Fyziologie člověka se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Human Physiology with Vernier.

17 – Síla sevření a svalová únava

Úvod

Příčně pruhovaná svalovina sestává ze svazků jednotlivých svalových vláken a má jedinečné vlastnosti, které jí umožňují reagovat na podněty kontrakcí. Jednotlivá svalová vlákna reagují na podnět (např. nervový impuls) buď zcela, nebo vůbec, tj. svalové vlákno se stáhne buď úplně, nebo vůbec. Stažený sval se musí uvolnit, než se může znovu stáhnout. Existují tři základní typy svalových vláken: pomalá vlákna, rychlá vlákna a střední vlákna. Rychlá vlákna se stahují rychle, ale na relativně krátkou dobu. Pomalá vlákna reagují pomaleji, ale jejich stažení vydrží déle. Síla stažení celého svalu záleží na počtu svalových vláken, které jsou do úkonu zapojeny.

Úkoly

  • Graficky znázorněte sílu, kterou vaše ruka působí při stisku
  • Sledujte změnu síly v ruce během déletrvajícího stisku
  • Sledujte změnu síly v ruce při rychlém opakovaném stiskávání

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier