Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

9 – Teplota půdy

Úvod

Jak květiny a jiné rostliny poznají, kdy mají na jaře začít růst? Jak zemědělci vědí, kdy mohou bezpečně zasadit obilí? V obou těchto případech hraje podstatnou roli teplota půdy. Každé jaro je půda ohřívána teplejším vzduchem a slunečním zářením. Jakmile dosáhne určité teploty, je čas sázet a růst.

Teplota půdy se mění pomaleji než teplota vzduchu, takže vždy existuje určitá prodleva mezi maximem či minimem teploty vzduchu a teploty půdy. Ve dne se může stát, že je půda chladnější než vzduch a v noci může být naopak teplejší.

Teplota půdy závisí také na hloubce pod povrchem. Ve větší hloubce je teplota stálejší. Proto musíme při měřeních teploty půdy uvádět kromě samotné teploty také hloubku, ve které bylo měřeno.

V tomto pokusu použijete teplotní čidla ke sledování teploty půdy ve třech různých hloubkách. K simulaci dne a noci v průběhu dvou dnů použijete lampu a misku ledu. Budete pozorovat, jak se teplota půdy mění v různých hloubkách, a kdy k těmto změnám dochází.

Úkoly

  • V průběhu dvou dnů simulujte teplotní změny.
  • Za pomoci teplotního čidla změřte teplotu půdy v různých hloubkách.
  • Vysvětlete své výsledky.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier