Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

27 – Rosný bod

Úvod

Za horkých letních dnů si můžete povšimnout kapek vody, které se formují na vnější straně sklenice se studenou vodou. Říká se, že se sklenice orosila. Tekutina na sklenici pochází ze vzduchu v jejím okolí. Formuje se kondenzací vodní páry, která se nachází poblíž povrchu sklenice. Vzduch v okolí sklenice byl ochlazen až na teplotu rosného bodu. Teplota rosného bodu je teplota, na kterou je třeba vzduch ochladit, aby byl saturovaný. Jakmile dojde k saturaci, vodní pára kondenzuje a vytvoří kapalinu. K témuž procesu dochází při tvorbě rosy na trávě.

V tomto pokusu budete používat teplotní čidlo k zjištění dvou různých věcí. Zaprvé změříte teplotu vzduchu těsně u plechovky se studenou vodou, abyste zjistili, zda je nižší než pokojová teplota. Zadruhé určíte teplotu rosného bodu vzduchu ve třídě. Toho dosáhnete tak, že budete do vody pomalu přidávat led a sledovat, kdy se na vnější stěně nádoby vytvoří kapky. Během celého tohoto procesu budete kontinuálně zaznamenávat teplotu vody. Když se objeví první kondenzované kapky, voda dosáhla teploty rosného bodu.

Úkoly

  • Srovnejte pokojovou teplotu s teplotou vzduchu u plechovky s ledovou vodou.
  • Zaznamenávejte teplotu vody během toho, co pomalu přidáváte led.
  • Sledujte, jak kondenzují kapky vody.
  • Určete teplotu rosného bodu.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier