Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

25 – Mořská a zemská bríza

Úvod

Jako zemská bríza a mořská bríza seoznačují větry, se kterými se často setkáme poblíž oceánu nebo jezera. Zemská bríza vane od pevniny k vodě, zatímco mořská bríza vane od vody k pevnině. Obě tyto brízy jsou způsobeny nerovnoměrným ohříváním zemského povrchu. V tomto pokusu uměle zrekonstruujete podmínky, za kterých se tyto brízy vyskytují, a budete zkoumat jejich příčiny.

V první části tohoto pokusu vystavíte písek a vodu světelnému zdroji, reprezentujícímu slunce. Budete sledovat teplotu písku a vody a srovnáte způsob jejich ohřívání. Ve druhé části budete sledovat teplotu během chladnutí vody a písku. To simuluje situaci po západu slunce. Posléze aplikujete svá pozorování na počasí ve vašem okolí.

Úkoly

  • Použijte teplotní čidlo ke změření teploty země a vody.
  • Vypočítejte teplotní změny.
  • Aplikujte své výsledky na počasí ve svém okolí.
  • Předpovězte výskyt zemské a mořské brízy.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier