zkumavkazkumavka

KUCHAŘKA

Jednoduché experimenty do hodin
chemie, fyziky a biologie

Filtrování experimentů:Vernier

logo LLBlikání žárovky (co lidské oko nevidí, ale počítač ano) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Střídavý proud, kterým je napájena lampička, způsobuje pravidelné kolísání intenzity osvětlení. Lidské oko tak rychlé změny není schopno postřehnout, ale přístroj je zaregistruje.


logo LLCitronová „baterie“ (galvanický článek) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Vyrobte si zdroj elektrického napětí pomocí dvou mincí a citronu.


logo LLDělič napětí vyrobený pomocí papíru a měkké tuhy obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jednoduchá a názorná demonstrace toho, jak funguje dělič napětí.


logo LLDýchání semen hrachu obory-icoobory-ico obory-ico-che

Zatímco suchá semena hrachu z obchodu nevykazují žádnou znatelnou biologickou aktivitu, po krátkém namočení začne hrách dýchat – produkuje oxid uhličitý.


logo LLElektrická aktivita svalů obory-icoobory-ico obory-ico-che

Pomocí čidla EKG lze sledovat nejen srdeční sval, ale také další svaly v lidském těle.


logo LLElektrická vodivost kapalin obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Jak se liší elektrická vodivost destilované vody, vody z vodovodu, minerální vody a destilované vody, ve které rozpustíme několik zrníček soli?


logo LLElektrokardiografie (EKG) obory-icoobory-ico obory-ico-che

Pomocí školního EKG čidla lze získat tzv. elektrokardiogram.


logo LLElektromagnetická indukce obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se dá vyrábět elektrický proud pomocí magnetu?


logo LLEndotermický děj – rozpouštění jedlé sody ve vodě obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Hezkým příkladem endotermického děje je rozpouštění jedlé sody ve vodě.


logo LLFázový posun střídavého napětí a proudu na cívce obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Voltmetr a ampérmetr Vernier lze využít též jako osciloskop – například ke studiu fázového posunu proudu a napětí v RLC obvodech.


logo LLFotosyntéza obory-icoobory-ico obory-ico-che

Dopadá-li na listy rostliny dostatek světla, produkce kyslíku při fotosyntéze převýší spotřebu kyslíku při buněčném dýchání – koncentrace kyslíku narůstá. Při nedostatku světla nestačí fotosyntéza spotřebovaný kyslík nahrazovat a koncentrace kyslíku klesá.


logo LLHydrostatický tlak – závislost tlaku na hloubce v kapalině obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Zanořením hadičky připojené k tlakovému čidlu lze snadno změřit tlak v dané hloubce.


logo LLHydrostatický tlak – závislost tlaku na hustotě kapaliny obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak ovlivní hustota kapaliny velikost hydrostatického tlaku? Experiment jsme prováděli s technickým lihem, vodou a cukerným roztokem.


logo LLChladicí směs obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico


logo LLKolik kyslíku spotřebujeme při dýchání? obory-icoobory-ico obory-ico-che

Jaká je koncentrace kyslíku v plicích ve srovnání se vzduchem v místnosti? Jak se tato koncentrace změní po zadržení dechu?


logo LLMagnetické pole kolem kabelů obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Přívodním kabelem zapnuté rychlovarné konvice prochází poměrně velký elektrický proud. Naměříme v okolí kabelu magnetické pole?


logo LLMagnetické pole v dutině cívky obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Magnetické pole uprostřed dutiny cívky je přímo úměrné proudu, který cívkou prochází.


logo LLMagnetický záznam dat obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Demonstrace principu uchovávání informací na magnetické pásce.


logo LLMěření pH nápojů obory-icoobory-ico obory-ico

Porovnejte kyselost vody, piva, džusu, Coca Coly, octa... Fantazii se meze nekladou.


logo LLMěření rychlosti diabolky pomocí optické závory obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jakou rychlostí letí diabolka vystřelená ze vzduchové pistole?


logo LLMěření síly stisku ruky obory-icoobory-ico obory-ico-che

Liší se síla levé a pravé ruky? Jak závisí síla stisku ruky na věku či na pohlaví?


logo LLMetabolické teplo kvasinek obory-icoobory-ico obory-ico

Experiment demonstruje, že při kvašení se do okolí dostává teplo.


logo LLNapodobování grafů obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Při této hravé aktivitě je pohyb žáků snímán čidlem polohy a pohybu (sonarem). Úkolem žáků je pohybovat předmětem před sonarem tak, aby co nejvěrněji napodobili náhodně vygenerovaný graf (předlohu).


logo LLNeutralizace kyseliny obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Postupné přidávání jedlé sody do octa neutralizuje roztok kyseliny octové, což se projevuje vzrůstem pH.


logo LLOdhadnete pH podle chuti? obory-icoobory-ico obory-ico

Chuť překyseleného nápoje lze vylepšit přidáním cukru. Jak přidaný cukr ovlivní pH?


logo LLOdrazivost různě barevných povrchů obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Různě barevné povrchy odrážejí světlo různou měrou. Nejvíce odráží bílá barva, nejméně černá.


logo LLOhmův zákon obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Elektrický proud je přímo úměrný napětí na rezistoru. Experiment ukazuje Ohmův zákon rychle, jednoduše a názorně s využitím tužkových baterií.


logo LLOchrana před radiací – stínění různými materiály obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak dobře různé materiály chrání před alfa, beta a gama zářením?


logo LLOchrana před radiací – závislost na vzdálenosti obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se mění intenzita záření se vzdáleností od zářiče?


logo LLOkyselování vody vlivem CO2 (kyselé deště) obory-icoobory-ico obory-ico

Vydechováním vzduchu z plic do vody lze velmi rychle vodu okyselit (snížit její pH). Podobný princip hraje roli při vzniku kyselých dešťů.


logo LLOpalovací krém a ochrana proti UV záření obory-icoobory-ico-fyz obory-ico

Jak dobře nás různé opalovací krémy chrání před škodlivým ultrafialovým zářením?


logo LLPeriodický děj – kmitání závaží na pružině obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Snadným a velice rychlým způsobem lze naměřit časovou závislost polohy a rychlosti závaží kmitajícího na pružině. Polohu a rychlost pak můžete dát názorně do souvislosti.


logo LLPříprava CO2 a zhášení svíčky nedostatkem kyslíku obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Při smíchání octa s jedlou sodou vzniká oxid uhličitý. Ten má větší hustotu než vzduch, lze jej tedy vylít z nádoby na hořící svíčku, tím vytlačit z okolí plamene kyslík a svíčku uhasit.


logo LLRozsvícení žárovky obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Po zapnutí lampičky nesvítí žárovka plným výkonem okamžitě. Než se wolframové vlákno žárovky dostatečně nažhaví, trvá to řádově desetinu sekundy.


logo LLRychlost chemické reakce – vliv velikosti povrchu (s vahami) obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Názorná demonstrace toho, jak velikost reakčního povrchu dramaticky ovlivňuje rychlost chemické reakce.


logo LLRychlost zvuku obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Dva mikrofony umístíme do různých vzdáleností od zdroje zvuku. Ze zpoždění v zachycení zvuku lze pak snadno zjistit rychlost šíření zvuku.


logo LLSetrvačnost oka a regulace jasu LED žárovky obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment pomáhá pochopit způsob, jakým LED žárovka dokáže regulovat svůj jas za využití nedokonalosti lidského oka.


logo LLSpektrum světla LED žárovky – skládání barev obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment demonstruje, že LED žárovka používá k vytváření barevného vjemu kombinaci tří základních barev (RGB).


logo LLStatické a dynamické smykové tření obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jaké síly musíme překonat, abychom uvedli těleso do pohybu? A jaké k tomu, abychom těleso v pohybu udrželi?


logo LLStav beztíže (měření se siloměrem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Zavěšený svazek klíčů působí na háček siloměru tíhovou silou. Jakou silou bude působit poté, co siloměr i s klíči upustíme? Jak dlouho klíče poletí volným pádem?


logo LLTahová síla reaktivního motoru rakety obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

PET láhev naplněná lihovými parami představuje model raketového motoru. Jak dlouho trvá hoření? Jaký tah raketa vyvine?


logo LLTeplota plamene obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Jakou teplotu naměříme v různých částech plamene? Bude se teplota lišit pro plamen svíčky a plamen kahanu?


logo LLTeplotní změny při ředění kyseliny sírové obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Při ředění kyseliny sírové se uvolňuje velké množství tepla. Pomocí chemicky odolného nerezového teploměru lze prudký nárůst teploty názorně vizualizovat.


logo LLTuhnutí krystalické látky obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Cín (obsažený v pájce) nejprve necháme nad kahanem roztát. Následně budeme sledovat průběh teploty při ochlazování. Na teplotě tuhnutí se pokles zastaví, dokud všechen cín nezmění skupenství z kapalného na pevné. Teprve poté pokles teploty může pokračovat.


logo LLTuhost pružiny – jak se pružina brání natahování (měření se siloměrem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Při natahování pružiny je síla, která se pružinu snaží vrátit zpět do původní (klidové) polohy, přímo úměrná prodloužení pružiny. Přímou úměru mezi silou a prodloužením názorně ukazuje tento experiment.


logo LLUrčení rychlosti diabolky ze zákona zachování hybnosti (se sonarem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Diabolka vystřelená ze vzduchovky předá svou hybnost vozíku. Stačí diabolku a vozík zvážit a pomocí sonaru určit rychlost vozíku po zachycení projektilu, abychom mohli ze zákona zachování hybnosti určit rychlost střely.


logo LLVoltampérová charakteristika diody obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

V závěrném směru diodou proud neprotéká. V propustném směru po překročení prahového napětí začne proud se zvyšujícím se napětím prudce růst.


logo LLVypařování vody a lihu obory-icoobory-ico-fyz obory-ico

Vypařuje-li se z povrchu teploměru kapalina, teploměr se vlivem skupenské přeměny ochlazuje. Jak se bude lišit průběh teploty při vypařování vody a technického lihu (ethanolu)?


logo LLVývoj teploty při vaření vody (vliv fázového přechodu) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Proč nelze mokrý teploměr ohřát nad 100 °C?


logo LLVztlaková síla obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se změní tíha dvou různě těžkých závaží stejného tvaru a objemu po ponoření do vody?


logo LLZákon akce a reakce (se siloměrnou plošinou) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se liší síla, kterou dokáží dva lidé tlačit proti sobě, od síly, kterou dokáže jeden člověk tlačit proti zdi?


logo LLZávislost hlasitosti na počtu zdrojů hluku obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Zdvojnásobení počtu zdrojů hluku nevede ke zdvojnásobení hladiny intenzity zvuku, protože stupnice, ve které se hlasitost měří, není lineární, ale logaritmická. Teoreticky se zdvojnásobením počtu zdrojů hluku má zvýšit hodnota asi o 3 dB. Bude experiment v souladu teorií?


logo LLZávislost tlaku plynu na objemu (Boyleův-Mariottův zákon) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Součástí sady dodávané s tlakovým čidlem je i stříkačka, kterou je možné k čidlu přišroubovat. Lze tak zkoumat souvislost mezi objemem a tlakem plynu.


logo LLZávislost tlaku plynu na teplotě (Charlesův zákon) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Skleněnou baňku ponoříte postupně do různě teplých lázní. S rostoucí teplotou roste také tlak vzduchu v baňce.


logo LLZměna hmotnosti při reakci jedlé sody s octem obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Při reakci jedlé sody s octem vzniká oxid uhličitý, který následně uniká pryč z reakční nádoby. Bude měřený pokles hmotnosti odpovídat teoretickému výpočtu?


logo LLZměna teploty při neutralizaci obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Neutralizace je exotermický děj – teplota reagujících látek roste. Lze to demonstrovat například na reakci hydroxidu sodného s kyselinou octovou.


logo LLZměna teploty při rozpouštění obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Rozpouštění pevných látek může být spojeno s uvolňováním energie do okolí (exotermický děj), nebo s jejich odebíráním z okolí (endotermický děj).


logo LLZměny hmotnosti při hoření svíčky a ocelové vlny obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Při hoření obvykle hmotnost klesá, protože produkty hoření unikají pryč. Jsou ale i případy, kdy při hoření hmotnost naopak vzrůstá.


logo LLZměny tlaku při chemické reakci obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Při reakci jedlé sody a octa vzniká oxid uhličitý. Probíhá-li reakce v uzavřené nádobě, roste tlak plynu uvnitř nádoby, což lze s Vernierem změřit a vizualizovat.


Další experimenty najdete na www.vernier.cz/experimenty