seznam produktů

Flat pH Senzor (Tris Compatible)

čidlo kyselosti

Objednávkový kód: FPH-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 6 394 Kč

Flat pH Senzor (Tris Compatible) – čidlo kyselosti

Plochá pH elektroda má dvě důležité výhody:

1. Pro měření stačí méně vzorku (není potřeba tak vysoká hladina jako u běžné skleněné elektrody).

2. Obyčejný pH senzor nezle využít v roztocích reagujících s Ag – obsahují-li sulfidové anionty, proteiny či tris(hydroxymethyl)aminomethanový pufr v biochemických experimentech. V takovém případě doporučujeme tuto speciální dvoumembránovou pH elektrodu.

Co je to pH

Kyselost neboli pH (anglicky potential of hydrogen, potenciál vodíku, též vodíkový exponent) je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů:

pH = - log(a(H3O+)),

kde a značí aktivitu iontu (H3O+). V chemii toto číslo vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele, či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14; přitom neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je pH < 7 (čím menší číslo, tím "silnější" kyselina), naopak zásady mají pH > 7 (čím větší číslo, tím "silnější" zásada). Více o pH a způsobech jeho měření.

Technické parametry

Rozsah: 0 - 14 pH

Citlivost: 0,008 pH

Provozní teplota: 5 °C až 80 °C

Jak čidlo kyselosti pracuje

Čidlo obsahuje elektrodu z Ag/AgCl a vytváří výstupní napětí, které se mění s kyselostí prostředí. 

Některá možná použití

  • sledování změn kyselosti během chemických reakcí, typicky např. při titraci
  • studium kyselin a zásaditých roztoků včetně těch nejdostupnějších (např. ocet) apod.
  • studium kyselých dešťů
  • sledování kvality vodních zdrojů apod.

Upozornění

Není-li senzor používán, je třeba uchovávat ho v lahvičce s přechovávacím roztokem (je součástí balení).

Experimenty

seznam experimentů (1 česky, 2 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

FPH-BNC    příslušenství  BNC Flat pH Electrode (Tris Compatible)  4 456 Kč
PH-BTA    senzor  pH Sensor - čidlo kyselosti  4 495 Kč
PH-SS    nezařazeno  pH Storage Solution  1 152 Kč
MSTIR    nezařazeno  Microstirrer  581 Kč
BTL    nezařazeno  pH Storage Bottles (pkg of 5)  646 Kč

© 2019 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky