Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

7 – Salinita půdy

Úvod

Salinita půdy je ukazatelem slanosti půdy. Mnoho rostlin nedokáže růst v půdě, která obsahuje příliš mnoho solí. Vysoká salinita půdy ztěžuje získávání vody z půdy a může znemožnit získání potřebných živin.

Salinitu půdy určíme tak, že změříme elektrickou vodivost směsi vody a půdy. Čím vyšší salinita půdy, tím větší bude vodivost této směsi.

V tomto pokusu použijete elektrodu pro měření vodivosti ke změření salinity několika vzorků půdy. Salinita půdy je běžně měřena v jednotkách deciSiemens na metr (dS/m).

Rostliny ve slaných půdách
Slanost (dS/m)Jak rostliny prospívají
0–2bez větších problémů
2–4citlivější rostliny neprospívají
4–8většina rostlin neprospívá
8–16jen některé rostliny dokáží přežít
nad 16v těchto půdách téměř žádné rostliny nežijí

Zajímavé odkazy k tématu

Úkoly

  • Za pomoci elektrody pro měření vodivosti změřte salinitu vzorků půdy.
  • Určete, jak budou rostliny reagovat na naměřenou salinitu půdy.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier