zkumavkazkumavka

KUCHAŘKA

Jednoduché experimenty do hodin
chemie, fyziky a biologie

Filtrování experimentů:Vernier

logo GAlogo LLAcidobazická titrace obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Čítač kapek, magnetická míchačka a pH čidlo umožňují provádět titraci jednoduše a názorně. Pomocí roztoku NaOH (titrační činidlo) jsme zjišťovali koncentraci kyseliny octové v kuchyňském octu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLBlikání žárovky (co lidské oko nevidí, ale počítač ano) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Střídavý proud, kterým je napájena lampička, způsobuje pravidelné kolísání intenzity osvětlení. Lidské oko tak rychlé změny není schopno postřehnout, ale přístroj je zaregistruje.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLCitronová „baterie“ (galvanický článek) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Vyrobte si zdroj elektrického napětí pomocí dvou mincí a citronu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLDělič napětí vyrobený pomocí papíru a měkké tuhy obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jednoduchá a názorná demonstrace toho, jak funguje dělič napětí.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLDráha, rychlost a zrychlení v grafech obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Pomocí vozíku s integrovanými čidly lze názorně ilustrovat vztah mezi dráhou, rychlostí a zrychlením.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLDruhý Newtonův zákon – zákon síly obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Názorná demonstrace druhého Newtonova zákona (zákona síly).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLDýchací cesty jako výměník tepla obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Zatímco při vydechování nosem ukázalo čidlo maximální teplotu přibližně 28 °C, při vydechování ústy to bylo více než 32 °C. Rozdíl teplot činil téměř 5 °C. Dýchání nosem tak vedle ostatních svých funkcí také omezuje tepelné ztráty organismu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLDýchání semen hrachu obory-icoobory-ico obory-ico-che

Zatímco suchá semena hrachu z obchodu nevykazují žádnou znatelnou biologickou aktivitu, po krátkém namočení začne hrách dýchat – produkuje oxid uhličitý.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLElektrická aktivita svalů obory-icoobory-ico obory-ico-che

Pomocí čidla EKG lze sledovat nejen srdeční sval, ale také další svaly v lidském těle.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLElektrická vodivost kapalin obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Jak se liší elektrická vodivost destilované vody, vody z vodovodu, minerální vody a destilované vody, ve které rozpustíme několik zrníček soli?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLElektrokardiografie (EKG) obory-icoobory-ico obory-ico-che

Pomocí školního EKG čidla lze získat tzv. elektrokardiogram.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLElektromagnetická indukce obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se dá vyrábět elektrický proud pomocí magnetu?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLEndotermický děj – rozpouštění jedlé sody ve vodě obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Hezkým příkladem endotermického děje je rozpouštění jedlé sody ve vodě.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLFázový posun střídavého napětí a proudu na cívce obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Voltmetr a ampérmetr Vernier lze využít též jako osciloskop – například ke studiu fázového posunu proudu a napětí v RLC obvodech.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLFluorescence chininu obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Molekula chininu (součást toniku) vykazuje fluorescenci – může pohltit foton fialového či ultrafialového světla a následně místo něj vyzářit modré světlo. Při měření se spektrometrem jsme využili zabudovanou fialovou excitační diodu, která vzorek toniku ozářila světlem v intervalu vlnových délek přibližně 395–415 nm. Proměřili jsme spektrum vyzářeného světla a ukázalo se, že při ředění toniku (tj. při poklesu koncentrace chininu) intenzita vyzařovaného světla klesala.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLFotosyntéza obory-icoobory-ico obory-ico-che

Dopadá-li na listy rostliny dostatek světla, produkce kyslíku při fotosyntéze převýší spotřebu kyslíku při buněčném dýchání – koncentrace kyslíku narůstá. Při nedostatku světla nestačí fotosyntéza spotřebovaný kyslík nahrazovat a koncentrace kyslíku klesá.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLHloubka a frekvence dýchání obory-icoobory-ico obory-ico-che

Zkoumali jsme hloubku a frekvenci dýchání v klidu, po cvičení a při hlasitém čtení textu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLHluková mapa města obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment předstsavuje vytváření hlukové mapy města jako příklad terénního měření.


logo GAlogo LLHydrostatický tlak – závislost tlaku na hloubce v kapalině obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Zanořením hadičky připojené k tlakovému čidlu lze snadno změřit tlak v dané hloubce.


logo GAlogo LLHydrostatický tlak – závislost tlaku na hustotě kapaliny obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak ovlivní hustota kapaliny velikost hydrostatického tlaku? Experiment jsme prováděli s technickým lihem, vodou a cukerným roztokem.


logo GAlogo LLChladicí směs obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Co se stane, když osolíme led?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLJak funguje výškoměr obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Výškoměr GDX-ACC využívá vestavěný barometr. Když tlak v okolí výškoměru uměle změníme, čidlo změnu vyhodnotí (mylně) jako změnu nadmořské výšky.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLKolik kyslíku spotřebujeme při dýchání? obory-icoobory-ico obory-ico-che

Jaká je koncentrace kyslíku v plicích ve srovnání se vzduchem v místnosti? Jak se tato koncentrace změní po zadržení dechu?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLKomínový efekt obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Vzduch uvnitř teplé trubičky se ohřívá a stoupá vzhůru. U horního ústí trubičky naměříme proto vyšší teplotu než u spodního ústí trubičky.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLKyslík rozpuštěný ve vodě obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Do vody přechází difuzí ze vzduchu kyslík a rozpouští se v ní. S rostoucí teplotou vody výrazně klesá maximální množství kyslíku, který se ve vodě může takto samovolně rozpustit.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLKyslíkový dluh po fyzické zátěži obory-icoobory-ico obory-ico-che

V tomto experimentu jsme využili i krokoměr zabudovaný v monitoru dechu ke zkoumání hloubky a frekvence dýchání během intenzivní fyzické námahy a po ní.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLLCD displej pod mikroskopem – skládání barev obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Pomocí digitálního mikroskopu žákům ukážete, že například vjem žluté barvy vzniká ve skutečnosti složením červeného a zeleného světla.


logo GAlogo LLLidské tělo v elektrickém obvodu obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Lidské tělo je elektricky vodivé a může se stát součástí elektrického obvodu – elektřina tak může být životu nebezpečná. Pro bezpečnou demonstraci jsme využili plochou baterii (4,5 V), voltmetr a dobrovolníka.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLMagnetické pole kolem kabelů obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Přívodním kabelem zapnuté rychlovarné konvice prochází poměrně velký elektrický proud. Naměříme v okolí kabelu magnetické pole?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLMagnetické pole v dutině cívky obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Magnetické pole uprostřed dutiny cívky je přímo úměrné proudu, který cívkou prochází.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLMagnetický záznam dat obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Demonstrace principu uchovávání informací na magnetické pásce.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLMěrná otáčivost opticky aktivních látek obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

V tomto experimentu jsme měřili měrnou otáčivost glukózy, fruktózy a sacharózy.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLMěření pH nápojů obory-icoobory-ico obory-ico

Porovnejte kyselost vody, piva, džusu, Coca Coly, octa... Fantazii se meze nekladou.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLMěření rychlosti diabolky pomocí optické závory obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jakou rychlostí letí diabolka vystřelená ze vzduchové pistole?


logo GAlogo LLMěření síly stisku ruky obory-icoobory-ico obory-ico-che

Liší se síla levé a pravé ruky? Jak závisí síla stisku ruky na věku či na pohlaví?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLMetabolismus kvasinek (alkoholové kvašení) obory-icoobory-ico obory-ico

Experiment demonstruje, že při kvašení se do okolí dostává teplo.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLMutarotace glukózy obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Po rozpuštění ve vodě přechází glukóza do cyklické formy se dvěma anomery α a β. Tyto dva anomery samovolně přecházejí jeden v druhý procesem označovaným jako mutarotace, přičemž se postupně ustavuje dynamická rovnováha. Cílem experimentu je změřit, jak dlouho trvá dosažení rovnovážného stavu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLNabíjení třením (triboelektrická řada) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment ukazuje, že jeden materiál je možné nabít třením jak kladně, tak záporně. Záleží jen na konkrétní dvojici materiálů, které se o sebe třou.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLNapodobování grafů obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Při této hravé aktivitě je pohyb žáků snímán čidlem polohy a pohybu (sonarem). Úkolem žáků je pohybovat předmětem před sonarem tak, aby co nejvěrněji napodobili náhodně vygenerovaný graf (předlohu).


logo GAlogo LLNeutralizace kyseliny obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Postupné přidávání jedlé sody do octa neutralizuje roztok kyseliny octové, což se projevuje vzrůstem pH.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLNoční režim displejů obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Modré světlo displejů ovlivňuje spánkový cyklus člověka. Jeho nadměrná přítomnost ve večerních hodinách blokuje produkci hormonu melatoninu, který zajišťuje přípravu těla na spánek. Proto je naše elektronika obvykle vybavena možností nastavit tzv. noční režim, ve kterém displeje produkují výrazně méně modrého světla.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLOdhadnete pH podle chuti? obory-icoobory-ico obory-ico

Chuť překyseleného nápoje lze vylepšit přidáním cukru. Jak přidaný cukr ovlivní pH?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLOdrazivost různě barevných povrchů obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Různě barevné povrchy odrážejí světlo různou měrou. Nejvíce odráží bílá barva, nejméně černá.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLOhmův zákon obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Elektrický proud je přímo úměrný napětí na rezistoru. Experiment ukazuje Ohmův zákon rychle, jednoduše a názorně s využitím tužkových baterií.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLOchlazování pocením obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Voda při vypařování ochlazuje povrchy, z nichž se odpařuje – lidský organismus tak může pocením účinně regulovat svou teplotu. Míra odpařování závisí na relativní vlhkosti vzduchu – v suchém vzduchu probíhá odpařování intenzivně, při vysoké vlhkosti probíhá odpařování mnohem méně a při 100% relativní vlhkosti se odpařování zastaví.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLOchrana před radiací – stínění různými materiály obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak dobře různé materiály chrání před alfa, beta a gama zářením?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLOchrana před radiací – závislost na vzdálenosti obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se mění intenzita záření se vzdáleností od zářiče?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLOkyselování vody vlivem CO2 (kyselé deště) obory-icoobory-ico obory-ico

Vydechováním vzduchu z plic do vody lze velmi rychle vodu okyselit (snížit její pH). Podobný princip hraje roli při vzniku kyselých dešťů.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLOpalovací krém a ochrana proti UV záření obory-icoobory-ico-fyz obory-ico

Jak dobře nás různé opalovací krémy chrání před škodlivým ultrafialovým zářením?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLPeriodický děj – kmitání závaží na pružině obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Snadným a velice rychlým způsobem lze naměřit časovou závislost polohy a rychlosti závaží kmitajícího na pružině. Polohu a rychlost pak můžete dát názorně do souvislosti.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLPohlcování alfa záření za sníženého tlaku obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Alfa zářič umístíme do kuchyňské vývěvy spolu s detektorem radiace a čidlem tlaku. Jak se vysávání vzduchu z nádoby projeví na tlaku a na počtu zachycených alfa částic?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLPotvrzení chlorofylu v panenském olivovém oleji obory-icoobory-ico obory-ico

Dokáže spektrometr odlišit panenský olivový olej od pokrutinového?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLPrincip airbagu obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Chceme-li při prudkém zpomalení minimalizovat působící síly, musíme zajistit, aby brzdění bylo rozloženo do co nejdelší doby.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLProdukce CO2 v klidu a při cvičení obory-icoobory-ico obory-ico-che

Při měření v prázdné místnosti byla koncentrace oxidu uhličitého konstantní. V přítomnosti lidí koncentrace oxidu uhličitého narůstala – a to i když jen seděli a četli. Nejstrmější byl růst koncetrace oxidu uhličitého během cvičení.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLRázy (zázněje) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Datalogger LabQuest 2 může ve dvou nezávislých kanálech generovat tóny s nastavitelnou frekvencí. Co se stane, když se složí dva tóny o frekvencích 1000 Hz a 1001 Hz?


logo GAlogo LLReakční doba na sluchový podnět obory-icoobory-ico obory-ico-che

Jak rychle člověk zareaguje stisknutím dlaně na zvuk píšťalky?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLReakční doba na zrakový podnět obory-icoobory-ico obory-ico-che

Jak rychle člověk zareaguje stisknutím dlaně na záblesk?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLRozsvícení žárovky obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Po zapnutí lampičky nesvítí žárovka plným výkonem okamžitě. Než se wolframové vlákno žárovky dostatečně nažhaví, trvá to řádově desetinu sekundy.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLRychlost difuze kyslíku do vody obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Cílem experimentu je ukázat, že rychlost difuze kyslíku ze vzduchu do vody závisí na velikosti povrchu volné hladiny.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLRychlost chemické reakce – vliv míchání obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Jak ovlivní rychlost chemické reakce míchání reakční směsi?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLRychlost chemické reakce – vliv teploty obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Jak ovlivní rychlost chemické reakce teplota reaktantů?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLRychlost chemické reakce – vliv velikosti povrchu (s tlakovým čidlem) obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Jak ovlivní rychlost chemické reakce velikost povrchu reaktantů?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLRychlost chemické reakce – vliv velikosti povrchu (s vahami) obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Názorná demonstrace toho, jak velikost reakčního povrchu dramaticky ovlivňuje rychlost chemické reakce.


logo GAlogo LLRychlost zvuku obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Dva mikrofony umístíme do různých vzdáleností od zdroje zvuku. Ze zpoždění v zachycení zvuku lze pak snadno zjistit rychlost šíření zvuku.


logo GAlogo LLSetrvačnost oka a regulace jasu LED žárovky obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment pomáhá pochopit způsob, jakým LED žárovka dokáže regulovat svůj jas za využití nedokonalosti lidského oka.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLSpektrum různých zdrojů světla obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

V experimentu porovnáváme spektra slunečního světla, klasické žárovky, úsporné žárovky a LED žárovky.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLSpektrum „studené“ a „teplé“ LED žárovky obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

LED žárovky lze zakoupit v různých variantách podle barvy vydávaného světla – „teplé“ světlo je zabarveno více do žluta či červena, zatímco „studené“ světlo je zabarveno více do modra.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLSpektrum světla LED žárovky – skládání barev obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Experiment demonstruje, že LED žárovka používá k vytváření barevného vjemu kombinaci tří základních barev (RGB).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLStatické a dynamické smykové tření obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jaké síly musíme překonat, abychom uvedli těleso do pohybu? A jaké k tomu, abychom těleso v pohybu udrželi?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLStav beztíže (měření s akcelerometrem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Cílem experimentu je ukázat, že beztížný stav odpovídá situaci, kdy je zrychlení „pociťované“ tělesem nulové.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLStav beztíže (měření se siloměrem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Zavěšený svazek klíčů působí na háček siloměru tíhovou silou. Jakou silou bude působit poté, co siloměr i s klíči upustíme? Jak dlouho klíče poletí volným pádem?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLStudium odstředivé síly obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

V tomto experimentu jsme prozkoumali závislost velikosti odstředivé síly na hmotnosti, úhlové rychlosti a vzdálenosti od osy otáčení.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLTahová síla reaktivního motoru rakety obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

PET láhev naplněná lihovými parami představuje model raketového motoru. Jak dlouho trvá hoření? Jaký tah raketa vyvine?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLTeplota plamene obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Jakou teplotu naměříme v různých částech plamene? Bude se teplota lišit pro plamen svíčky a plamen kahanu?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLTeplota tuhnutí cínu obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Cín (obsažený v pájce) nejprve necháme nad kahanem roztát. Následně budeme sledovat průběh teploty při ochlazování. Na teplotě tuhnutí se pokles zastaví, dokud všechen cín nezmění skupenství z kapalného na pevné. Teprve poté pokles teploty může pokračovat.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLTeplotní změny při ředění kyseliny sírové obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Při ředění kyseliny sírové se uvolňuje velké množství tepla. Pomocí chemicky odolného nerezového teploměru lze prudký nárůst teploty názorně vizualizovat.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLTřetí Newtonův zákon – zákon akce a reakce obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Názorná demonstrace třetího Newtonova zákona (zákona síly).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLTuhost pružiny – jak se pružina brání natahování (měření s vozíkem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Při natahování pružiny je síla, která se pružinu snaží vrátit zpět do původní (klidové) polohy, přímo úměrná prodloužení pružiny. Přímou úměru mezi silou a prodloužením názorně ukazuje tento experiment.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLTuhost pružiny – jak se pružina brání natahování (měření se siloměrem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Při natahování pružiny je síla, která se pružinu snaží vrátit zpět do původní (klidové) polohy, přímo úměrná prodloužení pružiny. Přímou úměru mezi silou a prodloužením názorně ukazuje tento experiment.


logo GAlogo LLÚnava svalů obory-icoobory-ico obory-ico-che

V tomto experimentu žáci nejprve změří svou maximální sílu stisku ruky. Poté zkusí co nejdéle udržet čidlo stisknuté na ⅔ maximální síly.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLUrčení hmotnosti atomu mědi obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Cílem experimentu je určit hmotnost atomu mědi změřením celkového prošlého náboje a změřením nárůstu hmotnosti elektrody během elektrolýzy síranu měďnatého (modré skalice).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLUrčení chemického složení plynu spektrometrem obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Vlnové délky, které atom vyzařuje (tzv. spektrum), jsou jedinečné pro každý chemický prvek. Analýzou spektra lze proto zjistit, které prvky jsou ve vzorku zastoupeny. V experimentu jsme využili spektrální trubice s vodíkem, heliem, dusíkem a vzduchem.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLUrčení koncentrace pomocí Lambertova–Beerova zákona obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Experiment demonstruje použití spektrometru a Lambertova-Beerova zákona pro stanovení koncentrace roztoků. Vzorkem je zde kuchyňský ocet.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLUrčení rychlosti diabolky ze zákona zachování hybnosti (se sonarem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Diabolka vystřelená ze vzduchovky předá svou hybnost vozíku. Stačí diabolku a vozík zvážit a pomocí sonaru určit rychlost vozíku po zachycení projektilu, abychom mohli ze zákona zachování hybnosti určit rychlost střely.


logo GAlogo LLUrčení rychlosti diabolky ze zákona zachování hybnosti (s vozíkem) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Diabolka vystřelená ze vzduchovky předá svou hybnost vozíku, jehož integrovaná čidla změří rychlost po nárazu projektilu. Stačí už jen diabolku a vozík zvážit, abychom mohli ze zákona zachování hybnosti určit rychlost střely.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLVedení tepla obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Cílem experimentu je proměřit zahřívání desek z různých materiálů po umístění hrnku s horkou vodou na kraj desky.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLVitální kapacita plic obory-icoobory-ico obory-ico-che

Vitální kapacita plic označuje maximální množství vzduchu, které je člověk schopen vydechnout po největším možném nádechu. Jde o jedno ze základních měřítek, která popisují funkčnost plic.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLVliv koncentrace roztoku na stáčení roviny polarizace obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

V tomto experimentu jsme měřili měrnou otáčivost různě koncentrovaných roztoků sacharózy. Měření úhlu stočení roviny polarizovaného světla lze využít k určení koncentrace roztoku opticky aktivní látky.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLVliv sycení nápojů oxidem uhličitým na jejich kyselost obory-icoobory-ico obory-ico

Sycení oxidem uličitým ovlivňuje kyselost vody. Ve vzorovém experimentu jsme porovnali pH několika balených vod (Magnesia, Aquila a Mattoni), přičemž ve všech případech vyšší obsah rozpušteného oxidu uhličitého znamenal i vyšší naměřenou kyselost (nižsí pH).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLVliv teploty na hustotu vody obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Teplá voda má nižší hustotu než studená voda. Brzy po nalití horké vody do nádoby proto u hladiny naměříme bodovým teploměrem vyšší teplotu než u dna.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLVoltampérová charakteristika diody obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

V závěrném směru diodou proud neprotéká. V propustném směru po překročení prahového napětí začne proud se zvyšujícím se napětím prudce růst.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLVypařování vody a lihu obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Vypařuje-li se z povrchu teploměru kapalina, teploměr se vlivem skupenské přeměny ochlazuje. Jak se bude lišit průběh teploty při vypařování vody a technického lihu (ethanolu)?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLVýroba CO2 a zhášení svíčky nedostatkem kyslíku obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Při smíchání octa s jedlou sodou vzniká oxid uhličitý. Ten má větší hustotu než vzduch, lze jej tedy vylít z nádoby na hořící svíčku, tím vytlačit z okolí plamene kyslík a svíčku uhasit.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLVývoj teploty při vaření vody (vliv fázového přechodu) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Proč nelze mokrý teploměr ohřát nad 100 °C?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLVztlaková síla obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se změní tíha dvou různě těžkých závaží stejného tvaru a objemu po ponoření do vody?

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLZákon akce a reakce (se siloměrnou plošinou) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Jak se liší síla, kterou dokáží dva lidé tlačit proti sobě, od síly, kterou dokáže jeden člověk tlačit proti zdi?


logo GAlogo LLZávislost hlasitosti na počtu zdrojů hluku obory-icoobory-ico-fyz obory-ico-che

Zdvojnásobení počtu zdrojů hluku nevede ke zdvojnásobení hladiny intenzity zvuku, protože stupnice, ve které se hlasitost měří, není lineární, ale logaritmická. Teoreticky se zdvojnásobením počtu zdrojů hluku má zvýšit hodnota asi o 3 dB. Bude experiment v souladu teorií?


logo GAlogo LLZávislost tlaku plynu na objemu (Boyleův-Mariottův zákon) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Součástí sady dodávané s tlakovým čidlem je i stříkačka, kterou je možné k čidlu přišroubovat. Lze tak zkoumat souvislost mezi objemem a tlakem plynu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLZávislost tlaku plynu na teplotě (Charlesův zákon) obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Skleněnou baňku ponoříte postupně do různě teplých lázní. S rostoucí teplotou roste také tlak vzduchu v baňce.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLZměny elektrické vodivosti při rozpouštění cukru a soli obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Přidání soli elektrickou vodivost vody strmě zvyšuje, růst vodivosti naměříme už po přidání několika zrníček. Přidávání cukru má menší vliv, a vede naopak k postupnému poklesu vodivosti.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLZměna hmotnosti při reakci jedlé sody s octem obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Při reakci jedlé sody s octem vzniká oxid uhličitý, který následně uniká pryč z reakční nádoby. Bude měřený pokles hmotnosti odpovídat teoretickému výpočtu?


logo GAlogo LLZměna pH při ředění roztoku obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Experiment pro demonstraci logaritmické povahy pH stupnice.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLZměny teploty při kompresi a expanzi plynu obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Kompresí lze vzduch ohřát nad teplotu v místnosti, expanzí ho můžeme naopak ochladit pod teplotu v místnosti.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLZměna teploty při neutralizaci obory-ico-bioobory-ico obory-ico

Neutralizace je exotermický děj – teplota reagujících látek roste. Lze to demonstrovat například na reakci hydroxidu sodného s kyselinou octovou.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLZměna teploty při rozpouštění obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Rozpouštění pevných látek může být spojeno s uvolňováním energie do okolí (exotermický děj), nebo s jejich odebíráním z okolí (endotermický děj).

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLZměna tlaku s nadmořskou výškou obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico-che

Pomocí senzoru počasí jsme měřili tlak vzduchu v různých nadmořských výškách při jízdě výtahem. Rozdíl tlaků v přízemí a ve 12. patře budovy byl 495 Pa. Čidlo z rozdílu tlaků odhadlo výškový rozdíl pater na 42 m, což se od skutečné hodnoty 43,2 m liší pouze o 3 %.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLZměny hmotnosti při hoření svíčky a ocelové vlny obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Při hoření obvykle hmotnost klesá, protože produkty hoření unikají pryč. Jsou ale i případy, kdy při hoření hmotnost naopak vzrůstá.


logo GAlogo LLZměny srdeční aktivity obory-icoobory-ico obory-ico-che

V klidovém stavu byla u testované osoby tepová frekvence asi 77 tepů za minutu. Při ponoření obličeje do studené vody tepová frekvence poklesla na přibližně 58 tepů za minutu. Naopak po intenzivní námaze se tepová frekvence zvýšila na 120 tepů za minutu.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


logo GAlogo LLZměny tlaku při chemické reakci obory-ico-bioobory-ico-fyz obory-ico

Při reakci jedlé sody a octa vzniká oxid uhličitý. Probíhá-li reakce v uzavřené nádobě, roste tlak plynu uvnitř nádoby, což lze s Vernierem změřit a vizualizovat.

logo GAGraphical Analysis, Spectral Analysis, Instrumental Analysis


Další experimenty najdete na www.vernier.cz/experimenty