Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

17 – Zamrzání vody v oceánech

Úvod

Během zimy klesnou často teploty vzduchu pod hranici, kterou normálně považujeme za bod mrazu vody. Zatímco sladkovodní jezera zamrzají, většina oceánu zůstává kapalná, nikoliv zamrzlá. Proč nezamrzá voda v oceánu při stejné teplotě jako obyčejná (neslaná) voda?

V tomto experimentu použijete teplotní čidlo ke změření teploty vody během chladnutí a zamrzání. V první části sesbíráte teplotní data při zamrzání obyčejné (neslané) vody a určíte teplotu, při které zamrzá. Ve druhé části uděláte totéž s "mořskou vodou", kterou nasimulujete osolením obyčejné vody.

Úkoly

  • Pozorujte zamrzání obyčejné (neslané) a slané vody.
  • Použijte teplotní čidlo ke změření teploty.
  • Určete teplotu, při které zamrzá obyčejná a slaná voda.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier