Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

29 – Roční období a úhel insolace

Úvod

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je v létě větší teplo a v zimě větší zima? Je to proto, že zemská osa je nakloněná. Země zůstává nakloněná během celého svého oběhu kolem slunce. Díky tomuto naklonění jsou různá místa na Zemi vystavena v různých částech roku různému množství slunečního záření. Množství slunečního záření, jakému je vystavena Země nebo jiná planeta, se říká insolace. Úhel insolace je úhel, pod kterým dopadají sluneční paprsky na konkrétní místo na zemi. Když ukazuje ke slunci severní konec zemské osy, je na severní polokouli léto. V tu samou dobu je jižní konec zemské osy od slunce odkloněný, a na jižní polokouli je zima. V tomto pokusu budete zkoumat vztah mezi úhlem insolace a teplotními změnami v důsledku vstřebávání energie ze simulace slunce – ze žárovky.

Úkoly

  • Simulujte ohřívání vašeho města sluncem v zimě a za pomoci teplotního čidla sledujte teplotní změny.
  • Simulujte ohřívání vašeho města sluncem v létě a za pomoci teplotního čidla sledujte teplotní změny.
  • Změřte úhel insolace.
  • Určete vztah mezi teplotní změnou a úhlem insolace.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier