zkumavkazkumavka

KUCHAŘKA

Jednoduché experimenty do hodin
chemie, fyziky a přírodopisu

Filtrování experimentů:Vernier

logo GAlogo LLVypařování vody a lihu obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Vypařuje-li se z povrchu teploměru kapalina, teploměr se vlivem skupenské přeměny ochlazuje. Jak se bude lišit průběh teploty při vypařování vody a technického lihu (ethanolu)?


logo GAlogo LLTeplotní změny při ředění kyseliny sírové obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Při ředění kyseliny sírové se uvolňuje velké množství tepla. Pomocí chemicky odolného nerezového teploměru lze prudký nárůst teploty názorně vizualizovat.


logo GAlogo LLEndotermický děj – rozpouštění jedlé sody ve vodě obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Hezkým příkladem endotermického děje je rozpouštění jedlé sody ve vodě.


logo GAlogo LLChladicí směs obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico


logo GAlogo LLMetabolismus kvasinek (alkoholové kvašení) obory-ico obory-ico obory-ico

Experiment demonstruje, že při kvašení se do okolí dostává teplo.


logo GAlogo LLZávislost tlaku plynu na teplotě (Charlesův zákon) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Skleněnou baňku ponoříte postupně do různě teplých lázní. S rostoucí teplotou roste také tlak vzduchu v baňce.


logo GAlogo LLZměna teploty při rozpouštění obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Rozpouštění pevných látek může být spojeno s uvolňováním energie do okolí (exotermický děj), nebo s jejich odebíráním z okolí (endotermický děj).


logo GAlogo LLZměna teploty při neutralizaci obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Neutralizace je exotermický děj – teplota reagujících látek roste. Lze to demonstrovat například na reakci hydroxidu sodného s kyselinou octovou.


Další experimenty najdete na www.vernier.cz/experimenty