Fyziologie člověka se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Human Physiology with Vernier.

22 – Kyslík a aerobní metabolismus


Úvod

Kyslík hraje klíčovou roli v aerobním buněčném metabolismu, neboť zajišťuje přeměnu glukózy, proteinů a lipidů v použitelnou energii. Na každých 6 molekul kyslíku, které jsou použity při rozkladu glukózy, je vyprodukováno 6 molekul oxidu uhličitého, spolu s vodou a adenosintrifosfátem (ATP), podle následující rovnice:

C6H12O6 + 6 O6 → 6 CO2 + 6 H2O + energie (teplo nebo ATP)

Průměrný člověk spotřebuje v klidovém stavu 200-250 ml kyslíku za minutu. Toto číslo se však může navýšit až na 2-3 l za minutu během velké fyzické námahy, a ještě na dvojnásobek u trénovaných sportovců. Zvýšení spotřeby kyslíku je úměrné množství námahy, a to až po maximální úroveň této spotřeby, která závisí na výcviku.

Úkoly

  • Graficky znázorněte dechový objem a změny v koncentraci O2 při dýchání v klidu a po fyzické námaze
  • Spočítejte spotřebu kyslíku v klidu a po fyzické námaze
  • Vztáhněte své nálezy ke klinickým situacím

Použité senzory a vybavení

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier