Fyziologie člověka se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Human Physiology with Vernier.

19 – Objem a kapacita plic


Úvod

Měření objemu plic nám umožňuje porozumět jak normálnímu fungování plic, tak i fungování plic nemocných. Dýchací cyklus začíná roztažením hrudníku. Stažení bránice způsobí její zploštění. Pokud jsou zapojeny hrudní svaly, žebra se vyklenou směrem ven. Výsledný nárůst objemu hrudníku vyvolává podtlak, který vede k nasátí vzduchu nosem a ústy. Normální výdech je pasivní a je důsledkem odtažení hrudní stěny, bránice a plicní tkáně.

Úkoly

  • Graficky znázorněte kapacitu a objem plic
  • Srovnejte objem plic u mužů a žen
  • Vztáhněte objem plic ke zdravotnímu stavu

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier