seznam produktů

Salinity Sensor

čidlo slanosti

Objednávkový kód: SAL-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 7 614 Kč

Salinity Sensor – čidlo slanosti

Čidlo měří koncentraci minerálních látek (solí) rozpuštěných v roztocích (typicky ve vodě).

Technické údaje

Rozsah: 0 % až 5 %

Rozlišení: 0,002 %

Přesnost: ±1 % celého rozsahu (tj. ±0,05 %)

Čidlo lze použít v teplotním rozsahu 0 °C až 80 °C, korekce na teplotu je prováděna automaticky v rozmezí 5 °C až 35 °C.

Jak čidlo slanosti funguje?

Čidlo měří schopnost roztoku vést elektrický proud mezi dvěma elektrodami. Měřená velikost proudu je úměrná koncentraci rozpuštěných minerálů, je převáděna na napětí a to je pak rozhraním vyhodnocováno.

Některá možná použití

  • proměření slanosti říční, mořské a brakické vody (smíšená mořskoříční voda s nízkou salinitou)
  • potvrzení přímého vztahu mezi vodivostí a koncentrací iontů ve vodných roztocích
  • lze použít též pro měření koncentrace NaCl v případech, kdy je kuchyňská sůl dominantním minerálem (potraviny)

Experimenty

seznam experimentů (1 česky, 2 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 letMožná také hledáte

PH-BTA    senzor  pH Sensor - čidlo kyselosti  4 495 Kč
DO-BTA    senzor  Dissolved Oxygen Probe - čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku  14 210 Kč
ORP-BTA    senzor  ORP Sensor - senzor oxidačně-redukčních potenciálů  5 231 Kč
CON-BTA    senzor  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti  5 985 Kč
COL-BTA    senzor  Colorimeter - kolorimetr  6 985 Kč
TRB-BTA    senzor  Turbidity Sensor - zákaloměr (nefelometr)  7 233 Kč
SAL-ST    nezařazeno  Salinity Standard  1 152 Kč
GO-LINK    rozhraní  Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB  3 980 Kč
LABQ2    rozhraní  LabQuest 2 - přenosný datalogger  18 970 Kč

© 2019 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky