Chemické experimenty se systémem Vernier

Soubor experimentů vychází z námětů prof. Martina Bílka (Katedra chemie PřF UHK),
na zpracování se podíleli také Petr Kácovský a Jakub Jermář (KDF MFF UK).

Experimenty s chemicky odolným teploměrem Vernier Go!Temp

Experimenty s pH metrem Vernier PH-BTA

Experimenty s konduktometrem Vernier CON-BTA

... více o systému Vernier