Fyziologie člověka se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Human Physiology with Vernier.

14 – Neuromuskulární reflexy

Úvod

Automatická reakce svalu na podnět se nazývá reflex. Patelární reflex je důsledkem poklepání reflexním kladívkem na šlachu čéšky. To vede ke kontrakci kvadricepsu a vykopnutí nohy. Natažení svalu aktivuje nervové impulsy, které putují do míchy. Tam aktivují motorické neurony, jejichž signály putují nervovými vlákny zpět do svalu a vedou k jeho stažení. V tomto případě jde především o míšní reflex, ale je ovlivněn i jinými cestami.

Úkoly

  • Graficky znázorněte elektrickou aktivitu svalu, aktivovanou reflexním obloukem přes nervy vedoucí z míchy a do míchy
  • Vztáhněte svalovou činnost k aktivaci, která není řízena vůlí
  • Sledujte důsledky vlivu centrální nervové soustavy na rozsah reflexů

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier