Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

23 – Odraz a absorpce světla

Úvod

Bylo by vám za teplého slunečného dne chladněji ve světlé nebo tmavé košili? Barva a textura věcí ovlivňuje, kolik energie vyzářené ze slunce absorbují nebo odrazí. Každá barva odráží určité množství světla, zatímco zbytek pohltí jako tepelnou energii. Množství odraženého světla se nazývá činitel odrazu. Tmavé barvy s nízkým činitelem odrazu obvykle odrážejí malé množství světla a absorbují hodně tepelné energie, zatímco světlé barvy s vysokým činitelem odrazu odrážejí hodně světla a absorbují málo energie. Lidé, žijící v teplém a slunečném podnebí, si častěji kupují auta světlých barev, neboť se vyhřívají pomaleji než ta tmavá. Mnohé nátěry mají na obalu uveden činitel odrazu, aby pomohly zákazníkům při výběru barvy. Protože povrch země je tvořen mnoha barvami a materiály, vyhřívá se nerovnoměrně. Sníh, led a mraky odrážejí velkou část energie zpět do vesmíru, zatímco zelené lesy a území pokrytá vegetací energii absorbují.

V tomto pokusu budete zkoumat vztah mezi odrazivostí různých barev a teplotní změnou v důsledku absorbování energie. Za pomoci čidla intenzity světla změříte množství světla odraženého papíry různých barev a vypočítáte odrazivost v procentech. Také za pomoci teplotního čidla změříte teplotní změny vzduchu pod papírem, ke kterým došlo díky absorpci energie tímto papírem.

Úkoly

  • Použijte čidlo intenzity světla ke změření množství odraženého světla.
  • Vypočítejte odrazivost různě barevných papírů (v procentech).
  • Použijte teplotní čidlo ke změření energie, absorbované ze světla.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier