Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

24 – Skleníkový efekt

Úvod

Skleníky umožňují zahradníkům pěstovat rostliny v chladném počasí. Důvodem je to, že vzduch ve skleníku zůstává teplejší než vzduch mimo něj. Záření ze slunce, které má krátkou vlnovou délku, projde sklem a ohřeje vnitřek skleníku. Záření o větší vlnové délce sklem neprojde a je zachyceno uvnitř skleníku. Toto, spolu s nemíšením vzduchu ve skleníku a mimo něj, udržuje skleník stále vyhřátý.

Ve větším měřítku udržuje skleníkový efekt vyhřátou naši planetu. Záření ze slunce o krátké vlnové délce projde atmosférou a ohřeje Zemi. Energie o delší vlnové délce je pak zachycena určitými plyny, kterým se říká skleníkové plyny. Nejdůležitější skleníkové plyny jsou vodní pára, oxid uhličitý, methan a oxid dusný.

V tomto pokusu použijete dvě teplotní čidla ke změření a srovnání teplot v modelech skleníků za různých podmínek. V první časti budete zkoumat, jakou roli má zakrytí vršku modelu skleníku igelitem. Ve druhé části budete zkoumat vliv stoupající hladiny dvou skleníkových plynů, vodní páry (H2O) a oxidu uhličitého (CO2).

Úkoly

  • Použijte teplotní čidlo ke změření teploty v modelu skleníku a v kontrolním prostředí.
  • Použijte výsledky k tomu, abyste vyvodili závěry ohledně skleníkového efektu.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier