Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

15 – Salinita mořské vody

Úvod

Při pohledu na planetu Zemi z vesmíru je vidět, že většina jejích povrchu je pokryta vodou. Většina z této vody je pak mořská voda, která není pitná. Proč není mořská voda pitná? Důvodem je obsah velkého množství soli, které ji činí k pití nevhodnou.

Salinita je ukazatel slanosti neboli koncentrace soli ve vodě. Mořská voda obsahuje mnoho různých solí, ale nejvíce je v ní chloridu sodného, také známého jako stolní sůl. Chlorid sodný představuje přes 80 % všech iontů, které najdeme v mořské vodě. Další soli, které tam můžeme nalézt v signifikantním množství, jsou chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý.

V tomto experimentu budete používat sondu vodivosti ke změření salinity vody. V první části změříte změny v salinitě oceánu, ke kterým došlo vlivem vypařování.

Ve druhé části změříte změny salinity u ústí řeky, když vtéká do oceánu.

Poznámky k českému výtahu z originálního návodu: V experimentu jde o simulaci moře a simulaci vtékání řeky do mořské vody (ústí řeky) v podmínkách školní třídy. Nicméně žáci mohou dostat za úkol, aby přes prázdniny, když jsou s rodiči na dovolené u moře, nabrali do láhví vzorky vody. Může tak dokonce nastat situace, kdy se ve škole sejdou vzorky z několika různých oblastí planety. V českých podmínkách má také smysl měřit salinitu minerálních pramenů, kterých je zde hojnost.

Úkoly

  • Změřte salinitu vzorku vody za pomoci sondy vodivosti.
  • Určete vliv vypařování na salinitu vody v oceánu.
  • Určete změnu salinity v místě, kde se řeka vlévá do oceánu.
  • Vypočítejte změny salinity.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier