seznam produktů

Water Quality with Vernier

Návody na pokusy a měření kvality vody

Objednávkový kód: WQV

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 3 100 Kč

Water Quality with Vernier – návody na pokusy a měření kvality vody

Některé z experimentů:

 Možná také hledáte

TMP-BTA    senzor  Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo  1 695 Kč
PH-BTA    senzor  pH Sensor - čidlo kyselosti  4 376 Kč
TRB-BTA    senzor  Turbidity Sensor - zákaloměr (nefelometr)  7 233 Kč
DO-BTA    senzor  Dissolved Oxygen Probe - čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku  14 210 Kč
COL-BTA    senzor  Colorimeter - kolorimetr  6 985 Kč
CON-BTA    senzor  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti  5 985 Kč
FLO-BTA    senzor  Flow Rate Sensor - čidlo rychlosti toku  8 331 Kč
NO3-BTA    senzor  Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů  12 206 Kč
NH4-BTA    senzor  Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných kationtů  12 206 Kč
CA-BTA    senzor  Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů  12 206 Kč
CL-BTA    senzor  Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů  12 206 Kč
CWV    kniha  Chemistry with Vernier - návody na pokusy a měření v chemii  3 100 Kč
CHEM-A    kniha  Advanced Chemistry with Vernier - návody na pokusy a měření v chemii  3 100 Kč
BWV    kniha  Biology with Vernier - návody na pokusy a měření v biologii  3 100 Kč
PWV    kniha  Physics with Vernier - návody na pokusy a měření ve fyzice  3 100 Kč
ESV    kniha  Earth Science with Vernier  3 100 Kč
MSV    kniha  Middle School Science with Vernier - návody na pokusy a měření  3 100 Kč
EWV    kniha  Elementary Science with Vernier - návody na jednoduché pokusy a měření  3 100 Kč

© 2018 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky