zemědělsky využívaných oblastech (ionty NO3- jsou součástí často používaných dusíkatých hnojiv)

Videa

seznam videí (1 s českými titulky)

Experimenty

seznam experimentů (1 česky, 3 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 let (1 rok záruka na membránu)Možná také hledáte

CA-BTA    senzor  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů  12 206 Kč
CL-BTA    senzor  Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů  12 206 Kč
NH4-BTA    senzor  Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných kationtů  12 206 Kč
K-BTA    senzor  Potassium Ion Selective Electrode - sonda draselných kationtů  12 206 Kč
DO-BTA    senzor  Dissolved Oxygen Probe - čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku  14 210 Kč
ODO-BTA    senzor  Optický senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku  17 825 Kč
NO3-MOD    příslušenství  ISE Nitrate Replacement Module  4 607 Kč
NO3-LST    nezařazeno  ISE Nitrate Low Standard  1 152 Kč
NO3-HST    nezařazeno  ISE Nitrate High Standard  1 152 Kč

© 2018 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky