Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

P3 – Teplota země

Úvod

Během dne ohřívá slunce vzduch a půdu. V tomto pokusu provedete podobné zkoumání, ale soustředíte se na změny teploty půdy v různých hloubkách.

Úkoly

  • Použijte teplotní čidlo ke změření teploty země po dobu 24 hodin a analyzujte tyto teploty.
  • Změřte teplotu v různých hloubkách země, 1 cm pod povrchem a 10 cm pod povrchem.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier