Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

18 – Odsolování

Úvod

Více než 70% zemského povrchu je pokryto vodou. Přitom ale mnohá města a dokonce země nemají vždy dostatek sladké vody k pití. Jak je to možné? Odpovědí je, že většina vody na zemi není pitná, protože obsahuje vysokou koncentraci soli a jiných minerálů. Slanosti vody se říká salinita. Voda v oceánech má tak vysokou salinitu, že kdybychom jí pili, bylo by nám špatně a byli bychom dehydratovaní. Abychom ze slané vody udělali vodu pitnou, je třeba za pomoci procesu, kterému se říká odsolování, odstranit soli a minerály v ní.

Jedné z metod odsolování se říká destilace. Destilace znamená ohřátí slané vody dost na to, aby se vypařila. Jak se vypařuje, nechává za sebou soli a ostatní minerály. Pára, která takto vznikne, je posléze ochlazena a kondenzována zpět do kapalné formy, která je nyní mnohem čistší než byla předtím. Tento proces je drahý, protože vyžaduje hodně energie k ohřevu vody, ale pro některá lidská společenství se vyplatí investovat tolik peněz, aby měli čistou vodu.

V tomto pokusu nejprve použijete elektrodu pro měření vodivosti ke změření salinity vzorku slané vody. Tento vzorek pak vydestilujete tak, že ho ohřejete a zachytíte vzniklou páru. Nakonec změříte salinitu kondenzované páry, abyste určili, jaké množství soli bylo odstraněno.

Úkoly

  • Použijte elektrodu pro měření vodivosti ke změření salinity vody před odsolením a po něm.
  • Vydestilujte slanou vodu.
  • Spočítejte, jaké procento soli bylo odstraněno ze vzorku.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier