Chemie se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Chemistry with Vernier.

21 – Kyseliny a zásady v domácnosti

Úvod

Mnoho látek běžně používaných v domácnosti obsahuje kyselina a zásady. Acidobazické indikátory, například lakmusové papírky nebo šťáva z červeného zelí, mění svou barvu v závislosti na přítomnosti kyseliny nebo zásady. Lakmusový papírek se v kyselém prostředí zbarvuje červeně, v zásaditém modře. Pro přesnější označení míry kyselosti či zásaditosti používáme stupnici pH. Kyselé roztoky mají pH menší než 7, zásadité mají pH větší než 7 a neutrální roztoky mají pH rovno 7 (to platí při pokojové teplotě).

V tomto experimentu použijete lakmusové papírky a pH senzor k určení hodnoty pH několika běžných látek z domácnosti. Tyto látky také použijete k vytvoření barevné pH škály barviva z červeného zelí.

Úkol

  • Použijte lakmusové papírky a pH senzor ke stanovení pH jednotlivých látek z domácnosti.
  • Přidejte šťávu z červeného zelí ke zkoumaným látkám a sestavte barevnou pH škálu „zelného indikátoru“.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier