Experimenty s Vernierem v projektu POinTS

logo POinTS

Metodické listy vznikly na Gymnáziu Teplice v projektu POinTS (EHP-CZ07-ICP-3-275-2015)
Kontakt na autory: Pavel Böhm, Jakub Jermář (info@edufor.cz)


1. Reakční doba na sluchový podnět
Jak rychle po zaslechnutí tlesknutí dokáže člověk stisknout ruční siloměr?
  logo PDF   metodický materiál
  logo Logger Lite   přednastavený Logger Lite soubor


2. Reakční doba na zrakový podnět
Jak rychle po zahlédnutí blesku fotoaparátu dokáže člověk stisknout ruční siloměr?
  logo PDF   metodický materiál
  logo Logger Lite   přednastavený Logger Lite soubor


3. Reakční doba na hmatový podnět
Jak rychle po ucítění dloubnutí dokáže člověk stisknout ruční siloměr?
  logo PDF   metodický materiál
  logo Logger Lite   přednastavený Logger Lite soubor


4. Skládání barev
Digitální mikroskop umožňuje zblízka prozkoumat, jak jsou barvy míchány na monitoru počítače a jak na papíře při barevném tisku.
  logo PDF   metodický materiál


5. Jak daleko je bouřka?
Vzdálenost bouřky (místa úderu blesku) lze přibližně odhadnout při znalosti rychlosti šíření světla a zvuku. Jakmile při bouřce udeří blesk, stačí počítat sekundy do zaslechnutí hromu.
  logo PDF   metodický materiál


6. Změření rychlosti diabolky pomocí optické závory Vernier
Diabolka vystřelená ze vzduchovky proletí skrz detekční paprsek optické závory. Ze znalosti délky diabolky a časů přerušení paprsku a jeho obnovení lze zjistit rychlost střely.
  logo PDF   metodický materiál


7. Jak změřit siloměrem tlak vzduchu
Pomocí siloměru a injekční stříkačky změříme sílu potřebnou k vytažení pístu. Po změření průměru pístu lze výpočtem odhadnout tlak vzduchu.
  logo PDF   metodický materiál


8. Co naměří padající siloměr
Na siloměr zavěsíme klíče a siloměr i se svazkem klíčů upustíme a necháme spadnout z výšky na měkkou podložku. Stokrát za sekundu přitom necháme siloměr zaznamenávat do grafu sílu, kterou na něj klíče působí. Jak bude vypadat graf závislosti síly na čase?
  logo PDF   metodický materiál