Tlumený periodický pohyb


Použité pomůcky


Náměty na otázky a činnosti se žáky

Naměřená data

Uvedené úkoly můžete vzít jako inspiraci, lze toho samozřejmě vymyslet mnohem více. Často je lepší, když si žáci data sami naměří, nicméně pokud chcete, můžete jim dát data naměřená námi a pustit video, aby věděli, jak jsme experiment prováděli.

Žáci takto mohou pracovat i samostatně doma, například pro ověření, že školní látku dobře pochopili – program Logger Lite (zdarma) i Logger Pro jsou multilicence pro celou školu, všechny její učitele i žáky včetně domácích počítačů. Žáci mohou v Logger Lite či Logger Pro velice snadno prohlížet a analyzovat data, přibližovat grafy, znázorňovat závislost jedné veličiny na druhé, prokládat přímky, integrovat obsahy pod grafy atd.

Řešení jednotlivých úkolů zašleme zájemcům z řad učitelů po domluvě e-mailem.Autory těchto materiálů jsou Mgr. Lucie Filipenská a Mgr. Pavel Böhm.

...další experimenty