Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

31 – Solární domy

Úvod

Alternativní zdroje energie jsou jiné zdroje energie než neobnovitelná fosilní paliva – uhlí, ropa a zemní plyn. Solární energie, neboli energie ze slunce, je jednou alternativou zdroje energie. Pasivní solární vyhřívací systém nepoužívá žádná čerpadla, větráky nebo mechanické přístroje. V takovémto systému jsou důležitými faktory insulace a ukládání tepla. Tepelný izolant je materiál, který vstřebává a ukládá teplo. Tepelná izolace dokáže zabránit tomu, aby se dům ohříval nebo ochlazoval příliš rychle. V tomto pokusu budete zkoumat efektivitu tepelné izolace. Pomocí žárovky ohřejete dva modely domů, jeden s tepelnou izolací a druhý bez ní. Dvě teplotní čidla budou monitorovat teploty během simulovaného dne a noci. Pak využijete to, co jste zjistili, k navržení a postavení modelu solárního domu.

Úkoly

  • • Použijte teplotní čidlo ke změření teploty.
  • Zjistěte, jaký je vztah mezi tepelnou izolací a schopností solárního domu udržet teplo.
  • Navrhněte, postavte a otestujte model solárního domu.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier