Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

30 – Fosilní paliva

Úvod

Více než 80 % celkové světové energie pochází ze spalování fosilních paliv. Uhlí, zemní plyn i ropa (která zahrnuje naftu a benzin) se hojně používají všude na světě. Energetický obsah fosilních paliv je jejich důležitou vlastností. Tato vlastnost pomáhá vědcům a inženýrům určit užitečnost paliva. Obsah energie je množství tepla, vyprodukovaného spálením 1 gramu dané látky, a měří se v jednotkách joulů na gram (J/g).

V tomto pokusu budete určovat obsah energie v palivu tím, že spálíte určité množství tohoto paliva a zachytíte vyprodukované teplo ve známém objemu vody. Použijete teplotní čidlo ke změření počáteční a konečné teploty vody a pak spočítáte, kolik energie bylo vyprodukováno.

Úkoly

  • Použijte teplotní čidlo ke změření teploty vody.
  • Použijte váhy.
  • Určete obsah energie v jednotlivých palivech.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier