Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

4 – Hledání železné rudy

Úvod

Chemický prvek železo (Fe) se nachází v mnoha kovových materiálech (slitinách kovů nebo kovů s nekovy). Železo je často doplňováno příměsemi jiných prvků, čímž se dosahuje vyšší kvality - například odolnosti proti korozi, větší pevnosti a podobně.

Železo se přirozeně vyskytuje v železných rudách, jako je například hematit nebo magnetit. Tyto zásoby železné rudy se v zemi ukládaly převážně před 2 až 4 miliardami let. I když se někdy nacházejí na povrchu země, převážná část je uložena pod zemí, což ztěžuje jejich vyhledávání. Většina železných rud je ferromagnetická, což znamená, že jsou přitahovány k magnetům a mohou se stát magnety, když jsou umístěny do magnetického pole. Magnetické pole Země v průběhu času tato stará úložiště železné rudy zmagnetizovalo. To umožňuje geologům lokalizovat železnou rudu pomocí senzoru magnetického pole (teslametru). Při pohybu teslametru nad povrchem země se úložiště železné rudy ukáže jako magnetická nepravidelnost – podobně jako by se ukázal magnet. To umožňuje nejen lokalizovat místo výskytu železné rudy, ale můžeme tak odhadnout také velikost ložiska.

V tomto experimentu si zahrajete na geology. V první části využijete čidlo magnetického pole, abyste zjistili, jaký magnetický vzor vytváří vzorek železné rudy reprezentovaný zmagnetizovaným kouskem kovu (například hřebíkem, matkou, pilinami apod.). Ve druhé části prozkoumáte modelovou oblast a pokusíte se lokalizovat uloženou "železnou rudu" a odhadnout velikost ložiska.

Úkoly

  • Za pomoci čidla magnetického pole zmapujte magnetické pole vzorku železné rudy.
  • Za pomoci čidla magnetického pole nalezněte pod zemí železnou rudu.
  • Vysvětlete své výsledky.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier