Biologie se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Biology with Vernier.

18 – Kyselé deště

Úvod

Kyselé deště způsobují v dnešním světě řadu problémů. V neznečištěném vzduchu dochází k rozpouštění oxidu uhličitého (CO2) v dešťových kapkách podle následující rovnice:

CO2 + H2O → H2CO3

Vznikající kyselina uhličitá (H2CO3) je slabá kyselina a způsobuje, že i v čistém vzduchu je déšť lehce kyselý. Toto okyselení se obvykle nepovažuje za znečištění - je přirozené a změna pH není výrazná. Vážnějším problémem je rozpouštění oxidů síry v dešťových kapkách. Z oxidu siřičitého tak vzniká kyselina siřičitá podle rovnice:

SO2 + H2O → H2SO3

Zdroje oxidu siřičitého mohou být přirozené, například sopečné plyny. Častěji však jde o znečišťující faktor, který vzniká jako vedlejší produkt při spalování fosilních paliv.

Kyselost roztoku může být při běžné teplotě vyjádřena na škále pH od 0 do 14. Roztoky s pH vyšším než 7 jsou zásadité, roztoky s pH nižším než 7 jsou kyselé a neutrální roztok má pH 7. V první části tohoto pokusu budete sledovat, jak se mění pH vody během rozpouštění CO2. V druhé části se zaměříte na vliv, který má kyselina sírová na pH různých typů vody.

Úkoly

  • Sledujte vliv rozpuštěného CO2 na pH destilované vody.
  • Sledujte vliv rozpouštějící se H2SO4 na pH různých typů vody.
  • Zjistěte, proč jsou některé rostliny a živočichové citlivější na kyselé deště než jiné.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier