seznam produktů

Water Depth Sampler

Objednávkový kód: WDS

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 5 942 Kč

Water Depth Sampler

Experimenty

seznam experimentů (1 česky, 1 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

FLO-BTA    senzor  Flow Rate Sensor - čidlo rychlosti toku  8 331 Kč
PH-BTA    senzor  pH Sensor - čidlo kyselosti  4 376 Kč
DO-BTA    senzor  Dissolved Oxygen Probe - čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku  14 210 Kč
TRB-BTA    senzor  Turbidity Sensor - zákaloměr (nefelometr)  7 233 Kč
CON-BTA    senzor  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti  5 985 Kč
NO3-BTA    senzor  Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů  12 206 Kč
NH4-BTA    senzor  Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných kationtů  12 206 Kč
CA-BTA    senzor  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů  12 206 Kč
CL-BTA    senzor  Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů  12 206 Kč

© 2018 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky