Fyziologie člověka se systémem Vernier

Náměty na experimenty vycházejí z knihy Human Physiology with Vernier.

9 – Změny krevního tlaku během dne

Úvod

Krevní tlak je určován srdečním výdejem a vaskulárním odporem v cevním systému. Ty jsou pro změnu ovlivněny faktory jako je hladina určitých hormonů (renin, angiotensin II, aldosteron, kortisol, epinefrin a norepinefrin), tělesná aktivita, emoční nebo tělesný stres, příjem soli či kouření. Krevní tlak obvykle dosahuje svého maxima kolem šesti hodin odpoledne a minima mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní. Lokální maxima a minima se vyskytují každou jednu až dvě hodny během celého dne. Z tohoto důvodu zdravotničtí pracovníci měří krevní tlak několikrát náhodně, než pacienta diagnostikují s hypertenzí neboli zvýšeným krevním tlakem.

Úkoly

  • Graficky znázorněte změny krevního tlaku, měřeného v různou denní dobu
  • Analyzujte variabilitu odečtů krevního tlaku individuálně a jako třída
  • Vztáhněte svá zjištění k proměnným, které mohly ovlivňovat váš krevní tlak

Použité senzory

Anglický podrobný návod

... zpět na přehled námětů

         

... více o systému Vernier