Chemie se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Chemistry with Vernier.

2 – Tání a mrznutí vody

Úvod

Mezi základní fyzikální charakteristiky látky patří její teplota tání a teplota tuhnutí. Teplota tání je teplota, při níž látka přechází z pevného skupenství do kapalného. Teplota tuhnutí je teplota, při níž látka přechází z kapalného skupenství do pevného. V tomto experimentu prozkoumáte chování dobře známé látky – vody – během zahřívání a ochlazování. Na základě získaných grafů určíte teplotu tání a teplotu tuhnutí vody při daném tlaku a vzájemně je porovnáte.

Úkoly

  • Během ohřívání a ochlazování vody měřte a shromažďujte data o změnách teploty.
  • Analyzujte získané grafy a určete teplotu tání a teplotu tuhnutí vody.
  • Určete vztah mezi teplotou tání a teplotou tuhnutí.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier