seznam produktů

Turbidity Sensor

Zákaloměr (nefelometr)

Objednávkový kód: TRB-BTA

Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 7 233 Kč

Turbidity Sensor – zákaloměr (nefelometr)

Optický zákaloměr (nefelometr) umožňuje zkoumat jednu ze základních vlastností kvality vody - zákal.

Obsahuje-li voda nerozpuštěné pevné částice, je procházející světlo pohlcováno a zároveň rozptylováno, přičemž stupeň zákalu je ovlivňován jak velikostí a tvarem pevných částic, tak jejich poměrným zastoupením.

Míra zákalu se obvykle udává v jednotkách NTU (Nephelometric Turbidity Units).

Rozsah a citlivost přístroje

Rozsah zákaloměru: 0 až 200 NTU

Citlivost zákaloměru: 0,25 NTU

Typická míra zakalení

deionizovaná voda 0,02 NTU

pitná voda 0,02 NTU až 0,5 NTU

povrchová voda:  0,05 NTU až  10 NTU

odpadní/znečištěná voda 70 NTU až 2000 NTU

Ilustrace zákalu pro konkrétní hodnoty (NTU)

zakalení

Zdroj: http://www.optek.com

Jak optický zákaloměr funguje

Kyveta se zkoumanou kapalinou je prosvícena infračerveným paprskem, který se na částečkách v kapalině rozptyluje do všech směrů. Pod úhlem 90° ke směru paprsku je umístěna citlivá fotodioda - detektor intenzity rozptýleného záření. Z množství rozptýleného světla je určena míra zákalu.

Videa

seznam videí (1 s českými titulky)

Experimenty

seznam experimentů (4 česky, 7 anglicky)

Manuály

Záruka: 5 let (nevztahuje se na kyvety)Možná také hledáte

TRB-BOT    příslušenství  Turbidity Bottles - náhradní kyvety do zákaloměru  1 873 Kč
PH-BTA    senzor  pH Sensor - čidlo kyselosti  4 495 Kč
DO-BTA    senzor  Dissolved Oxygen Probe - čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku  14 210 Kč
ORP-BTA    senzor  ORP Sensor - senzor oxidačně-redukčních potenciálů  5 231 Kč
CON-BTA    senzor  Conductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti  5 985 Kč
SAL-BTA    senzor  Salinity Sensor - čidlo slanosti  7 614 Kč
COL-BTA    senzor  Colorimeter - kolorimetr  6 985 Kč
TRB-ACC    příslušenství  Turbidity Cuvette Standard  2 519 Kč
GO-LINK    rozhraní  Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB  3 980 Kč
LABQ2    rozhraní  LabQuest 2 - přenosný datalogger  18 970 Kč

© 2019 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky