Vědy o Zemi se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Earth Science with Vernier.

P5 – Měření pevných částic

Úvod

Pojem pevné částice zahrnuje směs částic, od velkých jako je kouř, prach a pyl, po malé, z výfukových plynů a továren spalujících uhlí. Hlavními zdroji pevných částic ve vzduchu, který dýcháte, jsou tepelné elektrárny, spalovaná nafta a krby na dřevo. Přírodními zdroji pevných částic jsou například sopečný popel, pyl a prach. Množství pevných částic ve vzduchu můžeme měřit za pomoci různých technik. Jedna takováto technika používá přístroj, který sbírá pevné částice na proužek filtru a pravidelně prosvěcuje tento proužek světlem, aby zaznamenal rozdíl ve světelné transmitanci. Tento rozdíl koreluje s množstvím pevných částic, sesbíraných za dané časové období. Zde budete používat podobnou techniku.

V tomto pokusu budete měřit množství světla, které projde testovací kartičkou, na níž jsme předtím sbírali pevné částice ze vzduchu po dobu jednoho týdne. Srovnáte transmitanci světla přes testovací kartičku s transmitencí přes kontrolní kartičku.


Úkoly

  • Sesbírejte pevné částice ze vzduchu.
  • Použijte čidlo intenzity světla k určení množství světla, které bylo odstíněno pevnými částicemi.
  • Vypočítejte procentuelní světelnou transmitanci na různých místech.

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier