seznam produktů

Advanced Physics with Vernier - Beyond Mechanics

Objednávkový kód: PHYS-ABM

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 3 100 Kč

Advanced Physics with Vernier - Beyond Mechanics

Možná také hledáte

PWV    kniha  Physics with Vernier - návody na pokusy a měření ve fyzice  3 100 Kč
PVA    kniha  Physics with Video Analysis - návody na využití videoanalýzy ve fyzice  3 100 Kč
PHYS-AM    kniha  Advanced Physics with Vernier - Mechanics - návody na experimenty v mechanice  3 100 Kč
DCP-BTA    senzor  Current Probe - ampérmetr  2 189 Kč
DVP-BTA    senzor  Differential Voltage Probe - voltmetr  2 189 Kč
DAK    další vybavení  Diffraction Apparatus - souprava pro studium difrakce  39 009 Kč
ESK-CRG    další vybavení  Electrostatics Kit - souprava pro elektrostatiku  7 685 Kč
GPS-BTA    senzor  Gas Pressure Sensor - čidlo tlaku plynu  4 980 Kč
CRG-BTA    senzor  Charge Sensor - elektroskop - detektor elektrického náboje  4 844 Kč
INA-BTA    senzor  Instrumentation Amplifier - zesilovač napětí  5 055 Kč
MCA-BTA    senzor  Microphone - mikrofon  2 185 Kč
M-OEK    další vybavení  Sada se zrcadly (rozšíření OEK)  3 810 Kč
OEK    další vybavení  Optics Expansion Kit - souprava pro optiku  11 238 Kč
PAMP    nezařazeno  Power Amplifier  13 369 Kč
PAAS-PAMP    příslušenství  Power Amplifier Accessory Speaker  7 427 Kč
RRS    další vybavení  Resistivity Rods - odporové tyčky  3 359 Kč
TMP-BTA    senzor  Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo  1 695 Kč
SPA    příslušenství  Ultra Pulley - kladka s nízkým třením  1 550 Kč
VSP-EM    spektrofotometr  Vernier Emissions Spectrometer  51 603 Kč

© 2018 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky