seznam produktů

Go Direct pH

Go Direct pH senzor

Objednávkový kód: GDX-PH

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 5 198 Kč

Go Direct pH  – Go Direct pH senzor

Čidlo kyselosti použitelné nejen v chemických experimentech.

Technické parametry

Rozsah: 0 - 14 pH

Přesnost (s novou elektrodou): ±0,2 pH

Skladovací roztok: 10 g KCl ve 100 ml roztoku pufru pH-4

Čidlo lze připojit jak přes USB, tak bezdrátově pomocí Bluetooth.

Pro měření je třeba nainstalovat aplikaci Vernier Graphical Analysis (zdarma pro Windows, Android, iOS, Chromebook i Mac).

Co je to pH

Kyselost neboli pH (anglicky potential of hydrogen, potenciál vodíku, též vodíkový exponent) je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů:

pH = - log(a(H3O+)),

kde a značí aktivitu iontu (H3O+). V chemii toto číslo vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele, či naopak alkalicky (zásaditě). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14; přitom neutrální voda má pH rovno 7. U kyselin je pH < 7 (čím menší číslo, tím "silnější" kyselina), naopak zásady mají pH > 7 (čím větší číslo, tím "silnější" zásada). Více o pH a způsobech jeho měření.

Některá možná použití

  • sledování změn kyselosti během chemických reakcí, typicky např. při titraci
  • studium kyselin a zásaditých roztoků včetně těch nejdostupnějších (např. ocet) apod.
  • studium kyselých dešťů
  • sledování kvality vodních zdrojů apod.
  • titrace – pro snadnější použití využijte společně s čítačem kapek 

Upozornění

  • Není-li senzor používán, je třeba uchovávat ho v lahvičce s přechovávacím roztokem (je součástí balení).
  • Tuto jednomembránovou elektrodu nelze využít k měření roztoků obsahujících chemikálie reagující se stříbrem – sulfidové anionty, tris(hydroxymethyl)aminomethanový pufr v biochemických experimentech, roztoky proteinů. V takovém případě použijte pH senzor s plochou dvoumembránovou elektrodou (GDX-FPH).
  • Záruka na tento senzor se nevztahuje na rozbití skleněné elektrody v důsledku hrubého zacházení.

Manuály

Záruka: 5 let


© 2019 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky