Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

3 – Kde je sever?

Úvod

Je potřeba rozlišovat mezi severem zeměpisným a severem magnetickým. Geografický neboli skutečný severní pól je bod na 90° severní šířky. Souvisí s rotační osou země. Země je obklopena magnetickým polem se severním a jižním magnetickým pólem. Severní magnetický pól je bod, ke kterému ukazuje kompas. V tuto chvíli je v severní Kanadě, ale v důsledku komplexních pohybů tekutin ve vnějším zemském jádru se přesouvá průměrnou rychlostí 15 km za rok.

Rozdíl mezi magnetickým a zeměpisným severem, kterému se říká magnetická deklinace, závisí na konkrétní poloze pozorovatele na Zemi, pohybuje se zhruba od 0° do 30°.

Zemské magnetické pole navíc prakticky nikde na Zemi není horizontální, protože magnetické siločáry vycházejí z vnitřku Země, jak je pěkně znázorněno například na Wikipedii. Odchylka siločar od horizontálního směru se nazývá magnetická inklinace, na magnetickém pólu má hodnotu 90°, na magnetickém rovníku 0°.

Úkoly

  • Pomocí teslametru změřte směr vektoru magnetické indukce v místě experimentu.
  • Určete magnetickou deklinaci.
  • Určete magnetickou inklinaci.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier