Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

P2 – Teplota a relativní vlhkost vzduchu

Úvod

Pokud žijete v oblasti zhruba střední zeměpisné šířky, možná jste si všimli změn v relativní vlhkosti vzduchu mezi jednotlivými ročními obdobími. Léta jsou spíše vlhká, zatímco zimy spíše suché. Kromě těchto sezónních změn v relativní vlhkosti vzduchu je možné pozorovat i změny během dne, a to je cílem tohoto pokusu – zkoumat vztah mezi relativní vlhkostí vzduchu a teplotou v průběhu 24 hodin.

Úkoly

  • Použijte teplotní čidlo a čidlo relativní vlhkosti vzduchu ke změření a analýze venkovní teploty a relativní vlhkosti vzduchu po dobu 24 hodin.
  • Rozhodněte, zda existuje vztah mezi relativní vlhkostí a teplotou vzduchu.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier