Biologie se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Biology with Vernier.

2 – Omezení velikosti buněk – povrch a objem

Úvod

Aby byly buňky schopny přežít, musí neustále probíhat výměna iontů, plynů, živin a odpadu s prostředím, ve kterém se nacházejí. Tato výměna se odehrává na povrchu buňky. Aby byla efektivní, musí být poměr mezi objemem buňky a jejím povrchem adekvátní. Jak se zvětšuje objem buňky, zvětšuje se i její povrch, ale nižší rychlostí. Kdybyste dále zvětšovali objem buňky, za nějakou dobu by nebyla schopna efektivně vyměňovat látky a zahynula by. To je důvodem, proč je buňka v ledvinách slona zhruba stejně velká jako buňka v ledvinách opice.

V tomto laboratorním cvičení budete k modelování buněk používat kostky agaru s vysokým obsahem soli. Zjistíte, jak zvětšování povrchu buňky při zachování stejného objemu ovlivňuje rychlost výměny látek s okolím. Když umístíte kostky agaru do destilované vody, začnou se rozpouštět a uvolňovat sodné a chloridové ionty. Na koncentraci iontů úměrně závisí vodivost roztoku, kterou budete měřit vodivostní sondou (konduktometrem).

Úkoly

  • Použijte kostky agaru nasekané do různě velkých bloků k simulaci buněk.
  • Použijte vodivostní sondu k určení množství iontů v roztoku.
  • Určete vztah mezi povrchem a objemem buňky.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier