zkumavkazkumavka

KUCHAŘKA

Jednoduché experimenty do hodin
chemie, fyziky a přírodopisu

Filtrování experimentů:Vernier

logo GAlogo LLAcidobazická titrace obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Čítač kapek, magnetická míchačka a pH čidlo umožňují provádět titraci jednoduše a názorně. Pomocí roztoku NaOH (titrační činidlo) jsme zjišťovali koncentraci kyseliny octové v kuchyňském octu.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLBlikání žárovky (co lidské oko nevidí, ale počítač ano) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Střídavý proud, kterým je napájena lampička, způsobuje pravidelné kolísání intenzity osvětlení. Lidské oko tak rychlé změny není schopno postřehnout, ale přístroj je zaregistruje.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLCitronová „baterie“ (galvanický článek) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Vyrobte si zdroj elektrického napětí pomocí dvou mincí a citronu.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLDělič napětí vyrobený pomocí papíru a měkké tuhy obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Jednoduchá a názorná demonstrace toho, jak funguje dělič napětí.


logo GAlogo LLDráha, rychlost a zrychlení v grafech obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Pomocí vozíku s integrovanými čidly lze názorně ilustrovat vztah mezi dráhou, rychlostí a zrychlením.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLDruhý Newtonův zákon – zákon síly obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Názorná demonstrace druhého Newtonova zákona (zákona síly).

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLDýchání semen hrachu obory-ico obory-ico obory-ico-che

Zatímco suchá semena hrachu z obchodu nevykazují žádnou znatelnou biologickou aktivitu, po krátkém namočení začne hrách dýchat – produkuje oxid uhličitý.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLElektrická aktivita svalů obory-ico obory-ico obory-ico-che

Pomocí čidla EKG lze sledovat nejen srdeční sval, ale také další svaly v lidském těle.


logo GAlogo LLElektrická vodivost kapalin obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Jak se liší elektrická vodivost destilované vody, vody z vodovodu, minerální vody a destilované vody, ve které rozpustíme několik zrníček soli?


logo GAlogo LLElektrokardiografie (EKG) obory-ico obory-ico obory-ico-che

Pomocí školního EKG čidla lze získat tzv. elektrokardiogram.


logo GAlogo LLElektromagnetická indukce obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se dá vyrábět elektrický proud pomocí magnetu?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLEndotermický děj – rozpouštění jedlé sody ve vodě obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Hezkým příkladem endotermického děje je rozpouštění jedlé sody ve vodě.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLFázový posun střídavého napětí a proudu na cívce obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Voltmetr a ampérmetr Vernier lze využít též jako osciloskop – například ke studiu fázového posunu proudu a napětí v RLC obvodech.


logo GAlogo LLFotosyntéza obory-ico obory-ico obory-ico-che

Dopadá-li na listy rostliny dostatek světla, produkce kyslíku při fotosyntéze převýší spotřebu kyslíku při buněčném dýchání – koncentrace kyslíku narůstá. Při nedostatku světla nestačí fotosyntéza spotřebovaný kyslík nahrazovat a koncentrace kyslíku klesá.


logo GAlogo LLHloubka a frekvence dýchání obory-ico obory-ico obory-ico-che

Zkoumali jsme hloubku a frekvenci dýchání v klidu, po cvičení a při hlasitém čtení textu.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLHluková mapa města obory-ico obory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment předstsavuje vytváření hlukové mapy města jako příklad terénního měření.


logo GAlogo LLHydrostatický tlak – závislost tlaku na hloubce v kapalině obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Zanořením hadičky připojené k tlakovému čidlu lze snadno změřit tlak v dané hloubce.


logo GAlogo LLHydrostatický tlak – závislost tlaku na hustotě kapaliny obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Jak ovlivní hustota kapaliny velikost hydrostatického tlaku? Experiment jsme prováděli s technickým lihem, vodou a cukerným roztokem.


logo GAlogo LLChladicí směs obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico


logo GAlogo LLJak funguje výškoměr obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Výškoměr GDX-ACC využívá vestavěný barometr. Když tlak v okolí výškoměru uměle změníme, čidlo změnu vyhodnotí (mylně) jako změnu nadmořské výšky.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLKolik kyslíku spotřebujeme při dýchání? obory-ico obory-ico obory-ico-che

Jaká je koncentrace kyslíku v plicích ve srovnání se vzduchem v místnosti? Jak se tato koncentrace změní po zadržení dechu?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLKomínový efekt obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Vzduch uvnitř teplé trubičky se ohřívá a stoupá vzhůru. U horního ústí trubičky naměříme proto vyšší teplotu než u spodního ústí trubičky.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLKyslíkový dluh po fyzické zátěži obory-ico obory-ico obory-ico-che

V tomto experimentu jsme využili i krokoměr zabudovaný v monitoru dechu ke zkoumání hloubky a frekvence dýchání během intenzivní fyzické námahy a po ní.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLLCD displej pod mikroskopem – skládání barev obory-ico obory-ico-fyz obory-ico-che

Pomocí digitálního mikroskopu žákům ukážete, že například vjem žluté barvy vzniká ve skutečnosti složením červeného a zeleného světla.


logo GAlogo LLMagnetické pole kolem kabelů obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Přívodním kabelem zapnuté rychlovarné konvice prochází poměrně velký elektrický proud. Naměříme v okolí kabelu magnetické pole?


logo GAlogo LLMagnetické pole v dutině cívky obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Magnetické pole uprostřed dutiny cívky je přímo úměrné proudu, který cívkou prochází.


logo GAlogo LLMagnetický záznam dat obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Demonstrace principu uchovávání informací na magnetické pásce.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLMěření pH nápojů obory-ico obory-ico obory-ico

Porovnejte kyselost vody, piva, džusu, Coca Coly, octa... Fantazii se meze nekladou.


logo GAlogo LLMěření rychlosti diabolky pomocí optické závory obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Jakou rychlostí letí diabolka vystřelená ze vzduchové pistole?


logo GAlogo LLMěření síly stisku ruky obory-ico obory-ico obory-ico-che

Liší se síla levé a pravé ruky? Jak závisí síla stisku ruky na věku či na pohlaví?


logo GAlogo LLMetabolismus kvasinek (alkoholové kvašení) obory-ico obory-ico obory-ico

Experiment demonstruje, že při kvašení se do okolí dostává teplo.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLNapodobování grafů obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Při této hravé aktivitě je pohyb žáků snímán čidlem polohy a pohybu (sonarem). Úkolem žáků je pohybovat předmětem před sonarem tak, aby co nejvěrněji napodobili náhodně vygenerovaný graf (předlohu).


logo GAlogo LLNeutralizace kyseliny obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Postupné přidávání jedlé sody do octa neutralizuje roztok kyseliny octové, což se projevuje vzrůstem pH.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLOdhadnete pH podle chuti? obory-ico obory-ico obory-ico

Chuť překyseleného nápoje lze vylepšit přidáním cukru. Jak přidaný cukr ovlivní pH?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLOdrazivost různě barevných povrchů obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Různě barevné povrchy odrážejí světlo různou měrou. Nejvíce odráží bílá barva, nejméně černá.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLOhmův zákon obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Elektrický proud je přímo úměrný napětí na rezistoru. Experiment ukazuje Ohmův zákon rychle, jednoduše a názorně s využitím tužkových baterií.


logo GAlogo LLOchrana před radiací – stínění různými materiály obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Jak dobře různé materiály chrání před alfa, beta a gama zářením?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLOchrana před radiací – závislost na vzdálenosti obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se mění intenzita záření se vzdáleností od zářiče?


logo GAlogo LLOkyselování vody vlivem CO2 (kyselé deště) obory-ico obory-ico obory-ico

Vydechováním vzduchu z plic do vody lze velmi rychle vodu okyselit (snížit její pH). Podobný princip hraje roli při vzniku kyselých dešťů.


logo GAlogo LLOpalovací krém a ochrana proti UV záření obory-ico obory-ico-fyz obory-ico

Jak dobře nás různé opalovací krémy chrání před škodlivým ultrafialovým zářením?


logo GAlogo LLPeriodický děj – kmitání závaží na pružině obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Snadným a velice rychlým způsobem lze naměřit časovou závislost polohy a rychlosti závaží kmitajícího na pružině. Polohu a rychlost pak můžete dát názorně do souvislosti.


logo GAlogo LLPohlcování alfa záření za sníženého tlaku obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Alfa zářič umístíme do kuchyňské vývěvy spolu s detektorem radiace a čidlem tlaku. Jak se vysávání vzduchu z nádoby projeví na tlaku a na počtu zachycených alfa částic?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLPrincip airbagu obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Chceme-li při prudkém zpomalení minimalizovat působící síly, musíme zajistit, aby brzdění bylo rozloženo do co nejdelší doby.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLRázy (zázněje) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Datalogger LabQuest 2 může ve dvou nezávislých kanálech generovat tóny s nastavitelnou frekvencí. Co se stane, když se složí dva tóny o frekvencích 1000 Hz a 1001 Hz?


logo GAlogo LLReakční doba na sluchový podnět obory-ico obory-ico obory-ico-che

Jak rychle člověk zareaguje stisknutím dlaně na zvuk píšťalky?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLReakční doba na zrakový podnět obory-ico obory-ico obory-ico-che

Jak rychle člověk zareaguje stisknutím dlaně na záblesk?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLRozsvícení žárovky obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Po zapnutí lampičky nesvítí žárovka plným výkonem okamžitě. Než se wolframové vlákno žárovky dostatečně nažhaví, trvá to řádově desetinu sekundy.


logo GAlogo LLRychlost chemické reakce – vliv míchání obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Jak ovlivní rychlost chemické reakce míchání reakční směsi?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLRychlost chemické reakce – vliv teploty obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Jak ovlivní rychlost chemické reakce teplota reaktantů?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLRychlost chemické reakce – vliv velikosti povrchu (s tlakovým čidlem) obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Jak ovlivní rychlost chemické reakce velikost povrchu reaktantů?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLRychlost chemické reakce – vliv velikosti povrchu (s vahami) obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Názorná demonstrace toho, jak velikost reakčního povrchu dramaticky ovlivňuje rychlost chemické reakce.


logo GAlogo LLRychlost zvuku obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Dva mikrofony umístíme do různých vzdáleností od zdroje zvuku. Ze zpoždění v zachycení zvuku lze pak snadno zjistit rychlost šíření zvuku.


logo GAlogo LLSetrvačnost oka a regulace jasu LED žárovky obory-ico obory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment pomáhá pochopit způsob, jakým LED žárovka dokáže regulovat svůj jas za využití nedokonalosti lidského oka.


logo GAlogo LLSpektrum různých zdrojů světla obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

V experimentu porovnáváme spektra slunečního světla, klasické žárovky, úsporné žárovky a LED žárovky.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLSpektrum světla LED žárovky – skládání barev obory-ico obory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment demonstruje, že LED žárovka používá k vytváření barevného vjemu kombinaci tří základních barev (RGB).

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLStatické a dynamické smykové tření obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Jaké síly musíme překonat, abychom uvedli těleso do pohybu? A jaké k tomu, abychom těleso v pohybu udrželi?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLStav beztíže (měření s akcelerometrem) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Cílem experimentu je ukázat, že beztížný stav odpovídá situaci, kdy je zrychlení „pociťované“ tělesem nulové.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLStav beztíže (měření se siloměrem) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Zavěšený svazek klíčů působí na háček siloměru tíhovou silou. Jakou silou bude působit poté, co siloměr i s klíči upustíme? Jak dlouho klíče poletí volným pádem?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLTahová síla reaktivního motoru rakety obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

PET láhev naplněná lihovými parami představuje model raketového motoru. Jak dlouho trvá hoření? Jaký tah raketa vyvine?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLTeplota plamene obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Jakou teplotu naměříme v různých částech plamene? Bude se teplota lišit pro plamen svíčky a plamen kahanu?


logo GAlogo LLTeplota tuhnutí cínu obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Cín (obsažený v pájce) nejprve necháme nad kahanem roztát. Následně budeme sledovat průběh teploty při ochlazování. Na teplotě tuhnutí se pokles zastaví, dokud všechen cín nezmění skupenství z kapalného na pevné. Teprve poté pokles teploty může pokračovat.


logo GAlogo LLTeplotní změny při ředění kyseliny sírové obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Při ředění kyseliny sírové se uvolňuje velké množství tepla. Pomocí chemicky odolného nerezového teploměru lze prudký nárůst teploty názorně vizualizovat.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLTřetí Newtonův zákon – zákon akce a reakce obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Názorná demonstrace třetího Newtonova zákona (zákona síly).

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLTuhost pružiny – jak se pružina brání natahování (měření s vozíkem) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Při natahování pružiny je síla, která se pružinu snaží vrátit zpět do původní (klidové) polohy, přímo úměrná prodloužení pružiny. Přímou úměru mezi silou a prodloužením názorně ukazuje tento experiment.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLTuhost pružiny – jak se pružina brání natahování (měření se siloměrem) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Při natahování pružiny je síla, která se pružinu snaží vrátit zpět do původní (klidové) polohy, přímo úměrná prodloužení pružiny. Přímou úměru mezi silou a prodloužením názorně ukazuje tento experiment.


logo GAlogo LLUrčení chemického složení plynu spektrometrem obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Vlnové délky, které atom vyzařuje (tzv. spektrum), jsou jedinečné pro každý chemický prvek. Analýzou spektra lze proto zjistit, které prvky jsou ve vzorku zastoupeny. V experimentu jsme využili spektrální trubice s vodíkem, heliem, dusíkem a vzduchem.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLUrčení koncentrace pomocí Lambertova–Beerova zákona obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Experiment demonstruje použití spektrometru a Lambertova-Beerova zákona pro stanovení koncentrace roztoků. Vzorkem je zde kuchyňský ocet.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLUrčení rychlosti diabolky ze zákona zachování hybnosti obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Diaboka vystřelená ze vzduchovky předá svou hybnost vozíku. Stačí diabolku a vozík zvážit a pomocí sonaru určit rychlost vozíku po zachycení projektilu, abychom mohli ze zákona zachování hybnosti určit rychlost střely.


logo GAlogo LLVliv teploty na hustotu vody obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Teplá voda má nižší hustotu než studená voda. Brzy po nalití horké vody do nádoby proto u hladiny naměříme bodovým teploměrem vyšší teplotu než u dna.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLVoltampérová charakteristika diody obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

V závěrném směru diodou proud neprotéká. V propustném směru po překročení prahového napětí začne proud se zvyšujícím se napětím prudce růst.


logo GAlogo LLVypařování vody a lihu obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Vypařuje-li se z povrchu teploměru kapalina, teploměr se vlivem skupenské přeměny ochlazuje. Jak se bude lišit průběh teploty při vypařování vody a technického lihu (ethanolu)?


logo GAlogo LLVýroba CO2 a zhášení svíčky nedostatkem kyslíku obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Při smíchání octa s jedlou sodou vzniká oxid uhličitý. Ten má větší hustotu než vzduch, lze jej tedy vylít z nádoby na hořící svíčku, tím vytlačit z okolí plamene kyslík a svíčku uhasit.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLVývoj teploty při vaření vody (vliv fázového přechodu) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Proč nelze mokrý teploměr ohřát nad 100 °C?


logo GAlogo LLVztlaková síla obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se změní tíha dvou různě těžkých závaží stejného tvaru a objemu po ponoření do vody?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLZákon akce a reakce (se siloměrnou plošinou) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se liší síla, kterou dokáží dva lidé tlačit proti sobě, od síly, kterou dokáže jeden člověk tlačit proti zdi?


logo GAlogo LLZávislost hlasitosti na počtu zdrojů hluku obory-ico obory-ico-fyz obory-ico-che

Zdvojnásobení počtu zdrojů hluku nevede ke zdvojnásobení hladiny intenzity zvuku, protože stupnice, ve které se hlasitost měří, není lineární, ale logaritmická. Teoreticky se zdvojnásobením počtu zdrojů hluku má zvýšit hodnota asi o 3 dB. Bude experiment v souladu teorií?


logo GAlogo LLZávislost tlaku plynu na objemu (Boyleův-Mariottův zákon) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Součástí sady dodávané s tlakovým čidlem je i stříkačka, kterou je možné k čidlu přišroubovat. Lze tak zkoumat souvislost mezi objemem a tlakem plynu.


logo GAlogo LLZávislost tlaku plynu na teplotě (Charlesův zákon) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Skleněnou baňku ponoříte postupně do různě teplých lázní. S rostoucí teplotou roste také tlak vzduchu v baňce.


logo GAlogo LLZměna hmotnosti při reakci jedlé sody s octem obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Při reakci jedlé sody s octem vzniká oxid uhličitý, který následně uniká pryč z reakční nádoby. Bude měřený pokles hmotnosti odpovídat teoretickému výpočtu?


logo GAlogo LLZměna pH při ředění roztoku obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Experiment pro demonstraci logaritmické povahy pH stupnice.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLZměna teploty při neutralizaci obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Neutralizace je exotermický děj – teplota reagujících látek roste. Lze to demonstrovat například na reakci hydroxidu sodného s kyselinou octovou.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLZměna teploty při rozpouštění obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Rozpouštění pevných látek může být spojeno s uvolňováním energie do okolí (exotermický děj), nebo s jejich odebíráním z okolí (endotermický děj).


logo GAlogo LLZměny hmotnosti při hoření svíčky a ocelové vlny obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Při hoření obvykle hmotnost klesá, protože produkty hoření unikají pryč. Jsou ale i případy, kdy při hoření hmotnost naopak vzrůstá.


logo GAlogo LLZměny srdeční aktivity obory-ico obory-ico obory-ico-che

V klidovém stavu byla u testované osoby tepová frekvence asi 77 tepů za minutu. Při ponoření obličeje do studené vody tepová frekvence poklesla na přibližně 58 tepů za minutu. Naopak po intenzivní námaze se tepová frekvence zvýšila na 120 tepů za minutu.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLZměny tlaku při chemické reakci obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Při reakci jedlé sody a octa vzniká oxid uhličitý. Probíhá-li reakce v uzavřené nádobě, roste tlak plynu uvnitř nádoby, což lze s Vernierem změřit a vizualizovat.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


Další experimenty najdete na www.vernier.cz/experimenty