zkumavkazkumavka

KUCHAŘKA

Jednoduché experimenty do hodin
chemie, fyziky a přírodopisu

Filtrování experimentů:Vernier

logo GAlogo LLVypařování vody a lihu obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Vypařuje-li se z povrchu teploměru kapalina, teploměr se vlivem skupenské přeměny ochlazuje. Jak se bude lišit průběh teploty při vypařování vody a technického lihu (ethanolu)?


logo GAlogo LLTeplotní změny při ředění kyseliny sírové obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Při ředění kyseliny sírové se uvolňuje velké množství tepla. Pomocí chemicky odolného nerezového teploměru lze prudký nárůst teploty názorně vizualizovat.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLEndotermický děj – rozpouštění jedlé sody ve vodě obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Hezkým příkladem endotermického děje je rozpouštění jedlé sody ve vodě.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLChladicí směs obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico


logo GAlogo LLMetabolismus kvasinek (alkoholové kvašení) obory-ico obory-ico obory-ico

Experiment demonstruje, že při kvašení se do okolí dostává teplo.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLZávislost tlaku plynu na teplotě (Charlesův zákon) obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico-che

Skleněnou baňku ponoříte postupně do různě teplých lázní. S rostoucí teplotou roste také tlak vzduchu v baňce.


logo GAlogo LLRychlost chemické reakce – vliv teploty obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Jak ovlivní rychlost chemické reakce teplota reaktantů?

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


logo GAlogo LLZměna teploty při rozpouštění obory-ico-bio obory-ico-fyz obory-ico

Rozpouštění pevných látek může být spojeno s uvolňováním energie do okolí (exotermický děj), nebo s jejich odebíráním z okolí (endotermický děj).


logo GAlogo LLZměna teploty při neutralizaci obory-ico-bio obory-ico obory-ico

Neutralizace je exotermický děj – teplota reagujících látek roste. Lze to demonstrovat například na reakci hydroxidu sodného s kyselinou octovou.

logo GAGraphical Analysis nebo Spectral Analysis


Další experimenty najdete na www.vernier.cz/experimenty