Experimenty s Vernierem na GML – Biologie

Experimenty zpracovali pedagogové Gymnázia Matuáše Lercha (Žižkova 55, Brno) a další spolupracovníci.

Biologie

... experimenty v dalších předmětech

... více o systému Vernier